Pagina principală - București

Trasee tramvaie *** Parc tramvaie

Galerie foto *** Galerie foto tramvaie

 

Tramvaie Bucur LF

 

Numere de parc: #401 - #405.

Aceste tramvaie aparțin Depoului Dudești.

Ultima actualizare: 23.09.2012, 21:49.

(87 poze)

 

Faceti click pentru a mari poza #401 în URAC.                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 în Depoul Dudești.                                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - vedere din spate.                                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 în terminalul ,,Piața Sfântul Gheorghe".                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe Șos. Colentina.                                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe Str. Mexic.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 21, la capătul ,,Pasaj Colentina".                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 21, la capătul ,,Pasaj Colentina".                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 21, la capătul ,,Pasaj Colentina".                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 21, la capătul ,,Pasaj Colentina".                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 21, intrând în stația ,,Bucur Obor", sensul spre Piața Sfântul Gheorghe.         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401, pe linia 21, la capătul ,,Piața Sfântul Gheorghe".                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - vedere din față.                                                                                                                  Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 34, la capătul ,,Bd. Banu Manta".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 34, la capătul ,,Bd. Banu Manta".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 pe linia 34, la capătul ,,Ghencea".                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - roată și cutie de osie (boghiu purtător).                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - suspensie secundară (boghiu purtător).                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - roată și cutie de osie (boghiu purtător).                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - bordul.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - maneta pentru actionarea chopper-ului.                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - maneta pentru actionarea chopper-ului.                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - partea stângă a bordului.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - displayul computerului de bord MCKV.                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - transponderul.                                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - butoanele din partea dreaptă a bordului.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - butoanele din partea dreaptă a bordului.                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - butoanele din partea dreaptă a bordului.                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - butoanele din partea dreaptă a bordului.                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - bordul.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - maneta pentru actionarea chopper-ului.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - consola Sistemului Automat de Taxare și cea sistem de management al traficului (experimental). Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - consola sistemului de management al traficului. Sistemul a fost experimental și nu a fost extins. Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - partea centrală a bordului.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - întrerupătorul general.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - panoul de control al sistemului de informare a călătorilor.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - sistemul de informare vocală a călătorilor.                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - scaunul vatmanului.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401.                                                                                                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - postul de manevră.                                                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - interiorul articulatiei.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - scaune din salon.                                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - scaune din salon.                                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - scaune din salon.                                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - afisaj interior pentru călători.                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - scară din salon.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #401 - ușa 6.                                                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 pe Pasajul Basarab.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din spate.                                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 pe linia 1 (sens trigonometric), în st. ,,Cal. 13 Septembrie", sensul spre Piața Vitan.   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 pe linia 1 (sens trigonometric), pe Șos. Progresului, mergând spre Piața Vitan.          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - pantograful.                                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402.                                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402.                                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - bordul.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #403 defect pe Bd. G-ral. Vasile Milea.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 pe Pasajul Basarab.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 pe Pasajul Basarab.                                                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 pe Pasajul Basarab.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #402 - vedere din spate.                                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 pe linia 1 (sens orar), în stația ,,Pod Grozăvești", sensul spre Pasajul Basarab.          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 pe linia 1 (sens trigonometric), în stația ,,Bd. Iuliu Maniu", sensul spre Piața Vitan.     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - ușile 4 și 5.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - detaliu usă.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - trapă pentru accesul persoanelor cu handicap.                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - pantograful.                                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #404 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.