Pagina principală - București

Parc tramvaie R.A.T.B. *** Galerie foto tramvaie

Trasee troleibuze - Trasee autobuze - Trasee linii de noapte

 

 

TRASEE TRAMVAIE

 

Valabil de la 02.11.2016.

 

1/10 Șerban-Vodă. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Cal. Șerban-Vodă, Bd. Ghe. Șincai, Podul Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancul de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. N. Titulescu, Pasajul Basarab, Podul Grozăvești, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, Șura Mare.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Dudești

 

1/10 Șos. Viilor. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrati, Șos. Progresului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvești, Pasaj Basarab, Șos. N. Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Podul Timpuri Noi, Bd. Ghe. Șincai, Cal. Șerban-Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, Șura Mare.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul 1: Victoria

Depoul 1: Dudești

 

4. Zețarilor, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, CFR Progresu.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km, întoarcere: xx,xx km, total: xx,xx km

Depoul: Giurgiului

 

5. Piața Băneasa, Bd. Aerogării, Pasaj Băneasa, Bd. Aviator Șerbănescu, Bd. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moșilor, Str. Cavafii Vechi, Piața Sfântul Gheorghe.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Victoria

 

7. C.F.R. Progresul, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Giurgiului

 

8. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Prel. Ferentari, Zețarilor.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul 1: Militari

Depoul 2: Alexandria

 

11. Cartier 16 Februarie, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Podul Grozăvești, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Zețarilor.

Lungime traseu: ducere: 16,1 km / semicursă, total: 32,2 km

Depoul 1: Giurgiului

Depoul 2: Alexandria

 

14. Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Colentina

 

16. Piața Sf. Vineri, Cal. Moșilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Viitorului, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Șos. Petricani, Bd. Dimitrei Pompei, Platforma Industrială Pipera.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Colentina

 

21. Helitube, Șos. Colentina, Cal. Moșilor, Str. Sf. Vineri, Piața Sf. Vineri.

Lungime traseu: ducere: 7,28 km / semicursă, total: 14,56 km

Depoul: Colentina

 

23. Zețarilor, Prel. Ferentari, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei, Bd. George Coșbuc, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudești, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Complex R.A.T.B. Titan.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Dudești

Depoul 3: Giurgiului

 

24. (ducere): Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii-Noi, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Cal. Berzei, Vasile Pârvan.

      (întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

Depoul 1: Bucureștii-Noi

Depoul 2: Victoria

 

25. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresul.

Lungime traseu: ducere: 16,33 km / semicursă, total: 32,66 km

Depou 1: Militari

Depou 2: Giurgiului

 

27. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Titan

 

32. Depoul R.A.T.B. Alexandria, Șos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Alexandria

 

35. Depoul R.A.T.B. Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvești, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Militari

 

36. Republica, Bd. Basarabia, Bd. Chisinău, Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Str. Turmelor, Str. Reînvierii, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei, Platforma Industrială Pipera.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Colentina

 

40. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Titan

 

41. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăsti, Bd. Maresal Averescu, Str. Turda, Podul Grant, Șos. Crângasi, Podul Ciurel, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul 1: Bucureștii-Noi

Depoul 2: Alexandria

 

42. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

       (întoarcere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km, întoarcere: xx:xx km, total: xx,xx km

Depoul: Bucureștii-Noi

 

44. (ducere): Cartier 16 Februarie, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Vasile Pârvan.

      (întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Cartier 16 Februarie.

Depoul: Militari

 

 

45. (ducere): Mezeș, Șos. Chitilei, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

       (întoarcere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Șos. Chitilei, Mezeș.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Bucureștii-Noi

 

46. (ducere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Iacob Felix, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Stefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Republica.

      (întoarcere): Republica, Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Str. Dr. Iacob Felix, Bd. Ion mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Victoria

 

47. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Militari

 

56. Republica, Bd. Basarabia, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Lungime traseu: ducere: xx,xx km / semicursă, total: xx,xx km

Depoul: Titan

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al R.A.T.B., A.M.T.B., P.M.B. sau C.G.M.B.!