Pagina pricipală - București

Parc autobuze - R.A.T.B.  *** Galerie foto autobuze R.A.T.B. 

Trasee tramvaie - Trasee troleibuze - Trasee linii de noapte

 

 

Trasee autobuze București și Ilfov

 

Valabil de la 02.01.2020.

 

LINII URBANE (de zi)

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane NU sunt valabile pe liniile preorășenești/regionale și/sau expres, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile preorășenești/regionale și/sau expres NU sunt valabile pe liniile urbane, nici măcar pe tronsoanele comune.

 

101. (ducere): Bucur Obor, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

          (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor.

Autobaza: Titan

 

102. (ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Șos. Vitan Bârzești, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

           (întoarcere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Șos. Vitan Bârzești, Pod Vitan, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Ferentari

 

103. Republica, Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

 

104. (ducere): Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

           (întoarcere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Șos. Mihai Bravu, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Piața Operei.

Autobaza: Pipera

 

105. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvesti, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popișteanu, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

           (întoarcere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Ferentari

 

106. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Str. Ghirlandei, Str. Mărgelelor, Str. Părăluțelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cartier Roșu.

           (întoarcere): Cartier Roșu, Str. Piscul Crăsani, Str. Părăluțelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

112. (ducere): Complex Colosseum, Șos. Chitila, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. N. Caramfil, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

        (întoarcere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Str. N. Caramfil, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. Străulești, Str. Băiculești, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Trușești, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Șos. Chitilei, Complex Colosseum.

Autobaza: Pipera

 

116. (ducere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Șos.Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

Autobaza: Ferentari

 

117. (ducere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Șos. Sălaj, Cartier Confort Urban.

           (întoarcere): Cartier Confort Urban, Șos. Sălaj, Str. Bacău, Str. Humulești, Șos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Autobaza: Alexandria

 

122. (ducere): Cartier Latin, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartier Latin.

Autobaza: Alexandria

 

123. (ducere):  Gara de Nord, Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

         (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Piața Operei, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza 1: Obregia

Autobaza 2: Titan

 

125. I.M.G.B Vulcan Berceni, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Silflor Move.

Autobaza: Obregia

 

126. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană,  Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

 

131. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Str. Viorel Ciurea, Bd. Alexandru Nasta, Bd. Dr. Liviu Librescu, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Al. Lahovary, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, Bd. Dr. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Str. Viorel Ciurea, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

133. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Șos. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foișorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului.

         (întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Ferentari

 

135. (ducere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Cal. Floreasca, Șos. Mihai Bravu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Obregia

 

136. (ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății, Str. Izvor, Str. B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Pod Izvor.

           (întoarcere): Pod Izvor, Splaiul Independenței, Bd. Libertății, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, C.E.T. Vest – Militari.

Autobaza: Militari

 

137. (ducere): Carrefour Militari, Șoseaua de Centură, Str. Comerțului, Complex West Park, Autostrada București – Pitesti (A1), Municipiul București, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinești, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Str. Moinești, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti (A1), Com. Chiajna, Carrefour Militari.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

138. (ducere): Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul București, Drumul Osiei, Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinești, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Str. Moinești, Bd. Iuliu Maniu, Auchan Militari, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

139. (ducere): Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul.

  (întoarcere): Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zețarilor.

Autobaza: Ferentari

 

141. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentari, Bd. Pieptănari, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan Berceni.

Autobaza: Ferentari

 

143. Arena Națională, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Bucur – Obor.

Autobaza: Floreasca

 

162. (ducere): Gara de Nord, Str. Witing, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Cal. Crângași, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Drumul Săbăreni, Str. Sculptorilor, Str. Răsadniței, Cartier Giulești - Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giulești - Sârbi, Str. Răsadniței, Str. Sculptorilor, Drumul Săbăreni, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Cal. Crângași, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza : Militari

 

163. (ducere): Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Cal. Știrbei-Vodă, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Cal. Crângași, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Cartier Giulești-Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giulești-Sârbi, Str. Răsadniței, Str. Sculptorilor, Str. Entuziasmului, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Cal. Crângași, Cal. Giulești, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan.

Autobaza : Militari

 

168. (ducere): Cartier Constantin Brâncuși, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Porta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

          (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Cartier Constantin Brâncuși.

Autobaza: Alexandria

 

173. (ducere): Piața Eroii Revoluției, Cal. Șerban-Vodă, Șos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Valea Argeșului.

           (întoarcere): Valea Argeșului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Str. Mitropolit Dosoftei, Piața Eroii Revoluției.

Autobaza: Ferentari

 

178. (ducere):  Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul București, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Cal. Crângași, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei - Vodă, Sala Palatului.

           (întoarcere): Sala Palatului, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Cal. Crângași, Șos. Virtuții, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

182. (ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Aviator Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P. I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, Institutul Oncologic.

           (întoarcere): Institutul Oncologic, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Aviator Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

 

185. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Drumul Cooperativei, Str. Arefului, Str. Dantelei, Oraș Bragadiru, Str. Dantelei, Str. Mărgelelor, Str. Parfumului, Parfumului.

         (întoarcere): Parfumului, Str. Parfumului, Str. Gladiolelor, Municipiul București, Str. Dantelei, Str. Lavei, Drumul Cooperativei, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Alexandria

 

196. (ducere): Piața Chirigiu, Str. Odoarei, Str. Năsăud, Șos. Progresului, Cal. Rahovei, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Splaiul Independenței (Malul stâng), Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Șos. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

              (întoarcere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Str. Witing, Cal. Plevnei, Cal. Șerban - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Piața Chirigiu.

Autobaza: Floreasca

 

202. Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Vergului, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

205. (ducere): Terminal Străulești, Șos. București - Târgoviște, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzești, Șos. Polizu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord 2.

         (întoarcere): Gara de Nord 2, Piața Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisselef, Piața Presei Libere, Șos. București-Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Șos. București - Târgoviște, Strandul Străulești.

Autobaza: Nordului

 

216. Gara Progresul, Șos. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Zețarilor.

Autobaza: Ferentari

 

220. (ducere): Piața Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Șos. Sălaj, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan Berceni.

         (întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan Berceni, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Piața Rahova.

Autobaza: Ferentari

 

221. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, C.E.T. Vest – Militari.

         (întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timișoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Alexandria

 

222. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartierul Latin.

Autobaza: Alexandria

 

223. (ducere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), Cartier Rezidențial Splaiul Unirii.

         (întoarcere): Cartier Rezidențial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), Pod Șoseaua de Centură, Splaiul Unirii (malul stâng), Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

Autobaza: Titan

 

226. (ducere): Depoul Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

227. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teiuș, Șos. Alexandriei, Str. Pucheni, Șos. Sălaj, Cartier Confort Urban.

         (întoarcere): Cartier Confort Urban, Șos. Sălaj, Str. Muntii Carpati, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru Vasile, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

232. (ducere): Platforma Comercială Arcade Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.

           (întoarcere): Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Platforma Comercială Arcade Berceni.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Obregia

 

236. (ducere): Complex Comercial West Park, Autostrada București – Pitesti (A1), Mun. București, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Operei.

         (întoarcere): Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti (A1), Com. Chiajna, Carrefour Militari, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Str. Comerțului, Complex Comercial West Park.

Autobaza: Militari

 

243. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Pasaj Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, Lacul Tei.

        (întoarcere): Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Pasaj Doamna Ghica, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Pipera

 

246. (ducere): Complex Comercial Titan, Bd. Theodor Pallady, Drumul între Tarlale, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

         (întoarcere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Drumul între Tarlale, Bd. Theodor Pallady, Complex Comercial Titan.

Autobaza: Titan

 

253. Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

 

261. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Câmpinita, Str. Jandarmeriei, Complex Comercial Băneasa.

           (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere.

Autobaza: Nordului

 

268. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989.

         (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Militari

 

282. (ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Str. Maior Vasile Băcilă, Cartier Fundeni.

         (întoarcere): Cartier Fundeni, Str. Pescarilor, Str. Maior Vasile Băcilă, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza 1: Floreasca

Autobaza 2: Nordului

 

300. (ducere): Piața Clăbucet, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu.

         (întoarcere): Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Piața Clăbucet.

Autobaza: Pipera

 

301. (ducere): Jolie Ville Băneasa, Str. Erou Iancu Nicolae, Municipiul București, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Bd. Liviu Librescu, Șos. București – Ploiești, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Bd. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Oraș Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

 

302. Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Șos. Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, Cartier Fortuna Residence.

Autobaza: Ferentari

 

303. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Pecinișca.

Autobaza: Alexandria

 

304. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, Bd. Dr. Liviu Librescu, întoarce în intersecția cu Bd. Aleandru Nasta, Bd. Dr. Liviu Librescu, Șos. București - Ploiești, Șos. Odăii, Șos. București – Târgoviște, Terminal Străulești.

Autobaza: Nordului

 

311. Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Șos. Câmpia Libertății, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

Autobaza: Titan

 

312. (ducere): Piața de Gros București, Drumul Dealul Bradului, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviță, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.

           (întoarcere): Piața Unirii, Splaiul Unirii, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Dealul Bradului, Piața de Gros București.

Autobaza: Obregia

 

313. (ducere): Piața de Gros București, Bd. Metalurgiei, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Bd. Metalurgiei, Piața de Gros București.

Autobaza: Obregia

 

323. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Toporași, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban – Vodă, Bd. Gh. Șincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

 

327. (ducere): Școala Generală nr. 141, Str. Munții Carpați, Școala Generală nr. 127.

        (întoarcere): Școala Generală nr. 127, Str. Munții Carpați, Șos. Sălaj, Str. Amurgului, Școala Generală nr. 127.

Autobaza: Alexandria

Circulă NUMAI în zilele lucrătoare, pe parcursul anului școlar.

 

330. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Titan

 

331. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

           (întoarcere): Cartier Dămăroaia, Str. Natației, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

331bis. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Natației, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Șos. Străulești, Petrom City.

           (întoarcere): Petrom City, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Str. Natației, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

335. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Floreasca

 

336. (ducere): Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

           (întoarcere):  Piața Rosetti, Bd. Carol I, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.

Autobaza: Militari

 

343. (ducere): Institutul Oncologic, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Platforma Industrială Pipera.

           (întoarcere):  Platforma Industrială Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gării Herăstrău, Șos. Pipera, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, Șos. București Nord (D.J. 200B), Municipiul București, Șos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, Institutul Oncologic.

Autobaza: Pipera

 

361. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Podul Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, Aleea III, Piața Unirii 2.

           (întoarcere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kiseleff, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

Nu oprește în toate stațiile de pe traseu!

 

368. (ducere): Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

           (întoarcere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Floreasca

 

381. Piața Reșița, Str. Reșița, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei.

Autobaza 1: Floreasca

Autobaza 2: Obregia

 

385. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Piața Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii, Splaiul Independenței, Pod Izvor, Splaiul Independenței, Bd. Libertății, Str. Izvor, Piața Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

601. (ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independenței (malul drept), Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

           (întoarcere): Piața Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței (malul stâng), Str. G-ral. Petre Popovăț, Șos. Virtuții, Splaiul Independenței (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Nordului

 

605. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București - Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Aviator Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moșilor, Str. Sfânta Vineri, Piața Sfânta Vineri.

         (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Cal. Moșilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Aviator Șerbănescu, Bd. Aerogării, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Pipera

 

641. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Pasajul Lujerului, Șos. Virtuții, Cal. Crângași, Pasaj Grant, Str. Turda, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Linere.

         (întoarcere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Cal. Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Pipera

Autobaza 3: Alexandria

 

668. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Cotroceni.

         (întoarcere): Pod Cotroceni, Splaiul Independeței (malul drept), Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

682. (ducere): Baicului, Șos. Gării Obor, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Șos. Andronache, Str. Periș, Str. Cornișei, Escalei.

              (întoarcere): Escalei, Str. Cornișei, Str. Mențiunii, Str. Oituz, Str. Zamfir Nicolae, Str. Gherghiței, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Pipera

 

 

LINII PREORĂȘENEȘTI / REGIONALE

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane NU sunt valabile pe liniile preorășenești/regionale, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile preorășenești/regionale NU sunt valabile pe liniile urbane, nici măcar pe tronsoanele comune.

 

R402. Terminal Străulești, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Laminorului, Șos. Chitila, D.N. 7, Oraș Chitila, Șos. Banatului (D.N. 7), D.N. 7, Oraș Buftea, Cart. Săbăreni, Str. Milano, Str. Agricultori, Str. Vlăsiei, Str. Abator, Str. Iuliu Maniu, Str. Știrbei-Vodă, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Str. Viilor (D.J. 101), Str. Tamași (D.J. 101), D.J. 101, Com. Corbeanca, Sat Tamași, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Corbeanca, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Balotești, D.J. 101, Com. Moara Vlăsiei, Sat Căciulați, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor (D.J. 101), D.J. 101, Com. Grădiștea, Sat Grădiștea, D.J. 101, Sat Sitaru, Cap de linie Sitaru.

Autobaza: Nordului

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R403. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), Str. 23 August (D.J. 100), D.J. 100, Com. Tunari, D.J. 100, Str. Ștefan cel Mare (D.J. 100), D.J. 100, Com. Ștefăneștii de Jos, Sat Ștefăneștii de Sus, D.J. 100, Str. Ștefănești (D.J. 200), Str. Rozelor (D.J. 100), Com. Afumați, Șos. Ștefănești (D.J. 100), Str. Găneasa (D.J. 100), Com. Găneasa, Sat Găneasa, D.J. 100, Str. Ștefan cel Mare (D.J. 300), D.J. 100, Sat Cozieni, D.J. 100, Com. Brănești, Sat Pasărea, D.J. 100, Sat Brănești, Str. Slt. Petre Ionel (D.J. 100), D.J. 100, Sat Vadu Anei, D.J. 100, Str. Traian, Cap de linie Vadu Anei.

               (întoarcere): Cap de linie Vadu Anei, Str. Traian, D.J. 100, Sat Brănești, Str. Slt. Petre Ionel (D.J. 100), D.J. 100, Sat Pasărea, D.J. 100, Com. Găneasa, Sat Cozieni, D.J. 100, Sat Găneasa, Str. Ștefan cel Mare (D.J. 300), D.J. 100, Com. Afumați, Str. Găneasa (D.J. 100), Șos. Ștefănești (D.J. 100), Com. Ștefăneștii de Jos, Sat Ștefăneștii de Sus, Str. Rozelor (D.J. 100), Str. Ștefănești (D.J. 200), D.J. 100, Com. Tunari, Str. Ștefan cel Mare (D.J. 100), D.J. 100, Oraș Otopeni, Str. 23 August (D.J. 100), Cal. București (D.N. 1), Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București (D.N. 1), Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R405. Complex Comercial Titan, Bd. Theodor Pallady, Sat Cățelu (Com. Glina), Str. Libertății, Șoseaua de Centură, Com. Glina, D.J. 310 A, Cap de linie Glina.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R406. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Șos. Cernica (D.J. 301), Com. Cernica, Sat Cernica, D.J. 301, Str. Decebal (D.J. 301), D.C. 55, Sat Căldăraru, Șos. Independenței, Cap de linie Căldăraru.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R407. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Șos. Cernica (D.J. 301), Com. Cernica, Sat Cernica, D.J. 301, Str. Decebal (D.J. 301), D.C. 55, Sat Bălăceanca, Șos. Gării (D.C. 55), D.J. 301A, Sat Poșta.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R408. Complex Comercial Titan, Bd. Theodor Pallady, A2, Com. Glina, Sat Manolache, D.C. 13, Str. Căminului (D.C. 13), Cap de linie Manolache.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R411. Bucur Obor, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Bd. Voluntari (D.N. 2), Comuna Afumați, Șos. Afumați (D.N. 2), Șos. Petrăchioaia (D.J. 200A), D.J. 200A, Com. Petrăchioaia, Sat Petrăchioaia, D.J. 402, Sat Vânători, D.J. 402, Sat Gagu (Com. Dascălu).

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R412. Bucur Obor, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Bd. Voluntari (D.N. 2), Comuna Afumați, Șos. Afumați (D.N. 2), Șos. Petrăchioaia (D.J. 200A), D.J. 200A, Com. Petrăchioaia, Sat Petrăchioaia, D.J. 402, Str. Surlari, Str. Brebeneilor, Sat Surlari, Str. D.G. Radu, întoarce, Str. D.G. Radu, Sat Petrăchioaia, Str. Brebeneilor, Str. Surlari, D.J. 402, Sat Măineasca.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R413. Bucur Obor, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Bd. Voluntari (D.N. 2), Comuna Afumați, Șos. Afumați (D.N. 2), D.N. 2, Sat Șindrilița (Com. Găneasa).

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R416. (ducere): Str. Gării Pantelimon (Oraș Voluntari), Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, (drum de legătură), Bd. Voluntari (D.N. 2), Intr. Ardealului, Str. Ardealului, Bd. Eroilor (D.J. 200), Str. Arieșului, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Emil Racoviță, D.J. 200B, Șos. București Nord (D.J. 200B), Municipiul București, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Platforma Industrială Pipera.

               (întoarcere): Platforma Industrială Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gării Herăstrău, Șos. Pipera, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, D.J. 200B, Str. Toma Caragiu, Str. Emil Racoviță, Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieșului, Bd. Eroilor (D.J. 200), Str. Ardealului, Intr. Ardealului, Bd. Voluntari (D.N. 2), (drum de legătură), Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R417. Bucur Obor, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Bd. Voluntari (D.N. 2), Comuna Afumați, Șos. Afumați (D.N. 2), Str. Moara Domnească (D.C. 27), D.C. 27, Com. Găneasa, Sat Moara Domnească, D.J. 300, Sat Găneasa, Str. Ștefan cel Mare (D.J. 300), D.J. 100, Sat Cozieni, D.J. 300B, Cap de linie Cozieni.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R418. Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos. Giurgiului (D.N. 5), D.N. 5, Com. 1 Decembrie, Șos. Giurgiului (D.N. 5), D.J. 401D, Com. Copăceni, Str. Principală (D.J. 401D), Cap linie Copăceni.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R419. (ducere): Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos. Giurgiului (D.N. 5), Str. Odăi, Str. Mierlari (D.J. 401 A), Șos. Giurgiului, Str. Ungureni (D.J. 503), Str. Gării, Bumbăcăria Jilava.

               (întoarcere): Bumbăcăria Jilava, Str. Gării, Str. Ungureni (D.J. 503), Șos. Giurgiului (D.N. 5), Municipiul București, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R421. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, D.N. 6, Oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei (D.N. 6), Com. Cornetu, Sat Buda, D.N. 6, Sat Cornetu, Șos. Alexandriei (D.N. 6), Cap linie Cornetu.

Autobaza: Alexandria

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R422. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Domnești, Str. Tudor Vladimirescu (D.J. 602), Șos. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 401 A), Sat Cațichea, D.J. 401 A, Com. Ciorogârla, Cap de linie Dârvari.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R423. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Domnești, DJ 602, Str. Foișor, Str. Ciutaci, Sat Ciutaci (D.C. 124), Șos. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 401 A), Șos. Curtea Domnească (D.C. 125), Șos. Caragea Vodă, Str. Transilvaniei, Sat Țegheș.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R424. Ghencea, Bd. Ghencea. Șos. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, D.N. 6, Oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei (D.N. 6), Șos. Clinceni (D.J. 401), Com. Clinceni, D.J. 401A, Șos. Ordoreanu (D.C. 125), Cap de linie Clinceni.

Autobaza: Alexandria

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R425. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Tudor Vladimirescu, Com. Clinceni, Sat Olteni, Str. Puțul Olteni, Str. Ciorogârla, Str. Ciocârliei, D.J. 401A, Șos. Ordoreanu (D.C. 125), D.C. 125, Sat Ordoreanu, Str. Bisericii, Str. Tudor Vladimirescu, Cap de linie Ordoreanu.

              (întoarcere): Cap de linie Ordoreanu, D.C. 125, Șos. Ordoreanu, Clinceni, D.J. 401A, Sat Olteni, Str. Ciocârliei, Str. Ciorogâla, Str. Puțul Olteni, Com. Domnești, Șos. Tudor Vladimirescu, Municipiul București, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R426. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, D.C. 19, Str. Duzilor, Sat Dumitrana, Str. Revoluției, D.C. 20, Sat Pruni.

Autobaza: Alexandria

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R427. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, D.J. 401A, D.C. 101, Com. Dărăști, Str. 1 Decembrie 1918 (D.C. 101), Str. Argeș, Str. Unirea Principatelor, Str. Mihai Eminescu (D.J. 401D), Cap de linie Dărăști.

Autobaza: Alexandria

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R428. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București - Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, D.J. 401A, Sat Aluniș, D.J. 410A, Com. Jilava, Str. Mierlari, Str. Odăi, Șos. Giurgiului (D.N. 5), Municipiul București, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresu.

              (întoarcere): C.F.R. Progresu, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos. Giurgiului (D.N. 5), Str. Mierlari (D.J. 401A), D.J. 401A, Oraș Măgurele, Sat Aluniș, D.J. 410A, Facultatea de Fizică, Str. Atomiștilor, Municipiul București, Șos. București - Măgurele, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R429. (ducere): Autogara Militari, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada A1, Com. Chiajna, Carrefour Militari, Drum acces Carrefour Militari, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Oraș Chitila, Sat Rudeni, Str. Panduri, D.N.C.B., Chitila, Str. Rudeni, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Ana Ipătescu, Str. Cartierului, D.N.C.B., Șos. Banatului (D.N. 7), Pasaj C.F.R. Chitila.

              (întoarcere): Pasaj C.F.R. Chitila, Șos. Banatului (D.N. 7), D.N.C.B., Str. Cartierului, Str. Ana Ipătescu, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Rudeni, D.N.C.B., Com. Chiajna. Șoseaua de Centură, Drum acces Carrefour Militari, Carrefour Militari, Șoseaua de Centură, Str. Comerțului, Autostrada A1, Municipiul București, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Autogara Militari.

Operator: STCM Ecotrans - www.stcm.ro

 

R430. (ducere): Autogara Militari, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Com. Chiajna, Sat Roșu, Str. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 601A), Bd. 1 Decembrie 1918 (D.J. 601A), Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartier Militari Rezidence.

              (întoarcere): Cartier Militari Rezidence, Str. Tineretului, Str. Macului, Str. Acvilei, Str. Apeductului, Str. Crinului, Str. 1 Decembrie 1918 (D.J. 601A), Str. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 601A), Str. 1864, Municipiul București, Bd. Anul 1864, Str. Părăluțelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Autogara Militari.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R431. Autogara Militati, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București - Pitești, Com. Ciorogâla, Cal. București (D.J. 601), Str. Ana Ipătescu (D.J. 602), D.J. 602, D.J. 401A, Cap de linie Dârvari.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R432. Autogara Militari, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București - Pitești, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Comuna Dragomirești Vale, Șos. Dragomirești (D.J. 601A), D.C. 143, Str. Micșunelelor, Str. Ghioceilor, Zurbaua.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R433. Autogara Militari, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București - Pitești, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Comuna Dragomirești Vale, Șos. Dragomirești (D.J. 601A), Str. Republicii, D.J. 601A), Dragomirești Deal.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R434. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Com. Chiajna, Sat Roșu, Bd. 1 Decembrie 1918 (D.J. 601 A), Str. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 601A), Sat Dudu, Str. Ion Luca Caragiale (D.J. 601 A), Sat Chiajna, Str. Eroului (D.J. 601A), Cap de linie Chiajna.

               (întoarcere): Cap de linie Chiajna, Str. Eroului (D.J. 601A), Sat Dudu, Str. Ion Luca Caragiale (D.J. 601A), Sat Roșu, Str. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 601A), Bd. 1 Decembrie 1918 (D.J. 601A), Municipiul București, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Lujerului.

Autobaza: Militari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R436. Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București – Târgoviște, D.N. 1A, Com. Mogoșoaia, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Oraș Buftea, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Cap de linie Buftea.

Autobaza: Nordului

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R438. (ducere): Piața Sudului, Șos. Berceni, D.J. 401, Com. Berceni, Bd. 1 Mai (D.J. 401), Com. Vidra, Cal. București (D.J. 401), Str. Principală (D.J. 401), Cap de linie Vidra.

              (întoarcere): Cap de linie Vidra, Str. Principală (D.J. 401), Cal. București (D.J. 401), Com. Berceni, Bd. 1 Mai (D.J. 401), D.J. 401, Municipiul București, Șos. Berceni, Intr. Nețea, Șos. Olteniței, Piața Sudului.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R439. Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței (D.N. 4), Drum acces Danubiana, Danubiana.

Autobaza: Ferentari

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R440. Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței (D.N. 4), Str. Leordeni (D.C. 13), Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Leordeni (Glincarn).

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R441. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, Șos. Unirii (D.J 101), Sat Corbeanca, D.J. 101A, Sat Ostratu.

              (întoarcere): Sat Ostratu, D.J. 101A, Sat Corbeanca, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Nordului

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R442. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), Pasaj C.F.R. Balotești.

              (întoarcere): Pasaj C.F.R. Balotești, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R443. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), D.N. 1, Com. Snagov, D.N. 1, Sat Tâncăbești, D.N. 1, D.J. 101B, Com. Periș, Str. Principală,  Gara Periș.

              (întoarcere): Gara Periș, Str. Principală, D.J. 101B, Com. Snagov, Sat Tâncăbești, D.N. 1, Com. Balotești, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R444. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), D.N. 1, Com. Snagov, D.N. 1, Sat Tâncăbești, D.N. 1, Com. Ciolpani, D.N. 1, Sat Ciolpani, Str. Mânăstirea Țigănești (D.J. 181), Str. Mihai Eminescu (D.C. 182), Str. Drumul Piscului (D.C. 182), Sat Piscu, D.C. 182, Str. Câmpului (D.C. 182), Str. Hanului (D.C. 182), Str. Monumentului (D.C. 182), Str. Olarilor (D.C. 182), D.C. 182, Cap de linie Sat Piscu.

              (întoarcere): Cap de linie Sat Piscu, D.C. 182, Str. Olarilor (D.C. 182), Str. Monumentului (D.C. 182), Str. Hanului (D.C. 182), Str. Câmpului (D.C. 182), D.C. 182, Sat Ciolpani, Str. Școlii, D.N. 1, Com. Snagov, Sat Tâncăbești, D.N. 1, Com. Balotești, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R446. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), D.N. 1, Com. Snagov, D.N. 1, Sat Tâncăbești, D.N. 1, Com. Ciolpani, Sat Ciolpani, D.N. 1, Str. Țigănești (D.J. 101C), Sat Lupăria, D.J. 101C, Com. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, Șos. Siliștea - Ciolpani (D.J. 101C), Str. Drumul Coadelor (D.J. 110H), Str. Pescari (D.J. 110H), Str. Antim Ivireanu, Șos. Siliștea - Ciolpani (D.J. 101C), Șos. Lunca Ialomiței (D.J. 101C), Șos. Lunca Gârliței (D.J. 101C), Primăria Gruiu.

              (întoarcere): Primăria Gruiu, Șos. Lunca Gârliței (D.J. 101C), Șos. Lunca Ialomiței (D.J. 101C), Șos. Siliștea - Ciolpani (D.J. 101C), Str. Antim Ivireanu, Str. Pescari (D.J. 110H), Str. Drumul Coadelor (D.J. 110H), Șos. Siliștea - Ciolpani (D.J. 101C), D.J. 101C, Com. Ciolpani, Sat Lupăria, Str. Țigănești (D.J. 101C), D.N. 1, Sat Ciolpani, D.N. 1, Com. Snagov, Sat Tâncăbești, D.N. 1, Com. Balotești, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R447. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), D.N. 1, Com. Snagov, D.N. 1, D.J. 101B, Sat Vlădiceasca, D.J. 101B, Sat Ciofliceni, D.J. 101B, Sat Ghermănești, Șos. Ghermănești (D.J. 101B), D.J. 101B, Sat Snagov, Șos. Snagov (D.J. 101B), D.J. 101B, Com. Gruiu, Șos. Gruiu - Snagov (D.J. 101B), Primăria Gruiu.

              (întoarcere): Primăria Gruiu, Șos. Gruiu - Snagov (D.J. 101B), D.J. 101B, Com. Snagov, Sat Snagov, Șos. Snagov (D.J. 101B), D.J. 101B, Sat Ghermănești, Șos. Ghermănești (D.J. 101B), D.J. 101B, Sat Ciofliceni, D.J. 101B, Sat Vlădiceasca, D.J. 101B, D.N.1, Com. Balotești, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R448. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Balotești, D.J. 101, Com. Moara Vlăsiei, Sat Căciulați, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor (D.J. 101), Cap de linie Moara Vlăsiei.

              (întoarcere): Cap de linie Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor (D.J. 101), Sat Căciulați, Șos. Unirii (D.J. 101), D.J. 101, Com. Balotești, Sat Balotești, Șos. Unirii (D.J. 101), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R450. (ducere): Platforma Industrială Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Găra Herăstrău, Șos. Pipera, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, Bd. Pipera (D.J. 200B), Str. Erou Iancu Nicolae, Municipiul București, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Str. Viorel Ciurea, Complex Comercial Băneasa.

               (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Viorel Ciurea, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Oraș Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolaeu, Bd. Pipera (D.J. 200B), Șos. București - Nord (D.J. 200B), Municipiul București, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Platforma Industrială Pipera.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R451. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, Șoseaua de Centură (D.N.C.B.), Șos. Cernica (D.J. 301), Com. Cernica, Sat Cernica, D.J. 301, Str. Decebal (D.J. 301), D.J. 301, Sat Tânganu, D.J. 301, Str. 1 Decembrie 1918, Halta Tânganu.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R452. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, Com. Brănești, Sat Brănești, Bd. Ion Constantin Brătianu (D.N. 3), D.N. 3, Sat Islaz, Str. 24 Ianuarie, Halta Islaz.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R454. (ducere): Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Mioriței, Str. Sfântul Gheorghe, Cap de linie Pantelimon.

               (întoarcere): Cap de linie Pantelimon, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Mioriței, Bd. Biruinței, Municipiul București, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Republica.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R455. (ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Dobroești, Com. Dobroești, Str. Nicolae Bălcescu, Bd. Victor Dumitrescu, Unirii - Dobroești.

               (întoarcere): Unirii - Dobroești, Bd. Victor Dumitrescu, Str. Gheorghe Dascălu, Str. Cuza Vodă, Str. Nicolae Bălcescu, Municipiul București, Șos. Dobroești, Șos. Fundeni, Șos. Morarilor, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R457. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, D.J. 301B, Com. Găneasa, Sat Cozieni, D.J. 100, D.C. 29, Sat Piteasca.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R458. Republica, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței (D.N. 3), D.N. 3, Com. Brănești, Sat Brănești, Bd. Ion Constantin Brătianu (D.N. 3), Str. Sublocotent Petre Ionel (D.J. 100), Cap de linie Brănești.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R459. (ducere): Platforma Industrială Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Găra Herăstrău, Șos. Pipera, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, D.J. 200B, Com. Tunari, Cal. București (D.J. 200B), Str. Mihai Eminescu (D.J. 200B), D.J. 200B, Sat Dimieni, D.J. 200B, Com. Balotești, Sat Balotești, D.J. 101, Șos. Unirii (D.J. 101), D.N. 1, Sat Săftica, Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Str. Ion Lahovari (D.J. 200B), Sat Dumbrăveni, Str. Ion C. Brătianu (D.C. 6), D.C. 6, Spitalul S.R.I. Dumbrăveni.

               (întoarcere): Spitalul S.R.I. Dumbrăveni, D.C. 6, Str. Ion C. Brătianu (D.C. 6), Sat Săftica, Str. Ion Lahovari (D.J. 200B), Șos. București - Ploiești (D.N. 1), Sat Balotești,  Șos. Unirii (D.J. 101), D.J. 101, D.J. 200B, Com Tunari, Sat Dimieni, D.J. 200B, Str. Mihai Eminescu (D.J. 200B), Cal. București (D.J. 200B), Oraș Voluntari, D.J. 200B, Bd. Pipera (D.J. 200B), Șos. București Nord (D.J. 200B), Municipiul București, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Platforma Industrială Pipera.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R460. Republica, Bd. Basarabia, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Oraș Voluntari, Bd. Eroilor (D.J. 200), Pasaj C.F.R. Ștefănești.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R464. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București - Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, Str. Milcov (D.J. 401A), D.J. 401A, Str. București, Str. Drum Nou, Str. Uranus, Vârteju (Bulgarului).

               (întoarcere): Vârteju (Bulgarului), Str. Uranus, Str. Bulgarului, Str. București, D.J. 401A, Oraș Măgurele, Str. Milcov (D.J. 401A), Str. Atomiștilor, Mun. București, Șos. București - Măgurele, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R465. Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos. Giurgiului (D.N. 5), D.N. 5, Com. 1 Decembrie, Șos. Giurgiului (D.N. 5), Str. Liviu Rebreanu (D.J. 401 D), Str. Crișana, Comuna 1 Decembrie.

Autobaza: Obregia

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R467. Bucur Obor, Șos. Colentina, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Bd. Voluntari (D.N. 2), Pasaj C.F.R. Afumați.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R468. Bucur Obor, Șos. Colentina, Șos. Andronache, Oraș Voluntari, Bd. Eroilor (D.J. 200), Pasaj C.F.R. Ștefănești.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R469. Terminal Străulești, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Laminorului, Șos. Chitila, D.N. 7, Oraș Chitila, Șos. Banatului (D.N. 7), D.N. 7, Oraș Buftea, Cart. Săbăreni, Str. Milano, Str. Independenței, D.C. 77A, Aleea cu Brazi, Str. Cloșca, Str. Știrbei - Vodă, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Str. Viilor (D.J. 101), Str. Șantierului, Bd. Mihai Eminescu, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Cap de linie Buftea.

Autobaza: Pipera

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R470. (ducere): Gara Chitila, Str. Păcii, Șos. Chitila - Mogoșoaia, Str. Islaz, Str. Mușețelului, Grădinița Voinicel, Str. Mușețelului, Str. Libertății, Com. Mogoșoaia, Str. Nichita Stănescu, Str. Vânătorilor, Str. Astronomului, Str. Livezilor, Str. Martha Bibescu, Șos. Chitila - Mogoșoaia, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Str. Monumentul Eroilor, Str. Puțul cu Brad, Str. Frumoasă, Str. Poieni, Str. Constantin Brâncoveanu, Str. Poieni, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Str. Valea Parcului, Str. Viilor, Str. Dr. Claudiu Tănăsescu, Str. Colentina, Prel. Colentina, Str. Heleșteului, Str. Crinului, Str. Tudor Arghezi, Tudor Arghezi (Mogoșoaia).

              (întoarcere): Tudor Arghezi (Mogoșoaia), Str. Heleșteului, Prel. Colentina, Str. Colentina, Str. Dr. Claudiu Tănăsescu, Str. Viilor, Str. Valea Parcului, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Str. Poieni, Str. Constantin Brâncoveanu, Str. Poieni, Str. Frumoasă, Str. Puțul cu Bradm Str. Monumentul Eroilor, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Șos. Chitila - Mogoșoaia, Str. Martha Bibescu, Str. Nichita Stănescu, Oraș Chitila, Str. Libertății, Str. Mușețelului, Grădinița Voinicel, Str. Muțeleului, Str. Islaz, Șoc. Chitila - Mogoșoaia, Str. Păcii, Gara Chitila.

Autobaza: STCM

Operator: STCM Ecotrans - www.stcm.ro

 

R472. Complex Comercial Titan, Bd. Theodor Pallady, Autostrada A2, D.C. 55, Com. Cernica, Sat Cernica, Str. Decebal, Cap de linie Cernica.

Autobaza: Titan

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R473. (ducere): Str. Gării Pantelimon (Oraș Voluntari), Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, (drum de legătură), Bd. Voluntari (D.N. 2), Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram Iancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Emil Racoviță, Str. Sportului, Str. Erou Niță Pintea, Bd. Pipera (D.J. 200B), Str. Erou Iancu Nicolae, Municipiul București, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Str. Viorel Ciurea, Complex Comercial Băneasa.

               (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Viorel Ciurea, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Oraș Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Bd. Pipera (D.J. 200B), Str. Erou Niță Pintea, Str. Sportului, Str. Emil Racoviță, Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str. Ecaterina Teodoroiu, (drum de legătură), Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

R474. Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București – Târgoviște, D.N. 1A, Com. Mogoșoaia, Șos. București - Târgoviște (D.N. 1A), Preventoriul Mogoșoaia.

Autobaza: Floreasca

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R475. (ducere): Piața Sudului, Șos. Berceni, D.J. 401, Com. Berceni, Bd. 1 Mai (D.J. 401), Cap de linie Berceni.

               (întoarcere): Cap de linie Berceni, Bd. 1 Mai (D.J. 401), D.J. 401, Municipiul București, Șos. Berceni, Intr. Nețea, Șos. Olteniței, Piața Sudului.

Autobaza: Obregia

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R476. (ducere): Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Șos. Chitilei, D.N. 7, Oraș Chitila, Șos. Banatului (D.N. 7), Pasaj C.F.R. Chitila.

         (întoarcere): Pasaj C.F.R. Chitila, Șos. Banatului (D.N. 7), D.N. 7, Municipiul București, Șos. Chitilei, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Clăbucet.

Autobaza: Floreasca

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R477. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Com. Balotești, D.N. 1, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Balotești, D.J. 101, Com. Moara Vlăsiei, Sat Căciulați, Șos. Unirii (D.J. 101), Sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor (D.J. 101), D.J. 101, Com. Grădiștea, Sat Grădiștea, D.J. 101, Sat Sitaru, Cap de linie Sitaru.

              (întoarcere): Cap de linie Sitaru, D.J. 101, Sat Grădiștea, D.J. 101, Com. Moara Vlăsiei, Sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor (D.J. 101), Sat Căciulați, Șos. Unirii (D.J. 101), D.J. 101, Com. Balotești, Sat Balotești, Șos. Unirii (D.J. 101), D.N. 1, Com. Corbeanca, Sat Petrești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București (D.N. 1), D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Pasaj Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Nordului

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro

 

R479. Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței (D.N. 4), D.N.4, Agropol.

Operator: S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. - www.transportvoluntari.ro

 

 

LINII EXPRES

Operator: Societatea de Transport București S.A. - www.stbsa.ro.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane și/sau preorășenești/regionale NU sunt valabile pe liniile expres, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile expres NU sunt valabile pe liniile urbane și/sau preorășenești/regionale, nici măcar pe tronsoanele comune.

Atenție: aceste linii NU opresc în toate stațiile de pe traseu!

 

780. (ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

        (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Titan

 

781. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Cal. Știrbei - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, Str. Reactorului, ELI-NP Măgurele.

        (întoarcere): ELI-NP Măgurele, Str. Reactorului, Str. Atomiștilor, Mun. București, Șos. București - Măgurele, Șos. Antiaeriană, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Șerban - Vodă, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza: Alexandria

 

783. (ducere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea II, Aleea III, Piața Unirii 2.

Autobaza: Titan

Circulă și noaptea!

 

784. (ducere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Unirii, Str. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Str. B.P. Hașdeu, Pod Hașdeu, Str. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății, Piața Regina Maria, Bd. Regina Maria, Aleea II, Piața Unirii 2.

Autobaza: Titan

 

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al S.T.B., A.D.I.T.P.B.IF., P.M.B., C.G.M.B. sau al altui operator de transport!