Pagina pricipală - București

Parc autobuze - R.A.T.B.  *** Galerie foto autobuze R.A.T.B. 

Trasee tramvaie - Trasee troleibuze - Trasee linii de noapte

 

 

Trasee autobuze R.A.T.B.

 

Valabil de la 07.01.2015.

 

101. (ducere): Bucur Obor, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

          (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor.

Autobaza: Titan

 

102. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Vergului, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

103.Republica S.A., Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

 

104. (ducere): Piața Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

           (întoarcere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Șos. Mihai Bravu, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C.Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Piața Operei.

Autobaza: Pipera

 

105. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvesti, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popisteanu, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere.

           (întoarcere): Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Aviator Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

106. (ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Str. Mărgelelor, Str. Ștefan Bogdan Stan, Str. Pălălutelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cart. Rosu.

           (întoarcere): Cart. Rosu, Str. Piscu Crăsani, Str. Pălărutelor, Str. Mărgelelor, Str. Ștefan Bogdan Stan, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

112. (ducere): Complex Colosseum, Șos. Chitila, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. N. Caramfil, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

        (întoarcere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Str. N. Caramfil, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. Străulești, Str. Băiculești, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mânăstirea Dealul, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Șos. Chitilei, Complex Colosseum.

Autobaza: Pipera

 

116. (ducere): Gara Progresul, Șos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Șos.Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

           (întoarcere): Piața Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Șerban Vodă, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Gara Progresul.

Autobaza: Ferentari

 

117. (ducere): Piața Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Str. Bacău, Șos. Sălaj, Cart. Sălaj.

           (întoarcere): Cart. Sălaj, Șos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

Autobaza: Alexandria

 

122. (ducere): Cart. Latin, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cart. Latin.

Autobaza: Alexandria

 

123. (ducere):    Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

         (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piața Unirii, Splaiul Independenței, Piața Operei, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Nordului

 

124. (ducere): Piața Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Șos. Vitan-Bârzești, Șos. Olteniței, Romprim.

           (întoarcere): Romprim., Șos. Olteniței, Șos. Vitan-Bârzești, Splaiul Unirii (malul stâng), Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, Piața Operei.

Autobaza: Ferentari

 

125. I.M.G.B Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șoseaua de Centură, Silflor Move.

Autobaza: Ferentari

 

126. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Str. Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană,  Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, Piața G. Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Str. Răzoare, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

 

131. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Maresal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Al. Lahovary, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

           (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Maresal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel Kisseleff, Piața Presei Libere, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

133. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Șos. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Bd. Dacia, Foișorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului.

         (întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Ferentari

 

135. (ducere): C.F.R. Constanța, Șos. Pipera, Cal. Floreasca, Șos. Mihai Bravu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foișorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Șos. Pipera, C.F.R. Constanța.

Autobaza: Pipera

 

136. (ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertătii, Str. Izvor, Str. B.P. Hasdeu, Spl. Independenței, Pod Izvor.

           (întoarcere): Pod Izvor, Spl. Independenței, Bd. Libertătii, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, C.E.T. Vest – Militari.

Autobaza: Militari

 

137. (ducere): Carrefour Militari, Șoseaua de Centură, Complex West Park, Autostrada București – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinesti, Bd. Timisoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității.

           (întoarcere): Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti, Carrefour Militari.

Autobaza: Militari

 

138. (ducere): Cartierul Militari Residence, Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moinesti, Bd. Timisoara, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității.

           (întoarcere): Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Auchan Militari, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

139. (ducere): Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Semănătorului, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul.

  (întoarcere): Piața Leul, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Semănătorului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zețarilor.

Autobaza: Ferentari

 

141. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentarilor, Bd. Pieptănari, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

Autobaza: Ferentari

 

143. (ducere): Baicului, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Bucur – Obor.

           (întoarcere): Bucur - Obor, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Dumitru Slugeru, Str. Paharnicul Turturea, Str. Baicului, Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Șos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Floreasca

 

149. Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculesti, Șos. Străulești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

162. (ducere): Gara Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Șos. Crângași, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Drumul Săbăreni, Drumul Gării, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.

           (întoarcere): Magaziile C.F.R. 16 Februarie, Drumul Gării, Drumul Săbăreni, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Crângași, Cal. Giulesti, Șos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza : Militari

 

163. (ducere): Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Cal. Știrbei-Vodă, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Șos. Crângasi, Bd. Constructorilor, Cal. Giulești, Cartier Giulesti-Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giulesti-Sârbi, Str. Răsadniței, Str. Sculptorilor, Str. Entuziasmului, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Crângasi, Cal. Giulești, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața C.A. Rosetti.

Autobaza : Militari

 

168. (ducere): Cartier Constantin Brâncuși, Drumul Valea Doftanei, Aleea Porta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piața Romană.

          (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Cartier Constantin Brâncuși.

Autobaza: Alexandria

 

173. (ducere): Sura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Valea Argeșului.

           (întoarcere): Valea Argeșului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Sura Mare.

Autobaza: Militari

 

178. (ducere):  Cartier Militari Residence, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Șos. Virtutii, Șos. Crângasi, Cal. Giulesti, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei - Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Sala Palatului.

           (întoarcere): Sala Palatului, Str. Ion Brezoianu, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulesti, Podul Grant, Șos. Crângasi, Șos. Virtutii, Bd. Uverturii, Str. Dezrobirii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Cartier Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

182. (ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Al. I. Cuza, Șos. N. Titulescu, Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, Institutul Oncologic București.

           (întoarcere): Institutul Oncologic București, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

 

185. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Drumul Cooperativei, Cimitirul Ghencea 3.

Autobaza: Militari

 

202. C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Șos. Vitan Bârzesti, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, C.F.R. Progresu.

Autobaza: Titan

 

205.(ducere): Strandul Străulești, Șos. București - Târgoviște, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București-Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Șos. Polizu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Gara de Nord 2.

         (întoarcere): Gara de Nord 2, Piața Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Al. I. Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisselef, Piața Presei Libere, Șos. București-Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Șos. București - Târgoviște, Strandul Străulești.

Autobaza: Nordului

 

216. Gara Progresul, Șos. Gării Progresu, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanelor, Str. Luică, Str. Reșița, Piața Reșița.

Autobaza: Ferentari

 

220. (ducere): Piața Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Șos. Sălaj, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Semănătorului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

         (întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Semănătorului, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Cap. Preda, Piața Rahova.

Autobaza: Ferentari

 

221. (ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, C.E.T. Vest – Militari.

         (întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timisoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

222. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartierul Latin.

Autobaza:

 

223. (ducere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Șos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), Complex Rezidențial Splaiul Unirii.

         (întoarcere): Complex Rezidențial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), Pod Șoseaua de Centură, Splaiul Unirii (malul stâng), Șos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

Autobaza: Titan

 

226. (ducere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Șos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

227. (ducere): Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teius, Șos. Alexandriei, Str. Pucheni, Piața Pucheni.

         (întoarcere): Piața Pucheni, Str. Teodor Mazilu, Str. Muntii Carpati, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru Vasile, Șos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

232. (ducere): Real Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii.

           (întoarcere): Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. C-tin. Istrate, Șos. Viilor, Piața Eroii Revolutiei, Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Real Berceni.

Autobaza: Ferentari

 

236. (ducere): Complex Comercial West Park, Șoseaua de Centură a Municipiului București, Autostrada București – Pitesti, Municipiul București, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Operei.

         (întoarcere): Piața Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada București – Pitesti, Complex Comercial West Park.

Autobaza: Militari

 

243. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești - Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Pasaj Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, Lacul Tei.

        (întoarcere): Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Pasaj Doamna Ghica, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

246. Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Drumul între Tarlale, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

 

253. Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

 

261. (ducere): Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Str. Câmpinita, Str. Jandarmeriei, Complex Comercial Băneasa.

           (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Sisești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

 

268. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989, Piața Universității.

         (întoarcere): Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

282. (ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Dorobanților, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Str. Maior Băcilă, Str. Pescarilor, Cart. Fundeni.

         (întoarcere): Cart. Fundeni, Str. Radovanu, Str. Maior Băcilă, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piața Dorobanților, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Floreasca

 

300. (ducere): Piața Clăbucet, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. G. Enescu, Str. Episcopiei, Piața G. Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu.

         (întoarcere): Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Piața Clăbucet.

Autobaza: Pipera

 

301. (ducere): Băneasa S.A., Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Liviu Librescu, Șos. București – Ploiești, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

         (întoarcere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Bd. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

 

302. Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Șos. Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, Cartier Fortuna Residence.

Autobaza: Ferentari

 

303. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Pecinișca.

Autobaza: Alexandria

 

304. Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Șos. Odăii, Șos. București – Târgoviște, Ștrandul Străulești.

Autobaza: Nordului

 

311. Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Șos. Câmpia Libertătii, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piața C.A. Rosetti.

           (întoarcere): Piața C.A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Șos. Câmpia Libertătii, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

Autobaza: Titan

 

312. (ducere): Piața de Gros București, Drumul Dealul Bradului, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviță, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii 2.

           (întoarcere): Piața Unirii 2, Aleea II, Splaiul Unirii, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Dealul Bradului, Piața de Gros București.

Autobaza: Obregia

 

313. (ducere): Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

           (întoarcere): Piața Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcăreștilor, Str. Serg. Nițu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

 

323. Zețarilor, Prel. Ferentarilor, Str. TopOrași, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revolutiei, Cal. Șerban – Vodă, Bd. Gh. Șincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

 

330. (ducere): Piața Presei Libere, Bd. Expoziției, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăsti, Piața Presei Libere.

Autobaza: Pipera

 

331. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cart. Dămăroaia.

           (întoarcere): Cart. Dămăroaia, Str. Natatiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

331bis. (ducere): Piața Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Natatiei, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Șos. Străulești, Petrom City.

           (întoarcere): Petrom City, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Str. Natatiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Piața Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Nordului

 

335. (ducere): Complex Comercial Băneasa, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Charles de Gaulle, Cal. Dorobanților, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării.

           (întoarcere): Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Șos. Ștefan cel Mare, Cal. Dorobanților, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal C-tin. Prezan, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Șos. București – Ploiești, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Titan

 

336. (ducere): Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Piața Leul, Șos. Cotroceni, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața C.A. Rosetti.

           (întoarcere):  Piața C.A. Rosetti, Bd. Caro I, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Șos. Cotroceni, Piața Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.

Autobaza: Militari

 

368. (ducere): Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piața G. Enescu, Cal. Știrbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Știrbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

           (întoarcere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Brașov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Știrbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană.

Autobaza: Floreasca

 

381. Piața Reșița, Str. Reșița, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Nițu Vasile, Cal. Văcăreștilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Piața 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei.

Autobaza: Obregia

 

385. (ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Piața Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertătii, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Piața Sf. Vineri.

           (întoarcere): Piața Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piața Unirii, Splaiul Independenței, Pod Izvor, Splaiul Independenței, Bd. Libertătii, Str. Izvor, Piața Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

408. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Șos. Domnești, DJ 602, Șos. Alexandru Ioan Cuza (DJ 401 A), Halta Domneștii de Sus.

Autobaza: Alexandria

 

409. Institutul Oncologic, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Oraș Voluntari, Șos. Afumați, Comuna Afumați, Moara.

Autobaza: Titan

În orașul Voluntari efectuază opriri doar la Metro Voluntari și Institutul Meteorologic!

 

 

422. Clăbucet, Cal. Griviței, Pasajul Constanței, Șos. Chitilei, Com. Chitila, Str. Banatului, Pasaj C.F.R. Chitila.

Autobaza: Floreasca

 

427. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, Str. Duzilor, Sat Dumitrana, Str. Revoluției, Sat Pruni.

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

428. Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Com. Domnești, Sos. Domnești, DJ 602, Str. Foișor, Str. Ciutaci, Sat Ciutaci (DC 124), Șos. Alexandru Ioan Cuza (DJ 401 A), Șos. Curtea Domnească (DC 125), Sat Țegheș.

Autobaza: Alexandria

 

438. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, DN 6, Bragadiru.

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

449. Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, DN 1, Oraș Otopeni, Cal. București, Pasaj C.F.R. Balotești.

Autobaza: Nordului

 

453. Ghencea, Bd. Ghencea, Șos. Antiaeriană, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică, Str. Călugăreni, Str. Milcov, Str. Unirii, Str. Chirca, Electromagnetica Vârteju.

Autobaza: Alexandria

Sămbăta și duminica NU CIRCULĂ!

 

455. Depoul Alexandria, Șos. Alexandriei, Șos. București - Măgurele, Com. Măgurele, Str. Atomiștilor, Facultatea de Fizică.

Autobaza: Alexandria

 

462. (ducere): Cartier Dămăroaia, Str. Piatra Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mănăstirea Dealul, Str. Romeo Popescu, Str. Constantin Godeanu, Bd. Bucureștii - Noi, Șos. București – Târgoviște, DN 1b, Com. Mogoșoaia, Oraș Buftea, Oraș Buftea.

               (întoarcere): Oraș Buftea, Com. Mogoșoaia, DN 1b, Șos. București - Târgoviște, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Constantin Godeanu, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii-Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

Autobaza: Nordului

Nu efectuează opriri în municipiul București în stațiile ,,Doi Cocoși", ,,Buziaș" și ,,Bd. Petrila" și în localitatea Mogoșoaia!

 

471. C.F.R. Progresu, Sos. Giurgiului, Com. Jilava, DN 5, Comuna 1 Decembrie.

Autobaza: Obregia

În localitatea Jilava efectuează doar opririle ,,Nipon", ,,Arteca" și ,,Primăria Jilava"!

 

601. (ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Carol I, Piața Rosetti.

           (întoarcere): Piața Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Piața Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piața Operei, Splaiul Independenței (malul stâng), Str. G-ral. Petre Popovăț, Șos. Virtuții, Splaiul Independenței (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Militari

 

614. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Național.

      (întoarcere): Stadionul Național, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza:

 

634. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Cal. Văcăreștilor, Șos. Olteniței, Romprim S.A..

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Ferentari

 

655. (ducere): Cora Pantelimon, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foișorul de Foc.

      (întoarcere): Foișorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

668. (ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piața Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piața Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței (Malul drept), Opera Națională.

         (întoarcere): Opera Națională, Splaiul Independeței (Malul stâng), Podul Eroilor, Bd. Eroilor, Piața Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piața Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

682. (ducere): Baicului, Șos. Gării Obor, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Șos. Andronache, Str. Periș, Str. Cornișei, Escalei.

              (întoarcere): Escalei, Str. Cornișei, Str. Mențiunii, Str. Oituz, Str. Zamfir Nicolae, Str. Gherghiței, Șos. Colentina, Str. Ziduri Moși, Șos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Titan

 

697. (ducere): Mezeș, Șos. Chitilei, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii - Noi, Str. Mănăstirea Dealul, Str. Romeo Popescu, Str. Constantin Godeanu, Bd. Bucureștii - Noi, Ștrandul Străulești.

               (întoarcere): Ștrandul Străulești, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Constantin Godeanu, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii-Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii-Noi, Șos. Chitilei, Mezeș.

Autobaza: Nordului

 

780. (ducere): Fluviului, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Expoziției, Piața Montreal, Piața Presei Libere, Șos. București - Ploiești, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă".

        (întoarcere): Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă", Cal. București, Municipiul București, Șos. București - Ploiești, Piața Presei Libere, Piața Montreal, Bd. Expoziției, Str. Dornei, Str. Puțul lui Crăciun, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Afluentului, Fluviului.

Autobaza: Floreasca

 

783. (ducere): Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Presei Libere, Șos. București – Ploiești, Oraș Otopeni, Cal. București, Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

           (întoarcere): Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, Cal. București, Municipiul București, Șos. București – Ploiești, Piața Presei Libere, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Arcului de Triumf, Șos. Pavel D. Kisseleff, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Al. II, Al. III, Piața Unirii.

Autobaza: Pipera

Circulă și noaptea!

 

Atenție! Administratorii acestui site nu pot fi făcuți responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanțială cauzată de informațiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al R.A.T.B., A.M.T.B., P.M.B. sau C.G.M.B.!