Pagina principală - Trenuri

Galerie foto 

Locomotive electrice Seriile 471/473/478 ,,Phoenix" (construcţie nouă)

 

Ultima actualizare: 19.10.2012, 09:28.

(148 poze)

 

    Locomotivele de acest tip se află în productie la S.C. Softronic S.R.L. din anul 2009, având o putere nominală de 5100 kW (la regimurile de scurtă durată ale motoarelor electrice de tracţiune se pot dezvolta maxim 6600 kW).

    Cele 6 motoare electrice de tracţiune (LJE 108-1) sunt acţionate în curent continuu, fiecare având o putere nominală de 850 kW (900 kW în regim uniorar), la o tensiune de 770 V şi un curent de 1180 A (1250 A în regim uniorar), turaţia nominală fiind de 1100 rot/min (si 1085 rot/min în regim uniorar). Intensitatea maximă a curentului este de 2000 A, iar turaţia maximă de 1920 rot/min. Motoarele sunt suspendate de boghiu, fiecare m.e.t. acţionând câte o osie, prin intermediul unui arbore de torsiune şi al unui angrenaj cu roţi dinţate cilindrice. Dealtfel, sistemul este ,,clasic", fiind utilizat de toate locomotivele electrice de 5100 kW (seriile 40, 41, 42, 47), dar şi de locomotiva seria 480 ,,Transmontana", echipată cu motoare electrice de tracţiune de curent alternativ.

    Transformatorul principal cuprinde trei unităţi de transformare montate în aceeaşi cuvă: transformatorul pentru încălzirea trenului, servicii auxiliare, transformatorul de tracţiune şi transformatorul pentru excitaţia m.e.t.-urilor în regim de tracţiune şi frânare electrică. Caracteristicile principale ale acestui transformator sunt:

 

  Putere (kVA) Tensiune (V) Intensitate (A)
Înfăşurare primară a trafo de tracţiune: 6.650 25.000 266
Înfăşurare de tracţiune: 5.790 6 x 943 6 x 1.000
Înfăşurare primară a trafo pt. servicii auxiliare: 860 25.000 35
Înfăşurare pentru încălzirea trenului: 700 1.500 466
Înfăşurare pentru servicii auxiliare: 160 386 / 460  
Înfăşurare primară a trafo de excitaţie: 108 943 115
Înfăşurare secundară a trafo de excitaţie: 108 108 1.000

    

    Motoarele electrice de tracţiune sunt acţionate cu ajutorul a 6 convertizoare electronice de tracţiune (câte unul pentru fiecare motor), pentru indusul m.e.t.-ului, respectiv pentru înfăşurarea de excitaţie. Aceste convertizoare permit şi frâna electrică reostatică, curentul generat fiind debitat pe rezistenţe de 0,42 Ω, 900 A.

    Serviciile auxiliare sunt asigurate, în principal, de motoare asincrone trifazate de c.a. (3 x 380 V, 50 Hz). Încălzirea trenului se realizează cu o sursă cu puterea maximă 700 kWA la tensiunea de 1500 V, intensitatea maximă 466 A şi frecvenţa 50 Hz.

    Boghiurile sunt produse de Caromet Caransebeş, respectând aceleaşi specificaţii tehnice ca şi boghiurile utilizate pentru celelalte locomotive electrice seriile 40, 41, 42 şi 47. Fiecare boghiu este echipat cu câte 6 osii cu roţi monobloc, diametrul fusului unei osii fiind de 170 mm.

    Locomotiva este echipată cu frână pneumatică indirectă (automată) Knorr KE-GPR, comandată cu robinete FHD4-EP şi distribuitor de aer tip KE 1c-SL. Opţional, sistemul permite şi utilizarea instalaţiei electropneumatice. Deasemenea, locomotiva este prevăzută şi cu frână directă tip FD1-Oerlikon. Aerul necesar este asigurat de un compresor cu şurub tip ECE 3,5 LE, acţionat de un motor electric asincron cu o putere nominală de 37 kW.

    Posturile de conducere beneficiază de instalaţie de climatizare, dar şi de chiuvetă.

    Locomotiva este aptă a circula atât pe reţeaua de căi ferate din România, cât şi pe cea din Ungaria, fiind prevăzută cu instalaţiile de siguranţă corespunzătoare.

   

Date tehnice:

Seria: 478   473
Viteza maximă: 120 km/h 160 km/h 200 km/h
Formula osiilor: Co-Co
Lungimea peste tampoane: 19.800 mm
Lăţimea: 3.000 mm
Domeniul de lucru al pantografului, de la NSS: 4.850 ... 6.700 mm
Ampatamentul: 10.300 mm
Ampatamentul unui boghiu: 4.350 mm
Diametrul roţii noi: 1.250 mm
Diametrul roţii semi-uzate: 1.210 mm
Masa totală (fără balast): - 120 t ± 2 % 120 t ± 2 %
Masa totală (cu balast): 126 t ± 2 % - -
Sarcina pe osie (fără balast): - 20 t ± 2 % 20 t ± 2 %
Sarcina pe osie (cu balast): 21 t ± 2 % - -
Puterea nominală: 5.100 kW

Forţa de tracţiune nominală la obadă, cu bandaje semiuzate:

- excitaţie 100%: 265 kN (la 69,5 km/h) 199 kN (la 92,5 km/h) 150 kN (la 122 km/h)
- excitaţie 50%: 206 kN (la 90,5 km/h) 154 kN (la 120 km/h) 110 kN (la 163 km/h)
Raportul de transmitere: 1:3,65 1:2,66 1:2,108
Forţa de tracţiune la pornire: 440 kN 288 kN 228 kN
Puterea nominală a transformatorului de tracţiune: 5790 kVA

 

Locomotive produse:

Număr An fabricaţie Operator Baza / depoul
91 53 0478 001-7 2008 DB România  
91 55 0478 002-3 2009 Magyar Maganvasut Ungaria  
91 53 0473 003-8 2009 S.N.T.F.C. ,,C.F.R. Călători" S.A. Bucureşti Călători
91 53 0473 004-6 2010 S.N.T.F.C. ,,C.F.R. Călători" S.A. Bucureşti Călători
91 53 0471 002-2 2012 DB România  

 

În cazul fotografiilor realizate înainte de 11.12.2011 se precizează rangurile de tren existente la acea dată, respectiv P (Personal), A (Accelerat), R (Rapid) şi IC (InterCity).

 

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 (fostă 40-2003-2) expusă la Zilele Feroviare 2009 (în Gara Bucureşti Nord).  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 în Gara Bucureşti Nord.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 794 (Craiova - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 794 (Craiova - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.          Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 798 (Craiova - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - vedere din faţă.                                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iasi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iasi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord. Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iasi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord. Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iasi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iasi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - vedere din faţă.                                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul A 1662 (Iaşi - Tecuci - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul IR 1663 (Bucureşti Nord - Tecuci - Iaşi) în Gara Bucureşti Nord.     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul IR 1663 (Bucureşti Nord - Tecuci - Iaşi) în Gara Bucureşti Nord.     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 cu trenul R 688 (Constanţa - Bucureşti Nord) în staţia Constanţa.                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - pantograf.                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - boghiu.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - boghiu.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - roată.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - roată.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - roată.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - roată.                                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - cutie de osie.                                                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - suspensie secundară.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - rezervoare de aer.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - rezervor de aer.                                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - cârligul aparatului de tracţiune şi cupla.                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - sistem de siguranţă pentru circulaţia pe Căile Ferate Ungare (MAV).             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - laptop conectat la computerul de bord al locomotivei.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473-003-8 - instalaţia de aer condiţionat din postul I.                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 003-8 - chiuveta din postul I.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 (fostă 40-2004-6) expusă la Zilele Feroviare 2010 (în Gara Bucureşti Nord).  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 expusă la Zilele Feroviare 2010.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 682 (Constanţa - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 682 (Constanţa - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 682 (Constanţa - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 795 (Bucureşti Nord - Craiova) în Gara Bucureşti Nord.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1636 (Braşov - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1636 (Braşov - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1652 (Suceava - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1652 (Suceava - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1652 (Suceava - Bucureşti Nord) în Gara Bucureşti Nord.           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1661 (Bucureşti Nord - Tecuci - Iaşi) în Gara Bucureşti Nord.     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul IR 1661 (Bucureşti Nord - Tecuci - Iaşi) în Gara Bucureşti Nord.     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 681 (Bucureşti Nord - Constanţa) în staţia Constanţa.                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 cu trenul R 681 (Bucureşti Nord - Constanţa) în staţia Constanţa.                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - boghiul 1.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - suspensia secundară (boghiul 1).                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - suspensia secundară (boghiul 1).                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - plăcuţa producătorului.                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - sigla operatorului.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - numărul.                                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - post de conducere.                                                                                 Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - partea stângă a bordului.                                                                         Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - partea dreaptă a bordului.                                                                       Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - robinetul frânei directe.                                                                           Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 473 004-6 - schema amplasării componentelor frânei de parcare.                                Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) (înainte de a primi număr UIC) expusă la Zilele Feroviare 2008 (în Gara Bucureşti Nord). Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2008.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2008.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2008.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009 (în Gara Bucureşti Nord).              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - vedere din faţă.                                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2009.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) cu trenul A 1724 (Târgu-Jiu - Rovinari - Bucureşti Nord), revopsită, în Gara Bucureşti Nord. Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) cu tr. A 1724 (Târgu-Jiu-Rovinari-Buc. N.), în Gara Bucureşti N..  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) cu tr. A 1724 (Târgu-Jiu-Rovinari-Buc. N.), în Gara Bucureşti N..  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România, cumpărată de la Softronic) expusă la Zilele Feroviare 2010 (în Gara Bucureşti Nord). Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România) expusă la Zilele Feroviare 2010.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - vedere din faţă.                                                                                                        Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România) expusă la Zilele Feroviare 2010.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România) expusă la Zilele Feroviare 2010.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România) expusă la Zilele Feroviare 2010.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (DB România) în staţia Cluj-Napoca.                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în Grupa Tehnică Constanţa.                                                     Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în Grupa Tehnică Constanţa.                                                                       Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în Grupa Tehnică Constanţa.                                                     Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în Grupa Tehnică Constanţa.                                                                       Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în Grupa Tehnică Constanţa.                                                     Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 (Softrans) în staţia Constanţa.                                                                    Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - boghiu.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - boghiu.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - boghiul 1.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - boghiul 1.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - roată, cutie de osie, suspensie primară, amortizor şi nisipar.                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - roată, cutie de osie, suspensie primară, amortizor şi nisipar.                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - suspensie secundară.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograf ridicat.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograf ridicat.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograf coborât.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograful 1.                                                                                         Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - disjunctorul.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograful 2.                                                                                         Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - pantograf.                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7.                                                                                                                Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - vechiul număr.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - inscripţii.                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - inscripţii.                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - post de conducere.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - bordul.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - partea stângă a bordului.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - partea centrală a bordului.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - partea dreaptă a bordului.                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - ecranul instalaţiei ICOL-DY.                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 478 001-7 - instalaţia de aer condiţionat din postul de conducere.                                     Foto: Dr2005.