Pagina principală - București

Parc tramvaie R.A.T.B. *** Galerie foto tramvaie

Trasee troleibuze - Trasee autobuze - Trasee linii de noapte

 

 

TRASEE TRAMVAIE

 

Valabil de la 11.11.2018.

 

1. Romprim, Șos. Olteniței, Cal. Văcărești, Pod Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancul de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. N. Titulescu, Pasajul Basarab, Podul Grozăvești, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Romprim.

Depoul: Dudești

 

7. C.F.R. Progresul, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Depoul: Giurgiului

 

8. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Prel. Ferentari, Zețarilor.

Depoul 1: Militari

Depoul 2: Alexandria

 

10. Romprim, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrati, Șos. Progresului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvești, Pasaj Basarab, Șos. N. Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Pod Mihai Bravu, Cal. Văcărești, Șos. Olteniței, Romprim.

Depoul 1: Victoria

Depoul 1: Dudești

 

11. Cartier 16 Februarie, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Podul Grozăvești, Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Zețarilor.

Depoul 1: Alexandria

Depoul 2: Militari

 

14. Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Depoul: Colentina

 

16. (ducere): Piața Sf. Gheorghe, Cal. Moșilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Viitorului, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Șos. Petricani, Bd. Dimitrei Pompei, Platforma Industrială Pipera.

    (întoarcere): Platforma Industrială Pipera, Bd. Dimitrie Pompei, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moșilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, Piața Sfântul Gheorghe.

Depoul: Colentina

 

19. (ducere): Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Ghe. Șincai, Cal. Șerban - Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, Șura Mare.

      (întoarcere): Șura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Cal. Șerban - Vodă, Bd. Ghe. Șincai, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady, Complex R.A.T.B. Titian.

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Giurgiului

 

21. (ducere): Pasaj Colentina, Șos. Colentina, Cal. Moșilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, Piața Sfântul Gheorghe.

      (întoarcere): Piața Sfântul Gheorghe, Cal. Moșilor, Șos. Colentina, Pasaj Colentina.

Lungime traseu: ducere: 7,28 km / semicursă, total: 14,56 km

Depoul: Colentina

 

23. Zețarilor, Prel. Ferentari, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei, Bd. George Coșbuc, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudești, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Giurgiului

 

24. (ducere): Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii-Noi, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Cal. Berzei, Vasile Pârvan.

      (întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

Depoul 1: Bucureștii-Noi

Depoul 2: Victoria

 

25. Depoul Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresul.

Lungime traseu: ducere: 16,33 km / semicursă, total: 32,66 km

Depou 1: Militari

Depou 2: Giurgiului

Depou 3: Alexandria

 

27. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Dudești

 

32. Depoul R.A.T.B. Alexandria, Șos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Depoul: Alexandria

 

34. (ducere): Șura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Cal. Văcărești, Pod Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Șos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta.

      (întoarcere): Bd. Banu Manta, Șos. N. Titulescu, Pasaj Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Pod Mihai Bravu, Cal. Văcărești, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, Șura Mare.

Depoul 1: Dudești

Depoul 2: Victoria

 

35. Depoul R.A.T.B. Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvești, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Depoul: Militari

 

36. Republica, Bd. Basarabia, Bd. Chisinău, Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Str. Turmelor, Str. Reînvierii, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompei, Platforma Industrială Pipera.

Depoul: Colentina

 

40. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

Depoul: Titan

 

41. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăsti, Bd. Maresal Averescu, Str. Turda, Podul Grant, Șos. Crângasi, Podul Ciurel, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Depoul 1: Bucureștii-Noi

Depoul 2: Alexandria

 

42. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

       (întoarcere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Depoul: Bucureștii-Noi

 

44. (ducere): Cartier 16 Februarie, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Vasile Pârvan.

      (întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Sf. Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Gr. Cobălcescu, Cal. Berzei, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Cartier 16 Februarie.

Depoul: Militari

 

45. (ducere): Mezeș, Șos. Chitilei, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

       (întoarcere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Șos. Chitilei, Mezeș.

Depoul: Bucureștii-Noi

 

46. (ducere): Gara de Nord, Cal. Griviței, Str. Buzești, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Iacob Felix, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Stefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Republica.

      (întoarcere): Republica, Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Str. Dr. Iacob Felix, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Buzești, Bd. Alex. I. Cuza, Bd. Ghe. Duca, Gara de Nord.

Depoul 1: Titan

Depoul 2: Colentina

 

47. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Șos. Progresului, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

Depoul: Militari

 

55. Piața Sfânta Vineri, Cal. Călărașilor, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Granitul.

Depoul: Victoria

 

56. Republica, Bd. Basarabia, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Depoul: Titan

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al S.T.B., A.D.I.B.IF., P.M.B. sau C.G.M.B.!