Pagina pricipală - București

Parc autobuze - R.A.T.B.  *** Galerie foto autobuze R.A.T.B. 

Trasee tramvaie - Trasee troleibuze - Trasee linii de noapte

 

 

Trasee autobuze R.A.T.B.

 

Valabil de la 12.11.2018.

 

LINII URBANE (de zi)

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane NU sunt valabile pe liniile preorășenești și/sau expres, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile preorășenești și/sau expres NU sunt valabile pe liniile urbane, nici măcar pe tronsoanele comune.

 

101. (ducere): Bucur Obor, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

          (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor.

Autobaza: Titan

 

102. (ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Șos. Vitan Bârzești, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

           (întoarcere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Șos. Vitan Bârzești, Pod Vitan, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia.

Autobaza: Titan

 

103. Republica, Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

 

104. (ducere): Opera Națională, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

           (întoarcere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Șos. Mihai Bravu, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Opera Națională.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 1: Ferentari

 

105. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvesti, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popișteanu, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

           (întoarcere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Ferentari

 

106. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Str. Ghirlandei, Str. Mărgelelor, Str. Părăluțelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cartier Roșu.

           (întoarcere): Cartier Roșu, Str. Piscul Crăsani, Str. Părăluțelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

112. (ducere): Complex Colosseum, Șos. Chitila, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. N. Caramfil, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

        (întoarcere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Str. N. Caramfil, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. Străulești, Str. Băiculești, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Trușești, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Șos. Chitilei, Complex Colosseum.

Autobaza: Pipera

 

116. (ducere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Șos.Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

Autobaza: Ferentari

 

117. (ducere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Șos. Sălaj, Cartier Confort Urban.

           (întoarcere): Cartier Confort Urban, Șos. Sălaj, Str. Bacău, Str. Humulești, Șos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

Autobaza: Alexandria

 

122. (ducere): Cartier Latin, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartier Latin.

Autobaza: Alexandria

 

123. (ducere):    Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

         (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Piața Operei, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza 1: Nordului

Autobaza 2: Obregia

 

124. (ducere): Opera Națională, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Șos. Vitan-Bârzești, Șos. Olteniței, Romprim.

           (întoarcere): Romprim, Șos. Olteniței, Șos. Vitan-Bârzești, Splaiul Unirii (malul stâng), Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Opera Națională.

Autobaza: Ferentari

 

125. I.M.G.B Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șoseaua de Centură, Silflor Move.

Autobaza: Ferentari

 

126. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană,  Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

 

131. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Al. Lahovary, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

133. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Șos. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foișorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului.

         (întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Ferentari

 

135. (ducere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Cal. Floreasca, Șos. Mihai Bravu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

Autobaza: Pipera

 

136. (ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății, Str. Izvor, Str. B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Pod Izvor.

           (întoarcere): Pod Izvor, Splaiul Independenței, Bd. Libertății, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, C.E.T. Vest – Militari.

Autobaza: Militari

 

137. (ducere): Carrefour Militari, Șoseaua de Centură, Complex West Park, Autostrada București – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinești, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Str. Moinești, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti, Carrefour Militari.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

138. (ducere): Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul București, Drumul Osiei, Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinești, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timișoara, Str. Moinești, Bd. Iuliu Maniu, Auchan Militari, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

139. (ducere): Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul.

  (întoarcere): Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zețarilor.

Autobaza: Ferentari

 

141. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentari, Bd. Pieptănari, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

Autobaza: Ferentari

 

143. (ducere): Baicului, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Bucur – Obor.

           (întoarcere): Bucur - Obor, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Dumitru Slugeru, Str. Paharnicul Turturea, Str. Baicului, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Șos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Floreasca

 

149. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

162. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Șos. Crângași, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Drumul Săbăreni, Drumul Gării, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.

           (întoarcere): Magaziile C.F.R. 16 Februarie, Drumul Gării, Drumul Săbăreni, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Crângași, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza : Militari

 

163. (ducere): Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Cal. Știrbei-Vodă, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Șos. Crângași, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Cartier Giulești-Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giulești-Sârbi, Str. Răsadniței, Str. Sculptorilor, Str. Entuziasmului, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Crângași, Cal. Giulești, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan.

Autobaza : Militari

 

168. (ducere): Cartier Constantin Brâncuși, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Porta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod. Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

          (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Cartier Constantin Brâncuși.

Autobaza: Alexandria

 

173. (ducere): Piața Eroii Revoluției, Cal. Șerban-Vodă, Șos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Valea Argeșului.

           (întoarcere): Valea Argeșului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Str. Mitropolit Dosoftei, Piața Eroii Revoluției.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

178. (ducere):  Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul București, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Șos. Crângași, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei - Vodă, Sala Palatului.

           (întoarcere): Sala Palatului, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Podul Grant, Șos. Crângași, Șos. Virtuții, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

182. (ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Aviator Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P. I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, Institutul Oncologic.

           (întoarcere): Institutul Oncologic, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Aviator Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

 

185. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Drumul Cooperativei, Str. Arefului, Str. Dantelei, Str. Lavei, Cimitirul Ghencea 3.

         (întoarcere): Cimitirul Ghencea 3, Drumul Cooperativei, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

202. Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Vergului, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

205. (ducere): Laromet, Șos. București - Târgoviște, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzești, Șos. Polizu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord 2.

         (întoarcere): Gara de Nord 2, Piața Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisselef, Piața Presei Libere, Șos. București-Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Șos. București - Târgoviște, Strandul Străulești.

Autobaza: Nordului

 

216. Gara Progresul, Șos. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanelor, Str. Luică, Str. Zețari, Zețarilor.

Autobaza: Ferentari

 

220. (ducere): Piața Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Șos. Sălaj, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

         (întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Piața Rahova.

Autobaza: Ferentari

 

221. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, C.E.T. Vest – Militari.

         (întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timișoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

222. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartierul Latin.

Autobaza: Alexandria

 

223. (ducere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), Cartier Rezidențial Splaiul Unirii.

         (întoarcere): Cartier Rezidențial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), Pod Șoseaua de Centură, Splaiul Unirii (malul stâng), Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

Autobaza: Titan

 

226. (ducere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Șos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Militari

 

227. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teiuș, Șos. Alexandriei, Str. Pucheni, Cartier Confort Urban.

         (întoarcere): Cartier Confort Urban, Șos. Sălaj, Str. Muntii Carpati, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru Vasile, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

232. (ducere): Auchan Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.

           (întoarcere): Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Auchan Berceni.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Obregia

 

236. (ducere): Divertiland, Complex Comercial West Park, Autostrada București – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Spitalul Universitar.

         (întoarcere): Spitalul Universitar, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti, Carrefour Militari, Șoseaua de Centură, Complex Comercial West Park, Divertiland.

Autobaza: Militari

 

243. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Pasaj Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, Lacul Tei.

        (întoarcere): Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Pasaj Doamna Ghica, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

246. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Drumul între Tarlale, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

 

253. Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

 

261. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Câmpinita, Str. Jandarmeriei, Complex Comercial Băneasa.

           (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere.

Autobaza: Nordului

 

268. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989.

         (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Militari

 

282. (ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Str. Maior Vasile Băcilă, Cartier Fundeni.

         (întoarcere): Cartier Fundeni, Str. Pescarilor, Str. Maior Vasile Băcilă, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Floreasca

 

300. (ducere): Piața Clăbucet, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu.

         (întoarcere): Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Piața Clăbucet.

Autobaza: Pipera

 

301. (ducere): Jolie Ville Băneasa, Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Bd. Liviu Librescu, Șos. București – Ploiești, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Bd. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

 

302. Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Șos. Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, Cartier Fortuna Residence.

Autobaza: Ferentari

 

303. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Pecinișca.

Autobaza: Alexandria

 

304. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, Șos. Odăii, Șos. București – Târgoviște, Laromet.

Autobaza: Nordului

 

311. Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Șos. Câmpia Libertății, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

Autobaza: Titan

 

312. (ducere): Piața de Gros București, Drumul Dealul Bradului, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviță, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.

           (întoarcere): Piața Unirii, Splaiul Unirii, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Dealul Bradului, Piața de Gros București.

Autobaza: Obregia

 

313. (ducere): Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

 

323. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. TopOrași, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban – Vodă, Bd. Gh. Șincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

 

327. (ducere): Școala Generală nr. 141, Str. Munții Carpați, Școala Generală nr. 127.

        (întoarcere): Școala Generală nr. 127, Str. Munții Carpați, Șos. Sălaj, Str. Amurgului, Școala Generală nr. 127.

Autobaza: Alexandria

Circulă NUMAI în zilele lucrătoare, pe parcursul anului școlar. Acces permis NUMAI elevilor Școlii Generale nr. 141, care învață provizoriu în Școala Generală nr. 127.

 

330. (ducere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

Autobaza: Titan

 

331. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

           (întoarcere): Cartier Dămăroaia, Str. Natației, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

331bis. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Natației, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Șos. Străulești, Petrom City.

           (întoarcere): Petrom City, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Str. Natației, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

335. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Floreasca

 

336. (ducere): Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

           (întoarcere):  Piața Rosetti, Bd. Carol I, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.

Autobaza: Militari

 

361. (ducere): Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Podul Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Constituției, Bd. Unirii, Aleea III, Piața Unirii 2.

           (întoarcere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kiseleff, Piața Presei Libere.

Autobaza: Nordului

Nu oprește în toate stațiile de pe traseu!

 

 

362. (ducere): Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenție (malul drept), Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Cal. Victoriei, Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Piața Regina Maria, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Parcul Carol I.

           (întoarcere): Parcul Carol I, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mirecea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Cal. Moșilor, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piața Rosetti, Bd. Carol I, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kiseleff, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, Gara Băneasa, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

Nu oprește în toate stațiile de pe traseu!

 

368. (ducere): Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața George Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

           (întoarcere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Floreasca

 

381. Piața Reșița, Str. Reșița, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei.

Autobaza 1: Floreasca

Autobaza 2: Obregia

 

385. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Piața Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii, Splaiul Independenței, Pod Izvor, Splaiul Independenței, Bd. Libertății, Str. Izvor, Piața Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

601. (ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independenței (malul drept), Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

           (întoarcere): Piața Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței (malul stâng), Str. G-ral. Petre Popovăț, Șos. Virtuții, Splaiul Independenței (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Nordului

 

605. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București - Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Aviator Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moșilor, Str. Sfânta Vineri, Piața Sfânta Vineri.

         (întoarcere): Piața Sfânta Vineri, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Cal. Moșilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Aviator Șerbănescu, Bd. Aerogării, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Nordului

 

668. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Cotroceni.

         (întoarcere): Pod Cotroceni, Splaiul Independeței (malul drept), Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

682. (ducere): Baicului, Șos. Gării Obor, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Șos. Andronache, Str. Periș, Str. Cornișei, Escalei.

              (întoarcere): Escalei, Str. Cornișei, Str. Mențiunii, Str. Oituz, Str. Zamfir Nicolae, Str. Gherghiței, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Pipera

 

696. (ducere): Prof. Dr. Rainer, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Splaiul Independenței (Malul stâng), Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Șos. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

              (întoarcere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Str. Witting, Cal. Plevnei, Cal. Șerban - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Prof. Dr. Rainer.

Autobaza: Floreasca

 

697. Mezeș, Șos. Chitilei, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București - Târgoviște, Șoseaua de Centură.

Autobaza: Pipera

 

 

698. (ducere): Pod Timpuri Noi, Bd. Ghe. Șincai, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei.

              (întoarcere): Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, Bd. Libertății, Piața Regina Maria, Bd. Regina Maria, Aleea III, Piața Unirii 3, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Ghe. Șincai, Splaiul Unirii, Pod Timpuri Nor.

Autobaza: Titan

Nu oprește în toate stațiile de pe traseu!

 

 

LINII PREORĂȘENEȘTI

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane NU sunt valabile pe liniile preorășenești, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile preorășenești NU sunt valabile pe liniile urbane, nici măcar pe tronsoanele comune.

 

400. (ducere): Republica, Bd. Basarabia, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Dobroești, Com. Dobroiești, Str. Nicolae Bălcescu, Bd. Victor Dumitrescu, Unirii - Dobroești.

               (întoarcere): Unirii - Dobroești, Bd. Victor Dumitrescu, Str. Gheorghe Dascălu, Str. Cuza Vodă, Str. Nicolae Bălcescu, Municipiul București, Șos. Dobroești, Șos. Fundeni, Șos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica.

Autobaza: Titan

 

402. (ducere): Romprim, Șos. Olteniței, Str. Serg. Ion Iriceanu, Șos. Berceni, Piața Sudului, Intr. Nețea, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, Str. Olteniței, Danubiana.

    (întoarcere): Danubiana, Str. Olteniței, Șos. Olteniței, Municipiul București, Șos. Olteniței, Romprim.

Autobaza: Ferentari

 

404. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Sfântul Gheorghe, Str. Gheorghe Călinescu - Pantelimon.

               (întoarcere): Str. Gheorghe Călinescu - Pantelimon, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Mioriței, Bd. Biruinței, Municipiul București, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

406. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Com. Chiajna, Sat Roșu, DJ 601A, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, DJ 601A, Sat Dudu, Str. Ion Luca Caragiale, Sat Chiajna, Str. Eroului, Comuna Chiajna.

               (întoarcere): Comuna Chiajna, Str. Eroului, Str. Ion Luca Caragiale, Sat Dudu, DJ 601A, Sat Roșu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Bd. 1 Decembrie 1918, DJ 601A, Municipiul București, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

408. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Domnești, DJ 602, Str. Foișor, Str. Ciutaci, Sat Ciutaci (D.C. 124), Str. Cartierul Nou, Str. Tudor Vladimirescu (DJ 602), Șos. Alexandru Ioan Cuza (DJ 401 A), Halta Domneștii de Sus.

Autobaza: Alexandria

 

409. Institutul Oncologic, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Șos. Afumați, Comuna Afumați, Moara.

Autobaza: Titan

În orașul Voluntari efectuază opriri doar la Metro Voluntari!

 

414. (ducere): Romprim, Șos. Olteniței, Str. Serg. Ion Iriceanu, Șos. Berceni, Piața Sudului, Intr. Nețea, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, Șos. Leordeni, Șoseaua de Centură, Leordeni (Glincarn).

    (întoarcere): Leordeni (Glincarn), Șoseaua de Centură, Șos. Leordeni, Șos. Olteniței, Municipiul București, Șos. Olteniței, Romprim.

Autobaza: Ferentari

 

418. Piața Sudului, Șos. Berceni, DJ 401, Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Berceni.

Autobaza: Ferentari

 

422. (ducere): Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Pasajul Constanța, Șos. Chitilei, D.N. 7, Oraș Chitila, Șos. Banatului, Pasaj C.F.R. Chitila.

         (întoarcere): Pasaj C.F.R. Chitila, Șos. Banatului, D.N. 7, Municipiul București, Șos. Chitilei, Pasajul Constanța, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Clăbucet.

Autobaza: Floreasca

 

425. C.F.R. Progresu, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos, Giurgiului, Str. Ungureni, Str. Gării, Bumbăcăria Jilava.

Autobaza: Ferentari

 

427. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, Str. Duzilor, Sat Dumitrana, Str. Revoluției, Sat Pruni.

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

428. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Domnești, DJ 602, Str. Foișor, Str. Ciutaci, Sat Ciutaci (D.C. 124), Șos. Alexandru Ioan Cuza (D.J. 401 A), Șos. Curtea Domnească (D.C. 125), Șos. Caragea Vodă, Str. Transilvaniei, Sat Țegheș.

Autobaza: Alexandria

 

438. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, D.N. 6, Oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei, Bragadiru (Șos. Clinceni).

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

439. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, D.N. 6, Oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei, Șos. Clinceni, D.J. 401, Com. Clinceni, Șos. Odoreanu, Clinceni.

Autobaza: Alexandria

În orașul Bragadiru efectuază opriri doar în stațiile ,,Griviței" și ,,Bragadiru (Șos. Clinceni)"!

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

449. Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Pasaj C.F.R. Balotești.

Autobaza: Nordului

 

453. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, Str. Milcov, Str. Unirii, Str. Chirca, Electromagnetica Vârteju.

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

455. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică.

Autobaza: Alexandria

 

456. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Tudor Vladimirescu, Com. Clinceni, Sat Olteni, Str. Puțul Olteni, Str. Ciorogârla, Str. Ciocârliei, D.J. 401A, Șos. Odoreanu, Clinceni.

Autobaza: Militari

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

460. Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București – Târgoviște, D.N. 1B, Com. Mogoșoaia, Oraș Buftea, Oraș Buftea.

Autobaza: Nordului

Nu efectuează opriri în localitatea Mogoșoaia!

 

461. Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București – Târgoviște, D.N. 1B, Com. Mogoșoaia, Preventoriu.

Autobaza: Floreasca

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

471. C.F.R. Progresu, Șos. Giurgiului, Com. Jilava, Șos. Giurgiului, D.N. 5, Com. 1 Decembrie, Șos. Giurgiului, Str. Liviu Rebreanu (D.J. 401 D), Str. Crișana, Comuna 1 Decembrie.

Autobaza: Obregia

În localitatea Jilava efectuează doar opririle ,,Nipon", ,,Arteca" și ,,Primăria Jilava"!

 

 

LINII EXPRES

Titlurile de călătorie valabile pe liniile urbane și/sau preorășenești NU sunt valabile pe liniile expres, nici măcar pe tronsoanele comune.

Titlurile de călătorie valabile pe liniile expres NU sunt valabile pe liniile urbane și/sau preorășenești, nici măcar pe tronsoanele comune.

Atenție: aceste linii NU opresc în toate stațiile de pe traseu!

 

 

780. (ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Bd. Mărăști, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

        (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Titan

 

781. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Cal. Știrbei - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Str. Reactorului, ELI-NP Măgurele.

        (întoarcere): ELI-NP Măgurele, Str. Reactorului, Str. Atomiștilor, Mun. București, Șos. București - Măgurele, Șos. Antiaeriană, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Șerban - Vodă, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza: Titan

 

783. (ducere): Piața Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, D.N. 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Sosiri, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă" - Terminal Plecări, Cal. București, D.N. 1, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Aleea II, Aleea III, Piața Unirii 2.

Autobaza: Titan

Circulă și noaptea!

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al S.TB., A.D.I.B.IF., P.M.B. sau C.G.M.B.!