Pagina princpală - Bucuresti

Trasee tramvaie *** Parc tramvaie

Galerie foto *** Galerie foto tramvaie

 

Tramvaie V3A-93M

 

Numere de parc: #014, #097, #133, #137, #180, #246, #267, #293, #326, #352.

Tramvaiele de acesti tip apartin depourilor Dudești si Titan.

Ultima actualizare: 21.04.2012, 23:53.

(96 poze)

 

#014 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#014 pe linia 12, în statia ,,Bd. Regiei", sensul spre Gara Basarab.                                   Foto: Dr2005.

#014 pe linia 12 (pe un traseu deviat) în statia ,,Comautosport", sensul spre C.F.R. Progresu. Foto: Dr2005.

#014 - vedere din spate.                                                                                                 Foto: Dr2005.

#014 pe linia 32, la capătul ,,Dep. Alexandria".                                                                Foto: Dr2005.

#014 pe linia 32, la capătul ,,Depoul Alexandria".                                                            Foto: Dr2005.

#014 pe linia 32, pe Sos. Alexandriei, mergând spre P-ta. Unirii.                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #014 pe linia 32, pe Cal. Rahovei, mergând spre Depoul Alexandria.                                Foto: Dr2005.

#097 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 1 (sens orar), pe Șos. Progresului, mergând spre Pasajul Basarab.                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 1 (sens orar), pe Șos. N. Titulescu, mergând spre Cal. Vitan.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 1 (sens trigonometric), în Piața Danny Huwe, mergând spre Cal. Vitan.         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 19, pe Bd. Camil Ressu, mergând spre Complex R.A.T.B. Titan.                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 19, pe Bd. Camil Ressu, mergând spre Complex R.A.T.B. Titan.                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #097 pe linia 19, în Piața Eroii Revoluției, mergând spre Șura Mare.                                  Foto: Dr2005.

#097 pe linia 32,la capătul ,,Dep. Alexandria".                                                                 Foto: Dr2005.

#133 pe linia 7, în statia ,,Mitropolie", sensul spre P-ta. Unirii.                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #133 pe linia 11, la capătul ,,Ghencea".                                                                            Foto: Dr2005.

#133 pe linia 12, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                    Foto: Dr2005.

#137 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#137 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#137 - vedere din fată.                                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #137 pe linia 19, în stația ,,Complex R.A.T.B. Titan - URCARE".                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #137 pe linia 19, în stația ,,Complex R.A.T.B. Titan - URCARE".                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #137 pe linia 19, în stația ,,Complex R.A.T.B. Titan - URCARE".                                    Foto: Dr2005.

#137 - interiorul - vedere din fată - dreapta.                                                                    Foto: Dr2005.

#180 în Depoul Alexandria.                                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe Bd. Theodor Pallady, mergând spre Complex R.A.T.B. Titan.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 4, pe Sos. Giurgiului, mergând spre Zetarilor.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 19, la capătul ,,Complex R.A.T.B. Titan".                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 19, în stația ,,Complex R.A.T.B. Titan - URCARE".                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 19, în Piața Eroii Revoluției, mergând spre Șura Mare.                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 27, în statia ,,Chimopar", sensul spre Comp. R.A.T.B. Titan.                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 27, la capătul ,,Complex R.A.T.B. Titan".                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 54, la capătul ,,Romprim".                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #180 pe linia 54, la capătul ,,Romprim".                                                                            Foto: Dr2005.

#180 - controller-ul.                                                                                                        Foto: Dr2005.

#180 - partea stângă a bordului.                                                                                      Foto: Dr2005.

#180 - partea centrală a bordului.                                                                                    Foto: Dr2005.

#180 - partea dreaptă a bordului.                                                                                    Foto: Dr2005.

#180 - sistemul de control al SAT.                                                                                  Foto: Dr2005.

#180 - interiorul - vedere din fată către spate.                                                                  Foto: Dr2005.

#246 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#246 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#246 - vedere din fată.                                                                                                              Foto: Dr2005.

#246 - vedere din partea dreaptă.                                                                                   Foto: Dr2005.

#246 - vedere din spate - dreapta.                                                                                  Foto: Dr2005.

#246 - vedere din spate - stânga.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #246 pe linia 1 (sens orar), pe Șos. N. Titulescu, mergând spre Cal. Vitan.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #246 pe linia 1 (sens trigonometric), în Piața Danny Huwe, mergând spre Cal. Vitan.         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #246 pe linia 1 (sens trigonometric), în Piața Danny Huwe, mergând spre Cal. Vitan.         Foto: Dr2005.

#246 pe linia 32, pe Cal. Rahovei, mergând către Dep. Alexandria.                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #246 pe linia 32, pe Cal. Rahovei, mergând spre Depoul Alexandria.                                Foto: Dr2005.

#246 - controller-ul.                                                                                                        Foto: Dr2005.

#246 - controller-ul.                                                                                                        Foto: Dr2005.

#246 - bordul.                                                                                                                Foto: Dr2005.

#246 - partea dreaptă a bordului.                                                                                    Foto: Dr2005.

#246 - interiorul - vedere din fată către spate.                                                                  Foto: Dr2005.

#246 - interiorul - vedere din spate către fată.                                                                  Foto: Dr2005.

#246 - scaun din salon.                                                                                                             Foto: Dr2005.

#246 - scaun din salon.                                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #267 pe linia 1 (sens trigonometric), pe Șos. N. Titulescu, mergând spre Pasajul Basarab. Foto: Dr2005.

#267 pe linia 32, la capătul ,,Depoul Alexandria".                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #267 pe linia 32, la capătul ,,P-ta. Unirii".                                                                         Foto: Dr2005.

#267 - interiorul - vedere din fată către spate.                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 pe linia 4, la capătul ,,Sura Mare".                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 pe linia 27, pe Bd. Camil Ressu, mergând spre P-ta. Unirii.                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - pantograful.                                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - numărul de parc, far și semnalizator.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - bordul.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - partea stângă a bordului.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - partea centrală a bordului.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - partea dreaptă a bordului.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #293 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.

#326 în Depoul Alexandria.                                                                                             Foto: Dr2005.

#326 în Depoul Alexandria.                                                                                                       Foto: Dr2005.

#326 - vedere din spate.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #326 în Depoul Dudești.                                                                                                   Foto: Dr2005.

#326 pe linia 8, la capătul ,,Ghencea".                                                                             Foto: Dr2005.

#326 pe linia 12, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                    Foto: Dr2005.

#326 - interiorul - vedere din fată către spate.                                                                  Foto: Dr2005.

#326 - interiorul - vedere din fată către spate.                                                                  Foto: Dr2005.

#326 - controller-ul.                                                                                                        Foto: Dr2005.

#326 - partea stângă a bordului.                                                                                      Foto: Dr2005.

#326 - partea centrală a bordului.                                                                                    Foto: Dr2005.

#326 - partea dreaptă a bordului.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #326 pe linia 19, pe Bd. Camil Ressu, mergând spre Sura Mare.                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #352 pe Cal. Dudesti, mergând spre Depoul Dudesti.                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #352 pe linia 1 (sens orar), ieșind din stația ,,Bd. I. Maniu", sensul spre Pasajul Basarab.   Foto: Dr2005.

#352 pe linia 7, pe Str. Dr. C-tin. Istrate, mergând spre P-ta. Unirii.                                 Foto: Dr2005.

#352 pe linia 7, pe Sos. Viilor, mergând spre C.F.R. Progresu.                                        Foto: Dr2005.

#352 pe linia 12 (pe un traseu deviat) luând curba dinspre Str. Valea Cascadelor spre Bd. Preciziei, mergând spre Dep. Militari. Foto: Dr2005.

#352 - vedere din spate - dreapta.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #352 pe linia 19, în Piața Eroii Revoluției, mergând spre Șura Mare.                                  Foto: Dr2005.