Guvernul Romaniei

 
Ordonanta de urgenta nr. 195/2002

din 12/12/2002
Versiune actualizata la data de 14/02/2015

Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice


 

    ___________
@Text actualizat la data de 14.02.2015. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Hotararea nr. 1391/2006
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 26/10/2006.
- O.U.G. nr. 63/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 20/09/2006.
- Decizia nr. 347/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2007.
- Decizia nr. 661/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007.
- Legea nr. 6/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 17/01/2007.
- O.U.G. nr. 69/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 29/06/2007.
- Decizia nr. 742/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 29/07/2008.
- O.U.G. nr. 146/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 07/11/2008.
- O.U.G. nr. 9/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009.
- O.U.G. nr. 54/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 23/06/2010.
- Legea nr. 202/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26/10/2010.
- Ordonanta nr. 5/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 31/01/2011.
- Decizia nr. 500/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 18/07/2012.
- Legea nr. 203/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 12/11/2012.
- Legea nr. 187/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.
- Legea nr. 255/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013.
- Ordonanta nr. 21/2014 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 29/08/2014.

    ___________
@Pus in aplicare prin:
- Ordinul nr. 1480/2006
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 25/10/2006.
- Ordinul nr. 1501/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 21/11/2006.
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 26/10/2006.
- Ordinul nr. 268/2010 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 16/12/2010.
- Ordinul nr. 163/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16/08/2011.
- Ordinul nr. 157/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 28/06/2012.
- Ordinul nr. 123/2013 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06/08/2013.
- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 20/12/2013.

    Forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006, se aplica de la data intrarii in vigoare a acesteia din urma, respectiv de la 20 septembrie 2006.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.
   (3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.
   (4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
   (5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.
   Art. 2. - Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.
   Art. 3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.
   Art. 4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.
   Art. 5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.
   (2) Administratorul drumului public ori, dupa caz, antreprenorul sau executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste ori pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.
   (3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.
   (4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (5) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
   a) de asteptare pentru calatori;
   b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
   (6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.
   (7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.
   (8) Prin exceptie de la alin. (7), in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
   (9) In scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.
   
Punere in aplicare Art. 5. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 3. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
(2) In scopul desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.
(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp in care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.
(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, in loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" si panou cu inscriptia "Drum inchis circulatiei publice".
Art. 4. - (1) Inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, in conditiile stabilite de lege.
(2) In cazul unor evenimente rutiere sau in situatia in care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.
Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) In cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa il curete, sa inlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala.
Art. 6. - (1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.
(3) Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".
(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze in zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator.
(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate in apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m inainte sau dupa acestea.
(7) Daca in localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
Art. 7. - (1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar impreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate, sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona in care conducatorul de vehicul este obligat sa se asigure.
(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pana la trecerea vehiculului feroviar.
(4) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
Art. 8. - (1) Lucrarile in zona drumului public se executa, in conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.
(2) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate in proiect, pentru a permite circulatia in siguranta a participantilor la trafic.
(3) Cand lucrarile se efectueaza pe trotuar si impiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4) Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.
(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrarile executate in zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor.

   Art. 6. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:
   1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;
   2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
   3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere;
   4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;
   5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
   6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
    ___________
    Punctul 6. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   61. anvelope de iarna - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz.
    ___________
    Punctul 6^1. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 01.11.2011.

   7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
   8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;
   9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;
   10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
   11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 223. - (1) Politia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
(2) Se insotesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari romani sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei;
b) presedintele Senatului;
c) presedintele Camerei Deputatilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) In situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje ale politiei rutiere si ministrii din Guvernul Romaniei sau omologi din strainatate aflati in vizita oficiala in Romania, precum si sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4) Beneficiaza de insotire si candidatii la functia de Presedinte al Romaniei, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale.
(5) Beneficiaza de insotire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai Romaniei, in conditiile legii.
(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi insotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane, in functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

   12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;
   13. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
   15. unitati de asistenta medicala autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    ___________
    Punctul 15. a fost modificat prin litera b) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;
   161. inmatriculare/inregistrare - operatiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;
    ___________
    Punctul 16^1. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   162. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare si numar de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;
    ___________
    Punctul 16^2. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   163. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;
    ___________
    Punctul 16^3. a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;
   18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;
   19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de substante psihoactive ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie;
    ___________
    Punctul 19. a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;
    ___________
    Punctul 20. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   21. moped - autovehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la sectiunea 4 din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    ___________
    Punctul 21. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;
   23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
   24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;
   25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;
   26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;
   27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;
    ___________
    Punctul 27. a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor agricol sau forestier;
    ___________
    Punctul 29. a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile, avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;
    ___________
    Punctul 30. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   31. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
   32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
   321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roti dispuse simetric, a carui viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h, care este echipat cu un motor avand o cilindree de peste 50 cm3, in cazul unui motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala continua ce depaseste 4 kW;
    ___________
    Punctul 32^1. a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   33. trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
   34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere;
    ___________
    Punctul 34. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
   351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;
    ___________
    Punctul 35^1. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;
   37. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;
   38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;
   39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 159. - In zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai daca locuieste in aceasta zona sau presteaza servicii publice "din poarta in poarta" si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stanjeneasca ori sa impiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.

   40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.

   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 158. - (1) In zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul in afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor chiar daca, in acest scop, trebuie sa opreasca.

   
CAPITOLUL II

  Vehiculele

   
SECŢIUNEA 1

  Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

   Art. 7. - Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.
   Art. 8. - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera c) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 9. - (1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.
   (4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.
   (6) Pentru autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 10. - (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
   (2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA 1 Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art. 9. - (1) Pana la inmatriculare sau inregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, in baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca indeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.
§1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari
Art. 10. - Autovehiculele, tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.
Art. 11. - Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, in fata si in spate, indicatorul "Copii!".
Art. 12. - Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, avand fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stanga fata;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel incat lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m intre ele;
d) lumini montate pe partile laterale ale incarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescentreflectorizant.
Art. 13. - Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit in exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.
§2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana
Art. 14. - In circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:
a) prevazuta cu dispozitiv de franare eficace;
b) prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d) echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e) echipata cu elemente sau dispozitive care, in miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
Art. 15. - Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, in partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.
Art. 16. - (1) In circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie sa fie echipat cu:
a) instalatie de franare eficace;
b) sistem de avertizare sonora;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) lumina de culoare alba in fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie in spate;
e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, in fata si in spate;
f) placuta cu numarul de inregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.
Art. 17. - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar in spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Placutele cu numarul de inregistrare se amplaseaza in locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga si una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterala stanga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.
(5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.
Art. 18. - Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevazut, in fata si in spate, cu cate un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor

   Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.
   (2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:
   a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
   b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
   (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului.
   (4) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (5) Solicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Certificarea autenticitatii vehiculului contine si atestarea faptului ca acesta nu figureaza in baza de date ca fiind furat.
   (6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune in cazul vehiculelor noi pentru solicitantii operatiilor de inmatriculare.
   (7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (8) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanti toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni.
   (9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare.
   (10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.
   (2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament.
   Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii. Autovehiculele si remorcile pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Pana la inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
   (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (5) Evidenta vehiculelor inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul isi are domiciliul, resedinta sau sediul.
   Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, care, prin compartimentele de specialitate, tin si evidenta acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Abrogat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
   Art. 15. - (1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (2) Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.
   (3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.
   Art. 16. - Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.
   Art. 17 - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri:
   a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;
   b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii;
   c) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
   d) in cazul furtului vehiculului.
   (2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii.
   (3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
   (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.
    ___________
    Art. 17 a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   Art. 18. - In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz.
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 19. - Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 1501/2006 incepand cu 09.09.2010.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule
Art. 27. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta in Romania, este obligat:
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia.
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza in cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie in care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare;
h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor inscrise in aceasta.
Art. 28. - (1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor
§1. Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor
Art. 19. - Autoritatile competente pentru inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
Art. 20. - (1) La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de inmatriculare si se elibereaza certificatul de inmatriculare.
(2) Placutele cu numarul de inmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.
(3) In certificatul de inmatriculare se inscriu, obligatoriu, numarul de inmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
Art. 21. - (1) Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.
(2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului se inscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de ....... .".
(4) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul Romaniei.
Art. 22. - La inregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de inregistrare, care trebuie sa aiba:
a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, pentru vehiculele inregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se inregistreaza la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Roman de Informatii.
§2. Numerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor
Art. 23. - (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3) In cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care expira valabilitatea inmatricularii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE".
(6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.
Art. 24. - (1) Numerele de inmatriculare se atribuie la rand, in ordine crescatoare.
(2) La inmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor in vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita in scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule inmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza in continuare numerele in cauza, dar numai pana la instrainarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de inmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul in acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare, cu plata tarifelor in vigoare.
Art. 25. - (1) Numarul de inregistrare al vehiculelor inregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numarul de inregistrare al autovehiculelor inregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul Roman de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
Art. 26. - (1) Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare in locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare, in locurile stabilite.

   
CAPITOLUL III

  Conducatorii de vehicule

   
SECŢIUNEA 1

  Dispozitii generale

   Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
   (3) Descrierea categoriilor de vehicule prevazute la alin. (2), pentru care se elibereaza permise de conducere, este prevazuta in anexa nr. 1.
   (4) Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:
   a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
   b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;
   c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;
   d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;
   e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.
    ___________
    Art. 20. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   Art. 21. - (1) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera b) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera b) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 21. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   Art. 22 - (1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:
   a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
   b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin litera b) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.
   (4) Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul si tractor agricol sau forestier ori de tramvai de catre medicul de familie.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (6) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta medicala autorizate examenul de specialitate necesar. In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
   (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.
    ___________
    Art. 22 a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Permisul de conducere

   Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
   (31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.
    ___________
    Alineatul (3^1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
    ___________
    Alineatul (3^2) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3^3) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.01.2007.

   (34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.
    ___________
    Alineatul (3^4) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3^5) a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.01.2007.

   (5) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
   (6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.
   (7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
   (8) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
   (9) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate. Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 268/2010 incepand cu 03.12.2014.

   Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze.
   (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
   a) locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi profesionale;
   b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile lor profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;
   c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.
   (3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2).
   (4) Participarea la studii in cadrul unei universitati sau scoli din Romania nu implica transferul domiciliului sau al resedintei in Romania.
   (5) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2), precum si a studiilor in Romania se face, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 23 alin. (10), cu documente:
   a) prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene sau regimul strainilor in Romania;
   b) emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca persoana urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;
   c) alte documente justificative, dupa caz.
    ___________
    Art. 23^1. - a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta in sensul art. 231 alin. (2) sau, in cazul celor aflati la studii in Romania de cel putin 6 luni, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla adresa unde locuiesc.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    Alineatul (1) a fost derogat prin alineatul (11) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 incepand cu 01.09.2014.

   (11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de autoritatea competenta pe raza careia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 157/2012 incepand cu 17.06.2014.
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   (3) In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.
   (4) In cazul cetatenilor straini si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania sau, dupa caz, se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (5) Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:
   a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;
   b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (51) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 123/2013 incepand cu 08.08.2013.
    Alineatul (5^1) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza numai dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22.
    ___________
    Alineatul (5^2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 123/2013 incepand cu 01.09.2014.

   (53) In cazurile prevazute la alin. (51) si (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni si care detin permis de conducere eliberat de autoritatile competente romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (5^3) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 123/2013 incepand cu 01.09.2014.

   (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 incepand cu 01.02.2014.

   Art. 241. - (1) Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:
   a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;
   b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate.
   (2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:
   a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
   b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;
   c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
   d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
   e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;
   f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria D1;
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin punctul 13. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15 kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti.
   h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si pentru categoria Tr, in anumite cazuri specifice;
    ___________
    Litera h) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;
    ___________
    Litera i) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din categoria Tb.
    ___________
    Litera j) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (21) Cazurile specifice pentru care se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarele:
   a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
   b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 3.500 kg;
   c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
   d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mare de 750 kg.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 15. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevazute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in cazul in care ansamblul depaseste 3.500 kg, numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de vehicule.
    ___________
    Art. 24^1. - a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   Art. 25. - (1) Pentru conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   
Punere in aplicare Art. 25. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 149. - (1) Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are in centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza:
a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 si A, in partea din spate, langa numarul de inmatriculare sau inregistrare, dupa caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, in partea din dreapta jos si pe luneta, in partea stanga jos;
c) la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe caroserie in partea din spate stanga sus;
d) la tramvai, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon in partea din spate stanga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului in partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii in partea din spate stanga sus.
(2) Conducatorului de vehicul prevazut la alin. (1) ii este interzis:
a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv in regim de taxi.

   Art. 26. - Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
   Art. 27. Abrogat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   (3) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.
   (4) Abrogat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   Art. 28. - Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se tine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 28. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 222. - Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dupa cum urmeaza:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
CAPITOLUL III Permisul de conducere
Art. 29. - (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata in vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2) Inainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, in vederea obtinerii permisului de conducere.
(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei.
Art. 31. - Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera.
Art. 32. - (1) Autoritatile competente care examineaza persoanele in vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii isi au domiciliul sau resedinta.
(3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.
Art. 33. - Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, denumita in continuare candidat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta minima prevazuta de art. 20 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicita examinarea;
c) sa nu se gaseasca sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor cand face dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din acelasi act normativ;
Art. 36. - Cursul de pregatire teoretica si practica in vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.
Art. 38. -Art. 41. -
(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii si cele folosite la sustinerea probei practice a examenului de obtinere a permisului de conducere trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere, sa fie dotate cu dubla comanda, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana, si sa indeplineasca toate celelalte conditii prevazute de actele normative in vigoare.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicata pe partile laterale, in fata si in spate.
Art. 45. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente.

   
CAPITOLUL IV

  Semnalizarea rutiera

   Art. 29. - (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.
   (2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 incepand cu 23.06.2010.

   Art. 30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
   a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
   b) indicatoarele;
   c) marcajele;
   d) alte dispozitive speciale.
   (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
   (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele semnificatii:
   a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
   b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;
   c) semnalul de culoare galbena impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.
   (4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.
   (5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit in nodul rutier respectiv.
   (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.
   (7) Se interzic:
   a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;
   b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
   Art. 31. - Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate:
   a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;
   b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
   c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
   d) semnalele luminoase sau sonore;
   e) indicatoarele;
   f) marcajele;
   g) regulile de circulatie.
   Art. 32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:
   a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului;
   b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;
   c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.
   (2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
   a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;
   b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 16. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele agricole sau forestiere care tracteaza utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depasite.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.
   (4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.
   (41) Pe autovehiculele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea in trafic a autovehiculelor in scopul exercitarii atributiilor de control specifice, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 incepand cu 23.06.2010.

   (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
   Art. 33. - (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.
   (2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat aceasta sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.
   (3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
   Art. 34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

   
Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
CAPITOLUL IV Semnalizarea rutiera
Art. 46. - (1) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc in conformitate cu standardele in domeniu.
(2) Semnalizarea rutiera in tunele sau pe viaducte se asigura, se realizeaza si se intretine de catre administratorul acestora.
SECTIUNEA 1 Semnalele luminoase
§1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor
Art. 47. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza in axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.
Art. 48. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.
Art. 49. - Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. In acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul inainte are varful in sus.
Art. 50. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din mijloc, insotite de panouri cu semne aditionale.
(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.
Art. 51. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Cand semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai in directia indicata, oricare ar fi in acel moment semnalul in functiune al semaforului.
Art. 52. - (1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.
(2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa acestuia, in dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.
(3) Atunci cand semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.
Art. 53. - (1) Cand semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de culoare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei in care, la aparitia semnalului, se afla atat de aproape de acele locuri incat nu ar mai putea opri vehiculul in conditii de siguranta.
(2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel loc.
Art. 54. - In intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare avand semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule.
Art. 55. - Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are in campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor insotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta.
Art. 56. - (1) Cand deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, avand forma a doua bare incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu varful in jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea banda.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat catre dreapta sau stanga jos anunta schimbarea semnalului verde, in cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inchisa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.
Art. 57. - Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate in interiorul acesteia.
§2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.
(2) Semnalul de culoare verde poate avea in campul sau imaginea unui pieton in mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de catre nevazatori.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa in zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de catre pietoni.
Art. 59. - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Cand semnalul de culoare verde incepe sa functioneze intermitent inseamna ca timpul afectat traversarii drumului este in curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. In acest caz pietonul surprins in traversarea drumului trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este prevazut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.
Art. 60. - Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor sa se angajeze in traversare pe partea carosabila.
§3. Alte semnale luminoase
Art. 61. - In cazul semaforizarii corelate, in lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de autovehicule, si viteza de deplasare.
Art. 62. - Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea in campul sau imaginea unui pieton in miscare, de culoare galbena pe fond negru.
Art. 63. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu exceptia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii acestora.
SECTIUNEA a 2-a Indicatoarele
Art. 64. - Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare si informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistica;
4. panouri aditionale;
5. indicatoare kilometrice si hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrarilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor.
Art. 65. - (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul in care conditiile locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, in loc vizibil pentru toti participantii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale continand inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, daca intelegerea semnificatiei acestora nu este afectata.
(4) Pentru a fi vizibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
(5) In locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi insotite, dupa caz, de dispozitive luminoase.
Art. 66. - (1) Semnificatia unui indicator este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza.
(2) Cand indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatorului de avertizare incepe din locul unde este amplasat. In cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale.
(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza inaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m in localitati, intre 100 m si 250 m in afara localitatilor, respectiv intre 500 m si 1.000 m pe autostrazi si drumuri expres. Cand conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional "Distanta intre indicator si inceputul locului periculos".
(5) Pe autostrazi si drumuri expres, in toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou aditional "Distanta intre indicator si inceputul locului periculos". In situatia in care lungimea sectorului periculos depaseste 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional "Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul".
(6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie incepe din dreptul acestora. In lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfarsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaza in intersectia cea mai apropiata. Cand indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate impreuna cu indicatorul ce anunta intrarea intr-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv pana la intalnirea indicatorului "Iesire din localitate", cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Art. 67. - Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este inlocuit cu fondul galben.
SECTIUNEA a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata
Art. 68. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzatoare si/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata.
Art. 69. - (1) Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere", insotite de indicatorul "Oprire".
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata fara bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
Art. 70. - (1) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevazute cu semibariere.
(2) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual.
(3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie.
(4) La trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatii de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza in conditiile prevazute la art. 69 alin. (2), precum si prin coborarea in pozitie orizontala a semibarierelor.
Art. 71. - (1) Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata chiar si numai in una din urmatoarele situatii:
a) prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;
b) prin functionarea sistemului sonor;
c) prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.
(2) Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa si in situatia in care barierele sau semibarierele sunt in curs de coborare sau de ridicare.
Art. 72. - In zona trecerilor la nivel cu calea ferata, functionarea instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fara bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum si instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fara bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fara bariere, prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata", sunt asigurate de administratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de catre administratorul drumului.
Art. 73. - (1) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.
(2) Atunci cand pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata.
Art. 74. - Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza inaltimea maxima de trecere admisa.
SECTIUNEA a 4-a Marcajele
Art. 75. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau impreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.
(2) Marcajele se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sa fie reflectorizante sau insotite de dispozitive reflectorizante care trebuie sa-si pastreze proprietatile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceata.
(3) Marcajele nu trebuie sa incomodeze in nici un fel desfasurarea circulatiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticla si pot fi insotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.
Art. 76. - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulatie;
2. de separare a benzilor pe acelasi sens;
b) de delimitare a partii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spatii interzise;
3. pentru interzicerea stationarii;
4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. sageti sau inscriptii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stalpi si copaci situati pe platforma drumului;
4. borduri.
Art. 77. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atat pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cat si pentru delimitarea partii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia.
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Cand o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.
(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simbolizand o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Art. 78. - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.
Art. 79. - (1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste in urmatoarele situatii:
a) marcajul cu linie discontinua simpla:
1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie in ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. In localitati acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;
5. pentru marcaje de ghidare in intersectii;
b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este insotit de dispozitive luminoase speciale prevazute la art. 56.
(2) Linia continua se foloseste in urmatoarele situatii:
a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si in zone periculoase;
b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau in alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.
(3) In cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate in sensul de mers.
(4) Pe drumurile cu circulatie in ambele sensuri prevazute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa intre indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.
Art. 80. - (1) Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate in lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile in sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea stanga, langa mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.
(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze in traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza in cazul in care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.
(3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:
a) prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie in zig-zag la marginea partii carosabile.
(4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea partii carosabile);
c) repliere, numai in afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie.
Art. 81. - (1) Marcajul transversal constand dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia inaintea careia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce insoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscriptia "Stop".
(2) Marcajul transversal constand dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci cand se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi avand o latura paralela cu linia discontinua, iar varful indreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constand din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decat a oricaror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constand din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.
Art. 82. - (1) In scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri si figuri.
(2) Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducatorilor de autovehicule la iesirea de pe partea carosabila.
Art. 83. - (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, in mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata intr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda.
(3) Marcajul format dintr-o linie in zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu inscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat in afara benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei in zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. In zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitata in timp, marcajele pot fi si de alte culori.
SECTIUNEA a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor
Art. 84. - (1) In afara localitatilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stalpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m intre ei, sau prin parapete. Pe stalpii de ghidare lamelari si pe parapete se aplica dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului in sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stalpii de ghidare lamelari nu trebuie sa fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului.
Art. 85. - (1) Semnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se realizeaza in scopul asigurarii desfasurarii in conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau, dupa caz, in scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare si are semnificatia interzicerii circulatiei in zona afectata de lucrari.
(2) Sectoarele de drum afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare, prevazute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie insotite de lampi cu lumina galbena intermitenta.
(3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate in lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip "limitatoare de viteza" si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit.
Art. 86. - (1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie intretinuta si modificata corespunzator evolutiei acestora. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie.
(2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.
Art. 87. - Nicio lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi inceputa sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, daca nu a realizat semnalizarea temporara corespunzatoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa in alte conditii decat cele stabilite in autorizatie sau acord.
SECTIUNEA a 6-a Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia
Art. 88. - (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:
a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in conditii de siguranta. Daca semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati in traversare;
b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, in plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat;
d) balansarea pe verticala a bratului, avand palma orientata catre sol, semnifica reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de catre pietoni.
(2) Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa il ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.
(3) La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.
Art. 89. - (1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de:
a) politistii de frontiera;
b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;
c) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de invatamant;
f) nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia traverseaza strada.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua si urmatoarele semnale:
a) balansarea bratului in plan vertical, cu palma mainii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de catre pietoni.
Art. 90. - Persoanele prevazute la art. 88 alin. (1) si la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie sa fie echipate si plasate astfel incat sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic.
SECTIUNEA a 7-a Semnalele utilizate de conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic
Art. 91. - (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore, se folosesc de catre conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai daca interventia sau misiunea impune urgenta.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite si fara a fi insotite de cele sonore, in functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie in care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie prioritara.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.
Art. 92. - (1) Politistul rutier aflat intr-un autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2) Politistul rutier aflat intr-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula in spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula pe banda din partea stanga in acelasi sens de mers ori in sens opus celui al autovehiculului politiei.
Art. 93. - Conducatorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficiala o pot depasi daca li se semnalizeaza aceasta manevra de catre politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala.
Art. 94. - (1) Coloanele oficiale se insotesc de echipaje ale politiei rutiere, in conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul administratiei si internelor.
(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se insotesc de autovehicule de control al circulatiei apartinand Ministerului Apararii, care au in functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum si cele luminoase de culoare albastra.
Art. 95. - Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale, precum si transporturile speciale pot fi insotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane.

   
CAPITOLUL V

  Reguli de circulatie

   
SECŢIUNEA 1

  Obligatiile participantilor la trafic

   Art. 35. - (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.
   (2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.
   (3) In exercitarea atributiilor care ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati in interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.
   (4) In exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive.
   (41) Functionarii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care in scopul exercitarii atributiilor de control specifice efectueaza semnale de oprire pentru conducatorii autovehiculelor, sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare rosie, stabilite prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 incepand cu 23.06.2010.

   (5) Politistii de frontiera, indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.
   (6) Conducatorii autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte in deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.
   Art. 36. - (1) Conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 28.09.2014.

   (12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament.
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 28.09.2014.

   (13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.
    ___________
    Alineatul (1^3) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 28.09.2014.

   (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.
   (3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip «maini libere».
   Art. 37. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.
   (2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.
   (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective.
   Art. 38. - Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substante psihoactive, la solicitarea politistului rutier.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 39. - Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
    ___________
    Art. 39. a fost modificat prin punctul 141. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   Art. 40. - Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§9. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie
Art. 147. - Conducatorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
1. sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare;
2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse;
3. sa verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare ale autovehiculului si remorcii;
4. sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, in conditiile legii;
5. sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii;
6. sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule incepatori, daca are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.
Art. 148. - Se interzice conducatorului de autovehicul sau de tramvai:
1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;
2. sa transporte in autovehicul sau tramvai mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare;
3. sa transporte persoane in stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 si A sau in cabina ori in caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri.
4. sa transporte persoane in caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau in picioare in caroseria autocamionului, pe scari si in remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
6. sa transporte in si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, impreuna cu incarcatura, dimensiunile acestuia;
7. sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;
8. sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage in mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
9. sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune in pericol siguranta circulatiei;
10. sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, inscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atat din interior, cat si din exterior;
11. sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atat din interior, cat si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta;
12. sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, care impiedica citirea numarului de inmatriculare sau de inregistrare;
13. sa lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia in timpul mersului;
14. sa foloseasca in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;
15. sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;
16. sa circule avand montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;
17. sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot in mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. sa circule cu autovehiculul avand placutele cu numerele de inmatriculare sau de inregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic;
20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.
22. sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 si A.
Art. 149. - (1) Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are in centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza:
a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 si A, in partea din spate, langa numarul de inmatriculare sau inregistrare, dupa caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, in partea din dreapta jos si pe luneta, in partea stanga jos;
c) la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe caroserie in partea din spate stanga sus;
d) la tramvai, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon in partea din spate stanga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului in partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii in partea din spate stanga sus.
(2) Conducatorului de vehicul prevazut la alin. (1) ii este interzis:
a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv in regim de taxi.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA 1 Reguli generale
Art. 96. - (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci cand au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.
(2) Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa il inlature si, daca nu este posibil, sa ii semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 97. - (1) Copiii cu o inaltime de pana la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta pentru conducator si pasageri, denumite in continuare sisteme de siguranta, doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul.
(11) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul transportului in autovehicule destinate transportului public de persoane, precum si in taxi, daca in acesta din urma copilul ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata. Transportul copilului in varsta de pana la 3 ani, in acest caz, se realizeaza sub supravegherea unei persoane, alta decat conducatorul de autovehicul.
(12) Copiii cu o inaltime de peste 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta doar daca poarta centuri de siguranta pentru adulti, reglate astfel incat sa nu treaca peste zona gatului sau fetei, ori daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul.
(13) Prin dispozitiv de fixare in scaun pentru copii, in sensul prezentului articol, se intelege un ansamblu de componente capabil sa fixeze un copil in pozitia sezut sau culcat, care poate cuprinde o combinatie de chingi ori elemente flexibile cu o catarama de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere si, in unele cazuri, un scaun suplimentar si/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv partial de fixare in scaun utilizat impreuna cu centura de siguranta cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fara a se limita la acestea, scaun de siguranta pentru copii, perna de inaltare, care poate fi folosita impreuna cu o centura de siguranta pentru adulti, portbebe-cosulet pentru sugari, scaun pentru sugari, chinga de ghidare, precum si centura si sisteme de centuri pentru copii.
(14) Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii prevazut la alin. (1) si (12) trebuie sa fie omologat si adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementarile privind standardele de omologare si utilizarea acestor dispozitive in functie de grupele de masa si componenta sistemelor sunt prevazute in anexa nr. 1F.
(15) Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii se instaleaza pe locurile din spate ale autovehiculului, in conformitate cu instructiunile de montare furnizate de catre producatorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicatia electronica cu instructiuni care indica in ce mod si in care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul in conditii de siguranta.
(16) Prin exceptie de la prevederile alin. (15), tipurile de dispozitiv de fixare in scaun pentru copii care, potrivit instructiunilor producatorului, pot fi montate inclusiv pe locul din fata destinat pasagerilor prin orientarea cu fata spre directia opusa directiei normale de deplasare a autovehiculului se instaleaza pe acest loc doar in situatia in care conducatorul dezactiveaza airbagul frontal corespunzator locului, chiar si in cazul autovehiculului prevazut cu un mecanism care detecteaza in mod automat prezenta dispozitivului instalat si blocheaza declansarea airbagului frontal corespunzator locului, sau daca autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzator locului.
(17) Dispozitiile prevazute la alin. (16) se aplica in mod corespunzator si in cazul tipurilor de dispozitiv de fixare in scaun pentru copii care, potrivit instructiunilor producatorului, pot fi montate inclusiv pe locul din fata destinat pasagerilor prin orientarea cu fata spre directia normala de deplasare a autovehiculului.
(18) Se excepteaza de la obligatia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranta pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav in care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea acestor sisteme de siguranta.
(19) Transportul copilului in conditiile prevazute la alin. (18) se realizeaza pe locurile din spate ale autovehiculului. In cazul copilului in varsta de pana la 3 ani, transportul se realizeaza sub supravegherea unei persoane, alta decat conducatorul de autovehicul.
(110) Conducatorul de autovehicul care transporta un copil in conditiile prevazute la alin. (18) are obligatia sa aiba asupra sa certificatul medical, in continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia. Dispozitiile prevazute la alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(2) Copiii in varsta de pana la 3 ani nu pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta.
(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), copiii in varsta de pana la 3 ani pot fi transportati sub supravegherea unei persoane, alta decat conducatorul de autovehicul, in autovehicule destinate transportului public de persoane, precum si in taxi daca in acesta din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.
(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), copiii in varsta de pana la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevazut la alin. (18) sunt transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decat conducatorul de autovehicul. Dispozitiile prevazute la alin. (110) se aplica in mod corespunzator.
(23) Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunele din fata.
(3) Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina in brate animale in timpul deplasarii pe drumurile publice.
(4) Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta:
a) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza;
b) femeile in stare vizibila de graviditate;
c) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, in regim de taxi, cand transporta pasageri;
d) persoanele care au certificat medical in care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;
e) instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care invata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
(5) Persoanele prevazute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, in continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia.
(6) Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 98. - (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane decat locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii in varsta de pana la 7 ani, daca sunt tinuti in brate, precum si cei de pana la 14 ani se transporta numai in atasul motocicletelor.
Art. 99. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau impinse cu mana, este permisa numai in timpul zilei.
(2) Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteza mai mare de 30 km/h.
ANEXA Nr. 1F
Clasificarea, reglementarile privind standardele de omologare si utilizarea dispozitivelor de fixare in scaun pentru copii in functie de grupele de masa si componenta sistemelor
1. Dispozitivele de fixare in scaun pentru copii se clasifica in 5 grupe de masa:
a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mica de 10 kg;
b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mica de 13 kg;
c) grupa I, pentru copii cu masa intre 9 si 18 kg;
d) grupa II, pentru copii cu masa intre 15 si 25 kg;
e) grupa III, pentru copii cu masa intre 22 si 36 kg.
2. Dispozitivele de fixare in scaun pentru copii se impart in doua clase:
a) o clasa integrala care cuprinde o combinatie de chingi ori de elemente flexibile cu o catarama de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere si, in unele cazuri, un scaun suplimentar si/sau un scut pentru protectie la impact, care poate fi ancorat prin propria sa chinga integrala ori propriile sale chingi integrale;
b) o clasa neintegrala care poate cuprinde un dispozitiv partial de fixare in scaun care, atunci cand este utilizat impreuna cu centura de siguranta a unui adult ce inconjoara corpul copilului sau fixeaza dispozitivul in care se afla copilul, formeaza un sistem complet de fixare in scaun a copilului.
3. Dispozitivele de fixare in scaun pentru copii se utilizeaza in functie de caracteristicile fizice ale copiilor in conformitate cu:
a) grupa de masa corespunzatoare pentru copii, in cazul dispozitivelor de fixare in scaun omologate potrivit standardelor prevazute de Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranta si la sistemele de retinere ale autovehiculelor;
b) inaltimea si masa maxima a ocupantului caruia ii este destinat dispozitivul de fixare in scaun pentru copii, astfel cum este indicat de catre producator, in cazul dispozitivelor de fixare in scaun omologate potrivit standardelor prevazute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 129 privind dispozitii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Reguli pentru circulatia vehiculelor

   1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi
   Art. 41. - (1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.
   (2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza in ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra in numerotarea benzilor de circulatie.
   (3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   Art. 42. - Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.
   Art. 43. - (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.
   (2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

   
Punere in aplicare 1. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi
Art. 106. - (1) Pe un drum public prevazut cu minimum 3 benzi pe sens, cand conducatorii a doua autovehicule circula in aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.
Art. 107. - (1) La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite cu cel putin 50 m inainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor.
(2) La intersectiile fara marcaje de delimitare a benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
a) randul de langa bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b) randul de langa axa drumului sau de langa marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Cand circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stanga sunt obligati sa ocupe randul de langa bordura sau acostamentul din partea stanga;
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga inainte.
(3) Daca in intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe randuri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rand, lasand liber traseul tramvaiului.
(4) In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, in spatele acestuia, si sa isi reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost inchise si s-au asigurat ca nu pun in pericol siguranta pietonilor angajati in traversarea drumului public.
Art. 108. - Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisa in locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
Art. 109. - Daca in apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule intr-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai in directia sau directiile indicate.
Art. 110. - (1) In situatiile in care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2) Schimbarea directiei de mers spre stanga, in cazul vehiculelor care intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta.
Art. 111. - Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la inceputul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

   
Punere in aplicare 1. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Utilizarea partii carosabile
Art. 100. - (1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. In cazul in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament in sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol.
(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 si A, atunci cand circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.
Art. 101. - Cand drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata langa acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci cand acest lucru este posibil.
Art. 102. - Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de langa acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.
Art. 103. - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului langa axa drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 104. - Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele cu regim de circulatie prioritara cand se deplaseaza in actiuni de interventii sau in misiuni care au caracter de urgenta.
Art. 105. - Se interzice intrarea intr-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfasurarea traficului.

   2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule
   Art. 44. - (1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate.
   (2) In circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de intalnire.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.
   (4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
   (5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.

   
Punere in aplicare 2. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§2. Semnalele conducatorilor de vehicule
Art. 112. - Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, inaintea efectuarii oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113. - (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa ii determine pe acestia la manevre ce pot pune in pericol siguranta circulatiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita in zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa".
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2):
a) conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara cand se deplaseaza in actiuni de interventii sau in misiuni care au caracter de urgenta;
b) conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114. - (1) Conducatorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dupa cum urmeaza:
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila in afara localitatilor, de la lasarea serii si pana in zorii zilei, ziua cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de intalnire sau de drum, in mers, atat in localitati, cat si in afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de intalnire si cele de ceata pe timp de ceata densa;
d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care insotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, in timpul zilei;
e) luminile de intalnire atunci cand ploua torential, ninge abundent ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul inapoi atunci cand vehiculul este manevrat catre inapoi;
g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea in miscare a vehiculului de pe loc.
(2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Cand conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula in fata sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de intalnire de la o distanta de cel putin 100 m.
(3) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum daca nu incalca astfel prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a avea in functiune pe partea stanga, in fata o lumina de intalnire si in spate una de pozitie.
(5) Luminile de avarie se folosesc in urmatoarele situatii:
a) cand vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;
b) cand vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el insusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;
c) cand autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) In situatiile prevazute la alin. (5), conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa puna in functiune luminile de avarie, in mod succesiv, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.
(7) Cand circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de intalnire.
Art. 115. - Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, in locurile in care aceste manevre sunt permise, atunci cand se afla:
a) pe un drum iluminat, astfel incat vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m;
b) in afara partii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) in localitati, la marginea partii carosabile, in cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt prevazute cu sursa de energie.
Art. 116. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea in miscare.
(2) Intentia conducatorilor de autovehicule si tramvaie de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate ori de a intra intr-un asemenea rand, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau a celor care urmeaza sa efectueze intoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor inainte de inceperea efectuarii manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor si tramvaielor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.
Art. 117. - (1) Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale:
a) bratul stang intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers spre stanga sau de a depasi;
b) bratul drept intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers spre dreapta;
c) bratul drept intins orizontal balansat in plan vertical atunci cand intentioneaza sa opreasca.
(2) Semnalele prevazute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m inainte de efectuarea manevrelor.

   3. Depasirea
   Art. 45. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial.
   (2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.
   (3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.
   (4) Nu constituie depasire, in sensul alin. (1), situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie.
   (5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta.
   (6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.
   Art. 46. - Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile in care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.

   
Punere in aplicare 3. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§3. Depasirea
Art. 118. - Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat:
a) sa se asigure ca acela care il urmeaza sau il preceda nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau fara a stanjeni circulatia din sens opus;
b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;
c) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit;
d) sa reintre pe banda sau in sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra in conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic.
Art. 119. - Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat:
a) sa nu mareasca viteza de deplasare;
b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.
Art. 120. - (1) Se interzice depasirea vehiculelor:
a) in intersectii cu circulatia nedirijata;
b) in apropierea varfurilor de rampa, cand vizibilitatea este redusa sub 50 m;
c) in curbe si in orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite in aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m inainte de acestea;
g) in dreptul statiei pentru tramvai, atunci cand acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni;
h) in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa";
i) cand pentru efectuarea manevrei se incalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se incalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;
j) cand din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule in asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.
(2) Se interzice depasirea coloanei oficiale.

   4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus
   Art. 47. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

   5. Viteza si distanta dintre vehicule
   Art. 48. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta.
   Art. 49. - (1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h.
   (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.
   (3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
   (4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt:
   a) pe autostrazi - 130 km/h;
   b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100 km/h;
   c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.
   Art. 50. - (1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 15 alin. (2) sunt urmatoarele:
   a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;
   b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si subcategoria D1;
   c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 si C1;
   d) 45 km/h, pentru tractoare agricole sau forestiere si mopede.
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.
   (3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h.
   (4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
   Art. 51. - Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.
   Art. 52. - (1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) In caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neindeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.
   Art. 53. - Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, in apropierea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in zonele cu risc sporit de accidente.

   
Punere in aplicare 5. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§4. Viteza si distanta intre vehicule
Art. 121. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.
(4) In afara localitatilor, inaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Art. 122. - Se interzice conducatorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv intemeiat.
Art. 123. - Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h in localitati sau 50 km/h in afara localitatilor, in urmatoarele situatii:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
b) in curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau in care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
c) la trecerea pe langa grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;
d) la trecerea pe langa animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;
e) cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda;
f) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
g) in zona de actiune a indicatorului de avertizare "Copii" in intervalul orar 7,00-22,00, precum si a indicatorului "Accident";
h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, cand drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, in imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze in traversare;
i) la schimbarea directiei de mers prin viraje;
j) cand vizibilitatea este sub 100 m in conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.
Art. 124. - Administratorul drumului public este obligat ca in locurile prevazute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare.

   6. Reguli referitoare la manevre
   Art. 54. - (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.
   (2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei.

   
Punere in aplicare 6. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§5. Reguli referitoare la manevre
Art. 125. - Pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare inainte si inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula in acel moment niciun vehicul.
Art. 126. - Se interzice intoarcerea vehiculului:
a) in locurile in care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 142 lit. f);
b) in intersectiile in care este interzis virajul la stanga, precum si in cele in care, pentru efectuare, este necesara manevrarea inainte si inapoi a vehiculului;
c) in locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) in locurile in care este instalat indicatorul "Intoarcerea interzisa".
Art. 127. - (1) Pe drumurile publice inguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
c) la intalnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele.
(2) In cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers inapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului cand este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta manevra, mai ales atunci cand se afla aproape de un refugiu.
Art. 128. - (1) Se interzice mersul inapoi cu vehiculul:
a) in cazurile prevazute la art. 126, cu exceptia lit. d);
b) pe o distanta mai mare de 50 m;
c) la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice.
(2) In locurile in care mersul inapoi este permis, dar vizibilitatea in spate este impiedicata, vehiculul poate fi manevrat inapoi numai atunci cand conducatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata in afara vehiculului.
(3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune in pericol siguranta participantilor la trafic.
(4) Mersul inapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

   7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea
   Art. 55. - Intersectiile sunt:
   a) cu circulatie nedirijata;
   b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara in sens giratoriu.
   Art. 56. - La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.
   Art. 57. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.
   (4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie.
   Art. 58. - In cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.
   Art. 59. - (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.
   (2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.
   (3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
   (4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

   
Punere in aplicare 7. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea
Art. 129. - (1) Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele avand semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersectie cu un drum fara prioritate" sau "Prioritate fata de circulatia din sens invers" are prioritate de trecere.
(2) Cand doua vehicule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Art. 130. - Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa ii acorde prioritate de trecere.
Art. 131. - (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea in trafic.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca in tramvai sau dupa ce au coborat din acesta, daca tramvaiul este oprit in statie fara refugiu.
Art. 132. - Conducatorul vehiculului al carui mers inainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus.
Art. 133. - In cazul prevazut la art. 51 alin. (2), conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.
Art. 134. - La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.
Art. 135. - Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si in urmatoarele situatii:
a) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local;
b) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;
c) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia;
e) cand circula in panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. In aceasta situatie manevra nu este considerata depasire in sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f) cand se pune in miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
g) cand efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cand acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

   8. Trecerea la nivel cu calea ferata
   Art. 60. - (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.
   (2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune.
   (3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

   
Punere in aplicare 8. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§7. Trecerea la nivel cu calea ferata
Art. 136. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Art. 137. - (1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este in functiune.
(2) Cand circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora.
Art. 138. - (1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci cand:
a) barierele sau semibarierele sunt coborate, in curs de coborare sau de ridicare;
b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt in functiune;
c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere" sau "Oprire".
(2) Vehiculele trebuie sa opreasca, in ordinea sosirii, in locul in care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele prevazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, inaintea marcajului pentru oprire ori inaintea barierelor sau semibarierelor, cand acestea sunt inchise, in curs de coborare sau de ridicare.
Art. 139. - (1) In cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar cand nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participantii la trafic, care se gasesc in apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cand nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3) Conducatorului de vehicul ii este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, daca inaltimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii.
Art. 140. - (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.

   9. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara
   Art. 61. - (1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Conducatorii autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.
   Art. 62. - (1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii.
   (2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

   10. Oprirea, stationarea si parcarea
   Art. 63. - (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.
   (2) Nu se considera oprire:
   a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;
   b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.
   (3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.
   (4) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.
   (5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.
   Art. 64. - (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.
   (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.
   (3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament.
    ___________
    Art. 64. a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 65. - Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

   
Punere in aplicare 10. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§8. Oprirea, stationarea si parcarea
Art. 141. - (1) Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se indeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frana de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze intr-o treapta de viteza inferioara sau in cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata.
(2) In cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului in panta sau in rampa, pe langa obligatiile prevazute la alin. (1) conducatorul trebuie sa bracheze rotile directoare.
(3) In cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului in pasaje subterane sau in tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.
(4) In localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisa si pe partea stanga, daca ramane libera cel putin o banda de circulatie.
(5) In afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face in afara partii carosabile, iar atunci cand nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, in timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.
(7) Nu este permisa oprirea sau stationarea in tuneluri. In situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul ii este permisa oprirea sau stationarea numai in locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. In caz de imobilizare prelungita a autovehiculului in tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.
Art. 142. - Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
a) in zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa";
b) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m inainte si dupa acestea;
c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;
d) in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea;
f) in intersectii, inclusiv cele cu circulatie in sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
g) in statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea;
h) in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in care conducatorii celorlalte vehicule care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;
i) in locul in care se impiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate fata de circulatia din sens invers";
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau impiedicata;
m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);
n) pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) in locurile unde este interzisa depasirea.
Art. 143. - Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:
a) in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara;
b) in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Stationarea interzisa" si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
d) in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;
e) in pante si in rampe;
f) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", in alta zi sau perioada decat cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitata" peste durata stabilita.
Art. 144. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar in lipsa acestuia, numai daca ramane liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime inspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.
Art. 145. - Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca in timpul opririi sau stationarii sa deschida ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie.
Art. 146. - Circulatia vehiculelor si a pietonilor in spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator se desfasoara conform normelor rutiere, pe intreaga perioada cat parcarile sunt deschise circulatiei publice.

   11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane
   Art. 66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport in cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafic intern si international.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.
   Art. 67. - Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator.
   Art. 68. - (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.
   (2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
   Art. 69. - Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina in functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

   
Punere in aplicare 11. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane
Art. 150. - (1) Incarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, fixata astfel incat:
a) sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private;
b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) sa nu fie tarata, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum;
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori provizoriu, iar in cazul vehiculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;
e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale.
(2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie ele insele un pericol pentru siguranta circulatiei.
(3) Incarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Cand incarcatura consta in obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa in timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului.
Art. 151. - Conducatorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaza transport public de persoane este obligat:
a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor numai in statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane in regim de taxi. Daca statia este prevazuta cu alveola, oprirea se va face numai in interiorul acesteia;
b) sa deschida usile numai dupa ce vehiculul a fost oprit in statie;
c) sa inchida usile numai dupa ce pasagerii au coborat ori au urcat;
d) sa repuna in miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua in siguranta aceasta manevra.
Art. 152. - Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori sa le deschida in timpul mersului vehiculului;
b) sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Reguli pentru alti participanti la trafic

   Art. 70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani.
   (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.
   (3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare.
   
Punere in aplicare Art. 70. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§1. Circulatia bicicletelor
Art. 160. - (1) Bicicletele, atunci cand circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.
(3) Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomanda ca, in circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata.
Art. 161. - (1) Se interzice conducatorilor de biciclete:
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semnificatia "Accesul interzis bicicletelor";
b) sa invete sa conduca biciclete pe drumurile intens circulate;
c) sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale;
e) sa circule in paralel, cu exceptia situatiilor cand participa la competitii sportive organizate;
f) sa circule in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflata intr-un vehicul;
h) sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani, numai daca vehiculul are montat in fata un suport special, precum si a situatiei cand vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;
k) sa circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu exceptia cazurilor cand nu stanjenesc circulatia pietonilor;
l) sa circule pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, fara sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 14 si 16;
m) sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada;
n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un vehicul care nu este prevazut cu avertizor sonor;
o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe bicicleta;
p) sa circule pe alte benzi decat cea de langa bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor in care, inainte de intersectie, trebuie sa se incadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stanga;
r) sa circule fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescentreflectorizante, de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa;
s) sa conduca vehiculul fara a mentine contactul rotilor cu solul.
(2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii de biciclete sunt obligati sa aiba asupra lor actul de identitate.

   Art. 71. - (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa amenajeze, cu acordul administratorului drumului public si avizul politiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces catre aceste drumuri, precum si locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulatiei animalelor si vehiculelor prevazute la alin. (1), semnalizate corespunzator.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului.
   
Punere in aplicare Art. 71. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§2. Insotirea animalelor
Art. 162. - (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele in turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, in municipii si orase, precum si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie apartinand politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localitati, atunci cand participa la executarea unor misiuni.
(2) Atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie impartite in grupuri bine separate intre ele pentru a nu ingreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup avand cel putin un conducator.
(3) Atunci cand sunt conduse pe drumul public, animalele si insotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, in sensul de mers, iar cand acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a partii carosabile.
Art. 163. - (1) Conducatorul de animale de calarie este obligat:
a) sa conduca animalele astfel incat acestea sa se deplaseze pe acostament, iar in lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului;
b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau in imediata apropiere a acesteia;
c) de la lasarea serii pana in zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara pericol;
e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stanga prin ridicarea in plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept.
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:
a) sa se deplaseze pe acostament, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului;
b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c) sa asigure deplasarea animalelor insiruite si legate unul in spatele altuia;
d) de la lasarea serii pana in zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupa ce s-a asigurat ca o pot face fara pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) turma trebuie sa aiba in fata si in spate cate un conducator;
b) pe timpul noptii sau in orice alte situatii cand vizibilitatea este redusa, conducatorul care se afla in fata turmei trebuie sa aiba un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;
c) conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalti participanti la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea partii carosabile, astfel incat sa nu ocupe mai mult de jumatate din latimea sensului de mers;
e) la intersectii, precum si atunci cand traverseaza drumul, conducatorii turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza;
f) in deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducatorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.
§3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala
Art. 164. - Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile.
Art. 165. - (1) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:
a) sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de inregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numarul de inregistrare;
b) sa conduca animalele astfel incat acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic;
c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;
d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori in afara partii carosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel incat acestea sa nu poata intra pe partea carosabila;
e) sa nu conduca vehiculul cand se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si sa se asigure ca din fata sau din spate nu circula vehicule carora le poate pune in pericol siguranta deplasarii;
g) de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa sa nu circule pe drumurile publice fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fara ca vehiculul sa aiba in partea din fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar in partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga;
h) sa nu paraseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma in timpul mersului;
i) sa nu transporte obiecte care depasesc in lungime sau in latime vehiculul, daca incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat in partea din spate a incarcaturii;
j) sa nu circule cu animale care insotesc vehiculul, daca acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreapta. Legatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m;
k) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l) sa nu transporte in vehicule persoane care stau in picioare;
m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule in conditiile stabilite in licenta de autoritatea competenta.

   Art. 72. - (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.
   (2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
   (3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.
   (4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.
   (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.
   (6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin regulament.
   (7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.
   
Punere in aplicare Art. 72. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§4. Circulatia pietonilor
Art. 166. - Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia care circula pe partea carosabila a drumului, care nu este prevazut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.
Art. 167. - (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:
a) sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;
b) sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehiculului oprit in statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor in care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator;
c) sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;
d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise;
e) sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei;
f) sa traverseze calea ferata atunci cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori cand semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Se interzice oricarei persoane sa efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, in parcari ori in statiile mijloacelor de transport public de persoane.
Art. 168. - (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formand un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie sa circule in formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, in sensul lor de mers, ocupand cel mult o banda de circulatie.
(2) De la lasarea serii si pana in zorii zilei, precum si ziua, in conditii de vizibilitate redusa, persoanele care se afla in fata si in spatele sirului dinspre axa drumului trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care sa fie vizibila pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conducatorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga in cadenta la trecerea peste poduri.

   Art. 73. - Regulile privind circulatia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.
    ___________
    Art. 73. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Circulatia pe autostrazi

   Art. 74. - (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere si a masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.
   (3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.
   (4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers.

   
Punere in aplicare SECTIUNEA a 4-a prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 5-a Circulatia pe autostrazi
Art. 169. - (1) Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stanjeneasca in niciun fel circulatia acestora.
(2) Conducatorii de autovehicule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).
Art. 170. - Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului in care se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Obligatii in caz de accident

   Art. 75. - Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
   a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;
   b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;
   c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare;
   d) Abrogata prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   Art. 76. - (1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.
   (3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.
   Art. 77. - (1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.
   (2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.
   (3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.
   Art. 78. - (1) Conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicati intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante psihoactive dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
   (2) In situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului.
   Art. 79. - (1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:
   a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;
   b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
   (2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b):
   a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;
   b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
    ___________
    Art. 79. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 80. - (1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul si tractor agricol sau forestier, remorca ori tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.
    ___________
    Art. 80. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 801. - In situatiile prevazute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie ori, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor.
    ___________
    Art. 80^1. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 802. - Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta.
    ___________
    Art. 80^2. a fost introdus prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 81. - (1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatati ai vehiculelor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor din domeniul asigurarilor, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) La solicitarea politiei rutiere, societatile din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditiile legii.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Circulatia autovehiculelor in traficul international

   Art. 82. - (1) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditiile stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau a carui valabilitate este recunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera f) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera f) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Abrogat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   (4) Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin litera f) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul ori resedinta, dupa caz.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (6) Autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 83. - (1) Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritatile:
   a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2);
   b) statelor membre ale Uniunii Europene;
   c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto.
   (2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducere international.
   (3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1), precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 163/2011 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 83. a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   
CAPITOLUL VI

  Infractiuni si pedepse

   Art. 84. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 85. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 86. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 87. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (5) Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:
   a) in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate;
   b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
   c) in interiorul unitatilor medico-legale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c).
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditiile alin. (11), la unitatea medico-legala in vederea realizarii analizei toxicologice, va fi efectuat de catre politistul rutier.
    ___________
    Alineatul (1^3) a fost introdus prin punctul 22. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante psihoactive se face in institutiile medicolegale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.
   (3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a unor substante psihoactive se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
   (4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
   (5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, ii poate solicita acestuia sa i se recolteze mostre biologice in cadrul unitatilor sau institutiilor medicale prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.
   (6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii mostrelor biologice, in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.
   (7) Conducatorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testati in trafic cu un mijloc certificat care indica prezenta in organism a unor substante psihoactive, li se recolteaza obligatoriu mostre biologice.
    ___________
    Pus in aplicare prin Norma metodologica din 12/12/2013 incepand cu 07.01.2015.
    Art. 88. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

   Art. 89. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (1) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (3) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (5) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 90. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 91. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
    ___________
    Art. 91. a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 92. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   Art. 93. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   (2) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 94. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.
   
CAPITOLUL VII

  Raspunderea contraventionala

   Art. 95. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2).
   (2) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
   (3) Abrogat prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   (4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.
   Art. 96. - (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.
   (2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:
   a) aplicarea punctelor de penalizare;
   b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
   c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop;
   d) imobilizarea vehiculului;
   e) radierea din oficiu a inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in cazurile prevazute la art. 17 alin. (4);
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   f) Abrogata prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   (3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c), d) si f), in cazurile prevazute la art. 108 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
   (4) In cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care il are in evidenta pe titularul permisului de conducere.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii.
   (6) Sunt supuse confiscarii:
   a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3);
   b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
   c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule;
   d) Abrogata prin punctul I. din Decizie nr. 661/2007 incepand cu 17.09.2007.
   (7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.
   (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 117 alin. (1).
   
Punere in aplicare Art. 96. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 3-a Sanctiuni contraventionale complementare
§1. Aplicarea punctelor de penalizare
Art. 204. - (1) Cand pentru fapta savarsita legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia sa le inscrie in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, in cel mult doua zile lucratoare de la data intocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.
Art. 205. - Punctele de penalizare se inscriu in evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta.
Art. 206. - Cand instanta competenta, prin hotarare judecatoreasca ramasa irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta radiaza din evidenta punctele de penalizare aplicate.
Art. 207. - Cand un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate straina, savarseste o fapta pentru care legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru informarea autoritatii statului care a emis permisul de conducere.
Art. 208. - Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obtina, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care il are in evidenta, informatii cu privire la numarul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.
§2. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie
Art. 209. - (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta conducatorul de autovehicul comunica acestuia, in scris, in termen de 10 zile de la data inregistrarii in evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare si pana la data expirarii termenului cand avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, pana la data predarii permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere sau, dupa caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
(4) In cazul in care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie in termenul prevazut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.
(5) In situatia in care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie in termenul de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin. (4) se anuleaza.
Art. 210. - (1) In situatia in care conducatorul de autovehicul savarseste o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventionala complementara opereaza incepand cu ziua urmatoare celei in care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fara drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 211. - In cazul in care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie care are legatura cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cat opereaza masura de siguranta.
Art. 212. - (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina, retinut ca urmare a incalcarii de catre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si pentru care s-a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.
(2) Cand dovada inlocuitoare este eliberata fara drept de circulatie, permisul de conducere si copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitatii de politie prevazute la alin. (1) in cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei.
(3) Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina poate solicita ca, pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul sa fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.
Art. 213. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care titularul permisului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din Romania a savarsit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotarare, o astfel de masura.
(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul Romaniei numai daca pentru fapta savarsita legislatia rutiera romaneasca prevede o astfel de masura.
(3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul Romaniei nu poate fi mai mare decat cea prevazuta de legislatia rutiera romaneasca pentru o fapta asemanatoare.
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia in considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
Art. 214. - (1) In cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile.
(2) Cand o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.
§3. Confiscarea bunurilor
Art. 215. - (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, precum si dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, in conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.
(2) Placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare confiscate in conditiile legii se predau la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autoritatii competente care le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tractiune animala confiscate in conditiile legii se predau autoritatilor administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal, in vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, republicata.
§4. Imobilizarea vehiculului
Art. 216. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectueaza de catre politia rutiera, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(2) Imobilizarea se face in prezenta unui martor asistent, prin folosirea, in interiorul sau in exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza in procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus masura.
(3) In lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisa in toate locurile unde oprirea sau stationarea este interzisa.
Art. 217. - (1) Atunci cand se impune imobilizarea, in conditiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de indata, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, impreuna cu unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite se dispune de catre politia rutiera, in conditiile stabilite impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu atributii in domeniu.
Art. 218. - Revocarea imobilizarii se dispune:
a) de catre politistul rutier care a dispus-o, daca este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusa au incetat;
b) de catre seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, daca motivele pentru care a fost dispusa masura au incetat;
c) de catre procuror sau de instanta de judecata, atunci cand vehiculul a facut obiectul unei infractiuni.

   Art. 97. - (1) In cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:
   a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuitoare a acestora;
   b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau inregistrare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
   c) anularea permisului de conducere.
   d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.
    ___________
    Litera d) a fost introdusa prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, de regula odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o unitate de asistenta medicala autorizata.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 114.
   (6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   
Punere in aplicare Art. 97. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
ANEXA Nr. 1E
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
APROB
Seful Serviciului Politiei Rutiere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _|
Art. _ _ _ _ _ _ _ _ __ din O.U.G. nr. 195/2002, republicata
Locul constatarii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Propun
suspendarea exercitarii dreptului de a
conduce autovehicule/tramvaie pentru
o perioada de _ _ _ _ _ _ __ zile
RAPORT DE RETINERE
Azi, data de mai sus, am depistat pe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avand domiciliul/resedinta/sediul in localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _, bl. _ _ __, sc. _ _ _, ap. _ _ __, sectorul/judetul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, care la data de |_ _|_ _||_ _|_ _||_ _|_ _|_ _|_ _|, conducand autovehiculul cu numarul de inmatriculare/inregistrare |_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, nu a respectat dispozitiile art. _ _ _ _ _ _ din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, prin aceea ca: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. Pentru care am stabilit:
a) |_ _| AVERTISMENT/|_ _| AMENDA in suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
b) |_ _| PUNCTE-AMENDA, in suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
c) |_ _| PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _ _ _ _ _ _ nr. de inmatric./inreg. _ _ _ _ _ _ _ cf. art. _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ _ _ _;
f) RETINEREA |_ _| permisului de conducere/|_ _| certificatului de inmatriculare (inregistrare)/|_ _| placutelor cu numarul de inmatriculare (inregistrare)/|_ _| atestatului profesional.
Sanctiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ .
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume si prenume)


   
Punere in aplicare Art. 97. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 2-a Masuri tehnico-administrative
§1. Retinerea sau retragerea permisului de conducere
Art. 189. - (1) Politistul rutier este obligat, ca atunci cand verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca daca exista concordanta intre datele inscrise in actul de identitate si cele din permisul de conducere. In cazul in care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, precum si in cazul in care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.
(2) In cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificarile prevazute la art. 184 alin. (2). In cazul in care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere retinut in conditiile alin. (1) sau (2) se trimite, impreuna cu raportul de retinere, autoritatii competente care l-a eliberat.
Art. 190. - (1) In cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.
(2) Permisul de conducere retinut in conditiile alin. (1), impreuna cu un raport de retinere, al carui model este prevazut in anexa nr. 1E, se trimit, cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie.
(3) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare retinute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de inmatriculare eliberat de o autoritate straina se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru a fi trimise autoritatilor emitente.
Art. 191. - (1) In situatia in care contravenientul a savarsit fapta pe raza de competenta a altui judet decat cel care il are in evidenta, permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a fost constatata contraventia, pana cand seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, dupa care il trimite serviciului politiei rutiere al judetului care il are in evidenta.
(2) Permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta titularul, pana la restituire sau, dupa caz, pana la anularea documentului.
Art. 192. - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, i se retine permisul de conducere daca valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, daca nu doreste recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, in conditiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Cand conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi insotit de politistul rutier la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medicolegala, iar dupa recoltare i se va elibera o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra in vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.
Art. 193. - (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie insotit de politistul rutier sau, dupa caz, de politistul de frontiera, imediat, la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, daca prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.
(2) Dupa recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.
(3) Atunci cand conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, inainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata sau institutia medico-legala, sa faca verificari in evidente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei permisului de conducere.
(4) In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier ii aduce acestuia la cunostinta, prin instiintare scrisa pe care i-o inmaneaza imediat, ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie pana la finalizarea dosarului penal, precum si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.
Art. 194. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora intre prelevari. In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei.
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza in procesul-verbal de prelevare.
Art. 195. - Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura prevazuta la art. 192.
Art. 196. - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, depistat in trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.
(3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinuta in conditiile prevazute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care il are in evidenta pe contravenient, impreuna cu raportul de retinere.
Art. 197. - (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de catre o institutie medicala autorizata se retrage de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie care are in evidenta persoana respectiva.
(2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si il pastreaza la sediul unitatii pana la incetarea cauzelor pentru care a fost retras. In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus masura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul care il are in evidenta, impreuna cu un raport de retragere.
§2. Retinerea sau retragerea certificatului de inmatriculare ori de inregistrare si a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare
Art. 198. - (1) In cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.
(2) Documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare retinute in conditiile alin. (1), impreuna cu raportul de retinere, se trimit, cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta vehiculelor.
(3) Certificatul de inregistrare sau placutele cu numarul de inregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute in conditiile legii, se trimit impreuna cu raportul de retinere autoritatii care le-a eliberat.
(4) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare, eliberate de o autoritate straina, retinute in conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru a fi remise autoritatilor emitente.
Art. 199. - (1) Atunci cand politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de detinatorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta inscrise in certificatul de inmatriculare ori de inregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se trimite autoritatii competente care l-a eliberat, impreuna cu raportul de retinere.
Art. 200. - (1) In cazurile in care legea prevede aplicarea masurii tehnico-administrative a retragerii placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze si sa predea placutele agentului constatator care a dispus masura.
(2) Cand conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el insusi placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, in prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 201. - Atunci cand vehiculul este inmatriculat sau inregistrat intr-un alt judet decat cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se trimit, dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judetul care are in evidenta vehiculul.
Art. 202. - (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere care le are in pastrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa.
(2) In cazul introducerii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se inscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de catre politia rutiera in baza ordonantei presedintiale emise de instanta investita cu solutionarea cauzei sau a hotararii judecatoresti ramase definitiva.
§3. Anularea permisului de conducere
Art. 203. - (1) Anularea permisului de conducere, in cazurile prevazute la art. 114 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune:
a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta, in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva, dispusa de o instanta din Romania;
b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva, pronuntata de catre o autoritate straina competenta, pentru o infractiune savarsita de titular pe teritoriul statului respectiv, daca pentru fapta savarsita legislatia romana prevede aceasta masura.
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, in conditiile existentei unui certificat de deces.
(3) Masura anularii permisului de conducere se comunica, in termen de cel mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1).
(4) In termenul prevazut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competenta care l-a eliberat, in vederea efectuarii mentiunii in evidenta.

   Art. 98. - (1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.
   (2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului.
   (3) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta.
   (4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:
   a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
   b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
   c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
   d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
   e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.
   (5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.
   Art. 99. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice:
   1. conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;
   2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;
   3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;
   4. neindeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul si tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in urma unui accident de circulatie;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;
   6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila;
   7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;
   8. nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul si tractor agricol sau forestier de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   9. nerespectarea obligatiei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda;
   11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;
   12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule si tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere;
    ___________
    Punctul 12. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   13. lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;
   14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cand se afla in vehicule;
   15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;
   16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare;
   17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare;
   18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.
   (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 100. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
   1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 incepand cu 23.06.2010.

   2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
   3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;
   4. neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor in vigoare;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   6. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;
    ___________
    Punctul 6. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   7. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;
   9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;
   10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
   11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice;
   12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari in zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;
   13. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.
    ___________
    Punctul 13. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:
   a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
   b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
   d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
   e) nerespectarea regulilor privind depasirea;
   f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;
   g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 79 alin. (2).
    ___________
    Litera g) a fost modificata prin punctul 39. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 101. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
   1. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   2. Abrogat prin punctul 40. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in alt stat, in termenul prevazut de lege;
   4. neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare a autovehiculului si tractorului agricol sau forestier ori remorcii in cazurile prevazute de lege;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;
   6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni;
   7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia;
   8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   9. nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament;
   10. montarea la autovehicul si tractor agricol sau forestier, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;
    ___________
    Punctul 10. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   11. circulatia cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc;
    ___________
    Punctul 11. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   12. nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;
   13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;
   14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;
   15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare;
   16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;
   17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.
   18. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2).
    ___________
    Punctul 18. a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:
   a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
   c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;
   d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 102. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
   1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;
   2. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat;
   4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege;
   5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;
   6. neefectuarea verificarii medicale periodice;
   7. Abrogat prin punctul 292. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;
   9. lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;
   10. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;
   11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;
   12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;
   13. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus;
   15. neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;
   16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;
   17. nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi;
   18. Abrogat prin punctul 292. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.
   19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si remorci care circula in baza autorizatiei pentru probe;
    ___________
    Punctul 19. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   20. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia isi are sediul titularul autorizatiei;
    ___________
    Punctul 20. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;
   22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;
   23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;
   24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
§11. Remorcarea
Art. 153. - (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane in localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara avand o singura axa.
Art. 154. - Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.
Art. 155. - (1) In cazul ramanerii in pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa il scoata imediat in afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa il deplaseze langa bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului si luand masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare.
(2) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fara a avea in functiune, in partea stanga, in fata, o lumina de intalnire si in spate, una de pozitie.
Art. 156. - (1) Daca un autovehicul sau o remorca a ramas in pana pe partea carosabila a drumului si nu poate fi deplasat/deplasata in afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna in functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza in fata si in spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel incat sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel incat sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
(3) Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori in conditii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie in mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere in pana in locurile unde oprirea ori stationarea este interzisa.
(5) In cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a incarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi inlaturat imediat, conducatorul este obligat sa il semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevazute la alin. (1)-(3).
Art. 157. - (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decat masa lui proprie, cu exceptia cazului cand remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii;
c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, in lungime de 3-5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevazute autovehiculele;
d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si in conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicate inscriptia "Fara semnalizare", precum si indicatorul "Alte pericole".
(2) Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci in acesta nu trebuie sa se afle nicio persoana.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fara atas, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este inmatriculat ori inregistrat sau cand drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care in mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al carui sistem de directie nu functioneaza numai in cazul cand remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
(5) Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, in situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul in functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.

   25. neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care au fost invitate pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
   26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei;
   27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;
    ___________
    Punctul 27. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;
    ___________
    Punctul 28. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 01.11.2011.

   29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul si tractor agricol sau forestier inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea;
    ___________
    Punctul 29. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   30. Abrogat prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata;
   32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;
   33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;
   34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
   35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;
   36. aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;
   37. incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.
   38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    ___________
    Punctul 38. a fost introdus prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a urmatoarelor fapte:
   a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
   b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera impreuna cu specialistii Registrului Auto Roman;
   c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;
   d) Abrogata prin punctul 42. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 103. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere se dispune:
   a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
   b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.
   c) pentru o perioada de 90 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmarita ca infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, precum si in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane si instanta de judecata sau procurorul a dispus clasarea, renuntarea la urmarirea penala, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei, daca pentru regula de circulatie incalcata prezenta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (11) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) In cazul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai savarseste, intr-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu inca 30 de zile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotararea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are in evidenta contravenientul, in termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.
   (4) Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.
   (5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.
   (6) In cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (7) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b).
   (8) In situatia in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.
   Art. 104. - La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane, dar nu mai putin de 30 de zile, in conditiile prevazute in regulament.
    ___________
    Art. 104. a fost modificat prin punctul 46. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 105. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridice:
   1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;
   2. neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;
   3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public;
   4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;
   5. amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
   6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;
   7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public;
   8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;
   9. neindeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;
   10. necomunicarea, in termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
   11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor;
   12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;
   13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
   14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;
   15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant;
   16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public;
   17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
   18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
   19. neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;
   20. neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;
   21. incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
   22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;
   23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;
   24. neindeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 71 alin. (2);
   25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit impreuna cu politia rutiera;
   26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate in prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;
   27. incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;
   28. neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare.
   29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 si la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    ___________
    Punctul 29. a fost introdus prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   Art. 106. - (1) Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie, dupa cum urmeaza:
   a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   b) cand fapta a fost urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 26. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conform art. 104.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera c) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Art. 106. a fost modificat prin punctul 47. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 107. - Sanctiunile prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) si la art. 106 se aplica si instructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
   Art. 108. - (1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:
   a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
   1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier care circula din sens opus;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   2. folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "maini libere";
   3. nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;
   4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
   6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;
   7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);
   8. oprirea neregulamentara;
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin punctul 48. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul si tractorul agricol sau forestier care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers.
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
   1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);
   2. depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai;
   6. patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;
   7. stationarea neregulamentara;
    ___________
    Punctul 7. a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;
    ___________
    Punctul 8. a fost introdus prin punctul 49. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   9. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta centuri de siguranta sau sunt transportate in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament;
    ___________
    Punctul 9. a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 28.09.2014.

   10. nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin. (13) sau a conditiilor prevazute de regulament privind transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;
    ___________
    Punctul 10. a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 28.09.2014.

   c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
   1. nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;
   2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;
   3. depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul si tractor agricol sau forestier fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   5. conducerea unui autovehicul si tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
   1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
   2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;
   3. depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 51. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;
   6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate;
   7. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;
   8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;
   9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;
   10. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.
   Art. 109. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera.
   (2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
   (3) In cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.
   (4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.
   (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
   (6) Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
   (7) In cazul prevazut la alin. (6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentand contravaloarea amenzii, in care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.
   (8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se achita in conditiile legii si se fac venit integral la bugetele locale.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 52. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.
   
Punere in aplicare Art. 109. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
ANEXA Nr. 1B
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DOVADA
Seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliberata la: ziua |_ _ |_ _ | luna |_ _ |_ _ | anul |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ |
Dlui/Dnei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CNP |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |, i-a(u) fost retinut(e) la data de |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | urmatoarele:
[] permisul de conducere (sub)categoriile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] certificatul de inmatriculare (inregistrare) nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al vehiculului (marca) _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ apartinand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] placutele cu numarul de inmatriculare (inregistrare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] atestat profesional seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[] dovada seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ din data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pentru (motive si locul) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prezenta s-a eliberat in baza Procesului-verbal seria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ din |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
- [] cu drept de circulatie _ _ _ _ zile, incepand cu data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |.
- [] fara drept de circulatie.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume si stampila unitatii)
- verso -
Prezenta dovada se prelungeste in conditiile O.U.G. nr. 195/2002, republicata:
1. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)
2. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)
3. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)
4. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)
5. de la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | pana la data de |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

ANEXA Nr. 1C
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AUTORIZATIE DE REPARATII
Seria _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Se elibereaza prezenta pentru vehiculul marca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , culoarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , cu nr. de inmatriculare/inregistrare _ _ _ _ _ _ _, detinator _ _ _ _ _ _ _, CNP |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | sau CUI |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |.
Auto(vehiculul) a fost implicat in accidentul de circulatie din data |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Auto(vehiculul) poate intra in reparatii cu urmatoarele avarii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Prezenta s-a eliberat la data de |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |, accidentul fiind inregistrat la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (unitatea de politie).
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume si prenume)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROMANIA Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR din _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COMUNICARE
Dlui/Dnei/Persoanei juridice
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, va solicitam ca, in termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati datele de identificare a persoanei careia i-ati incredintat vehiculul cu numarul de inmatriculare/inregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost inregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ ||_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | ora |_ _ |_ _ | locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ savarsind urmatoarele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contraventie, fapta prevazuta si sanctionata:
[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).
[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume si prenume)

ANEXA Nr. 1D*)
*) Anexa nr. 1D este reprodusa in facsimil.
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROCES-VERBAL Seria _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Incheiat astazi: ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _| in localitatea _ _ _ _ _ _ _ _
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume) din _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (unitatea) constat ca:
Dl/Dna. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, CNP |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, act de ident. |_ _ _ _| seria |_ _|_ _| nr. |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|, cu domiciliul/resedinta in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. _ _ _, bl. _ _, sc. _ _ _ _, ap. _ _ _ _, sector/judet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
In ziua |_ _|_ _| luna |_ _|_ _| anul |_ _|_ _|_ _|_ _| ora |_ _|_ _| locul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ a fost depistat conducand autovehiculul cu nr. inmatriculare (inregistrare): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Descrierea faptei: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiind inregistrat cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inregistrarea se pastreaza la sediul unitatii 6 luni de la data constatarii contraventiei.
Fapta savarsita este prevazuta de: art. _ _ _ _ din _ _ _ _ si sanctionata de art. _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _
Stabilesc:
a) |_ _| AVERTISMENT/|_ _|* PUNCTE-AMENDA, in valoare de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei;
b) |_ _|* PUNCTE DE PENALIZARE.
Sanctiunea contraventionala complementara aplicata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Contravenientul poate achita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei (conf. stampilei postei), jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica
suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei. Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume).
INSTIINTARE DE PLATA
Amenda se achita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei.
Chitanta si copia procesului-verbal se transmit in termen de 15 zile de la comunicarea unitatii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice in cadrul Ghiseului virtual de plati, caz in care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator.
In caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita.
Agent constatator _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (grad profesional, nume, prenume)


   
Punere in aplicare Art. 109. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA 1 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale
Art. 177. - (1) Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea masurilor legale in cazul in care se constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Romane.
(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane.
Art. 178. - (1) In punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, politistii de frontiera au si atributia de a aplica sanctiuni in cazul in care constata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, in cel mult o zi lucratoare de la data intocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.
Art. 179. - (1) Politia rutiera sau politia de frontiera din punctele de trecere a frontierei de stat poate actiona, impreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii in domeniu, pentru prevenirea si constatarea unor incalcari ale normelor privind deplasarea in siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.
(2) Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat in punctul de trecere a frontierei de stat, care actioneaza in cadrul echipajului mixt, are, ca principale atributii:
a) sa opreasca vehiculele pentru control si sa verifice documentele pe care conducatorii acestora trebuie sa le aiba asupra lor;
b) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor aflate in competenta sa.
(3) Reprezentantii autoritatilor prevazute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atributii:
a) sa actioneze, impreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de frontiera, pentru respectarea de catre conducatorii de vehicule sau de catre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din Romania;
b) sa execute activitati de control privind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si de verificare a starii tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor aflate in competenta lor.
(4) In cazul depistarii in trafic a unui vehicul care prezinta defectiuni tehnice la mecanismul de directie, la sistemul de franare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula avand lumina farurilor nereglata corespunzator, reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaza despre acestea intr-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-verbal de constatare a contraventiei incheiat de catre politistul rutier.
Art. 180. - (1) In cazul in care constata incalcari ale normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1A, care va cuprinde in mod obligatoriu: data, ora si locul unde este incheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate ori, in cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitarii de catre persoana fizica, in termen de cel mult doua zile lucratoare, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plangerea.
(2) In cazul in care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. In acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului.
(3) Atunci cand contravenientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica si instiintarea de plata, in care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o incaseze, potrivit legislatiei in vigoare, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita.
(4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica, in procesul-verbal se fac mentiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de inregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezinta.
(5) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
(6) In cazul in care pentru fapta savarsita se dispune ca masura tehnico-administrativa retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau a placutelor cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare, odata cu incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator elibereaza si o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz, al carei model este prevazut in anexa nr. 1B.
(7) Atunci cand permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.
(8) In situatia in care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe masuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de placute cate o dovada inlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate in accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau detinatorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevazut in anexa nr. 1C, cu exceptia situatiei in care s-a incheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurari abilitata, in conditiile legii, caz in care reparatiile pot fi efectuate in baza actului de atestare.
Art. 181. - (1) In situatia in care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1D, dupa prelucrarea inregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza in procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, in scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului.
Art. 182. - (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza prin executarea semnalelor regulamentare de catre politistul rutier sau, dupa caz, de catre politistul de frontiera, atunci cand constata incalcari ale normelor rutiere ori in situatia in care exista indicii temeinice despre savarsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum si pentru verificarea detinerii de catre conducatorii vehiculelor a documentelor prevazute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza si in conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun in pericol siguranta circulatiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile de parcare, iar noaptea, cu precadere, in locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de catre politist in locurile in care vizibilitatea este redusa sub 50 m.
Art. 183. - Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera este obligat sa ramana in vehicul, cu mainile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschida portierele, respectand indicatiile politistului.
Art. 184. - (1) In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai, oprit in trafic pentru incalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa il conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru verificarea in evidenta a situatiei permisului de conducere, atunci cand nu exista posibilitatea realizarii acestor verificari pe loc.
(2) In cazul in care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sa verifice in evidenta daca domiciliul sau, dupa caz, resedinta inscrisa in document corespunde cu cea din Registrul national de evidenta a persoanelor.
(3) Agentul constatator este obligat sa inscrie, in procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, dupa caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar in situatia in care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnata numai dupa verificarea efectuata in Registrul national de evidenta a persoanelor.
(4) Procedura prevazuta la alin. (2) si (3) se aplica si atunci cand domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu corespunde cu datele existente in evidenta vehiculelor.
Art. 185. - (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(2) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei atunci cand:
a) rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat;
b) in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase.
(3) Conducatorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci cand rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
Art. 186. - In cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducatorii vehiculelor sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat sau indica prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice.
Art. 187. - Conducatorii de vehicule sau de animale implicati in accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupa caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
Art. 188. - In toate cazurile in care se recolteaza probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si examinarea clinica.
ANEXA Nr. 1A
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Exemplar nr. 1
_______________________________________
_______________________________________
PROCES-VERBAL Seria ______ Nr. _________________
Incheiat astazi: ziua -__-__- luna -__-__- anul -__-__-__-__- ora -__-__- in localitatea _____________
Agent constatator _________________________________ din __________________________________ constat ca:
(grad profesional, nume, prenume) (unitatea)
Dl/Dna _________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, act de ident. -______- seria -__-__- nr. -__-__-__-__-__-__-, cu domiciliul/resedinta in ______________________________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ___, sc. ______, ap. ______, sector/judet __________________. Pers. juridica _____________________, cu sediul in ________________, str. __________________ nr. ____, bl. ______, sc. ______, ap. ______, sector/judet __________________, CUI -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, reprezentata de dl/dna _________________________________________________________________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, act de ident. -_____- seria -__-__- nr. -__-__-__-__-__-__-, cu domiciliul/resedinta in __________________, str. ___________________ nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. ______, sector/judet _______________________.
In ziua -__-__- luna -__-__- anul -__-__-__-__- ora -__-__- locul _________________________ a savarsit urmatoarele:
______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Fapta savarsita este prevazuta de: art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din ___________si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________.
Stabilesc:
a) -___- AVERTISMENT/-___- AMENDA, in suma de _____________________________ lei;
b) -___-*) PUNCTE-AMENDA, in valoare de __________________________ lei;
c) -___-*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ______________________________________________________________________________;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _______________ nr. de inmatric./inreg. _____________ cf. art. ___ din __________;
f) RETINEREA -___- permisului de conducere/-___- certificatului de inmatriculare (inregistrare)/-___- placutelor cu numarul de inmatriculare (inregistrare)/-___- atestatului profesional.
Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ______________, sau poate achita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de _______________________ lei.
Contravenientul -__- refuza/-__- nu poate sa semneze procesul-verbal.
Martor asistent _______________________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-.
(nume si prenume)
Alte mentiuni ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________.
Vehicul nr. _______________________________ asigurat cu polita nr. -__-__-__-__-__-__-__-__-, valabila pana la -__-__-__-__-__-__-__-__-.
Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere _______.
Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunostinta
*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. .........................................................................................................
INSTIINTARE DE PLATA
Dl/Dna __________________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, act de ident. ______- seria -__-__- nr. -__-__-__-__-__-__-, cu domiciliul/resedinta in ___________, str. ____________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judet ________. Persoana juridica _________________________________, cu sediul in localitatea _______________________, str. _______________________________ nr. ____________, sector/judet ____________________________________, CUI -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-.
Conform Procesului-verbal de constatare a contraventiei seria _______ nr. __________________, incheiat la -__-__-__-__-__-__-__-__-, s-a stabilit drept amenda suma de __________________ lei, pe care va trebui sa o achitati la _____________________, la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei.
Chitanta si copia procesului-verbal se transmit in termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice in cadrul Ghiseului virtual de plati, caz in care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator.
In caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita.
- verso -
Catre
______________________________________
______________________________________
In temeiul art. __________ din ______________________, trimitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria _______________ nr. ___________________________, incheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice __________________________, in vederea executarii silite.
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
_______________________________
Recomandat nr. __________________ din ______________________ Loc pentru francare
Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
_________________________________________________________________________________________________________
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata si datata, se depune in 2 exemplare, insotita de:
- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii;
- copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plangerii.
Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plangerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia in vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
II. Prin urmatoarele abrevieri se intelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de inregistrare al persoanei juridice
.........................................................................................................
ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Exemplar nr. 2
_______________________________________
_______________________________________
PROCES-VERBAL Seria ______ Nr. _________________
Incheiat astazi: ziua -__-__- luna -__-__- anul -__-__-__-__- ora -__-__- in localitatea _____________
Agent constatator _________________________________ din __________________________________ constat ca:
(grad profesional, nume, prenume) (unitatea)
Dl/Dna ________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, act de ident. -_______- seria -__-__- nr. -__-__-__-__-__-__-, cu domiciliul/resedinta in ______________________________________, str. _______________________ nr. ____, bl. ___, sc. ______, ap. ______, sector/judet ___________________.
Pers. juridica ___________________, cu sediul in ____________________, str. ________________ nr. ____, bl. ______, sc. ______, ap. ______, sector/judet __________________, CUI -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, reprezentata de dl/dna _________________________________________________________________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-, act de ident. -____- seria -__-__- nr. -__-__-__-__-__-__-, cu domiciliul/resedinta in __________________, str. ___________________ nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. ______, sector/judet _______________________.
In ziua -__-__- luna -__-__- anul -__-__-__-__- ora -__-__- locul ____________ a savarsit urmatoarele:
______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
Fapta savarsita este prevazuta de: art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din ___________si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________
art. ____ din __________ si sanctionata de art. ____ din __________
Stabilesc:
a) -___- AVERTISMENT/-___- AMENDA, in suma de _____________________________ lei;
b) -___-*) PUNCTE-AMENDA, in valoare de __________________________ lei;
c) -___-*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ______________________________________________________________________________;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) _______________ nr. de inmatric./inreg. _____________ cf. art. ___ din __________;
f) RETINEREA -___- permisului de conducere/-___- certificatului de inmatriculare (inregistrare)/-___- placutelor cu numarul de inmatriculare (inregistrare)/-___- atestatului profesional.
Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. __________________, sau poate achita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de _______________________ lei.
Contravenientul -__- refuza/-__- nu poate sa semneze procesul-verbal.
Martor asistent _______________________________________, CNP -__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-.
(nume si prenume)
Alte mentiuni ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________.
Vehicul nr. _______________________________ asigurat cu polita nr. -__-__-__-__-__-__-__-__-, valabila pana la -__-__-__-__-__-__-__-__-.
Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere _______.
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunostinta
*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. .........................................................................................................
DOVADA
Subsemnatul(a) _____________________________________________ am primit Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ___________________ nr. _____________ si instiintarea de plata**).
Agent constatator Contravenient
______________________ ______________________
Subsemnatul(a) _________________________, agent procedural la _______________________________________, m-am deplasat in ziua de -__-__-__-__-__-__-__-__- la adresa din _____________, str. ____________________ nr. ______, bl. _____, sc. _____, ap. _____, la domiciliul/resedinta/sediul ____________________________, pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria _____________ nr. ______________ si instiintarea de plata. Cel in cauza -__- a refuzat sa le primeasca/-__- nu a fost gasit, motiv pentru care comunicarea s-a
realizat prin afisare la _____________________________________________. (se inscrie: "domiciliu"/"resedinta"/"sediu")
Agent procedural Martor
______________________ ______________________
**) se completeaza cand contravenientul este de fata la incheierea procesului-verbal sau ii poate fi inmanat direct.
- verso -
Catre,
Dl/dna/pers. juridica __________________
________________________________________
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
________________________
Recomandat nr. __________________ din ______________________ Loc pentru francare
Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
_________________________________________________________________________________________________________
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata si datata, se depune in 2 exemplare, insotita de:
- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii;
- copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plangerii.
Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plangerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia in vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
II. Prin urmatoarele abrevieri se intelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de inregistrare al persoanei juridice
.........................................................................................................

   Art. 110. - In cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.
    ___________
    Art. 110. - a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 111. - (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri:
   a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;
   b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 29. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si in situatia prevazuta la art. 115 alin. (1);
   d) cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat;
   f) cand se afla in mod nejustificat asupra altei persoane;
   g) cand perioada de valabilitate a expirat.
   (2) La retinerea permisului de conducere, in cazurile prevazute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.
   (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d), la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cele mentionate la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca acesta a incalcat o regula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, in situatia in care regula de circulatie incalcata este una dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, in celelalte cazuri.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (5) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si g) si la alin. (3) lit. b) si e) din prezenta ordonanta de urgenta, la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum si la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

   (6) La cererea titularului permisului de conducere retinut in conditiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, in faza de judecata, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu cate cel mult 30 de zile, pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta.
   (7) Alineatele (3)-(5) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care se retine dovada inlocuitoare a permisului retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu il poate depasi pe cel al primei dovezi.
    ___________
    Art. 111. a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 146/2008 incepand cu 07.11.2008.

   Art. 112. - (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:
   a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;
   b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
   c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare;
   d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate;
   e) sistemul de franare de serviciu este defect;
   f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect;
   g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
   h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
   h1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;
    ___________
    Litera h^1) a fost introdusa prin punctul 3. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 01.11.2011.

   i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
   j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
   k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
   l) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul au aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior;
    ___________
    Litera l) a fost modificata prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   m) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier au aplicate pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;
    ___________
    Litera m) a fost modificata prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   n) autovehiculul si tractorul agricol sau forestier prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
    ___________
    Litera n) a fost modificata prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   o) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate;
   p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
   r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
   s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;
   t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale;
   u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
   v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare;
   x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule si tractoare agricole sau forestiere destinate invatarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare.
    ___________
    Litera x) a fost modificata prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 5/2011 incepand cu 01.11.2011.

   (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.
   (4) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament.
   Art. 113. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
   a) la expirarea perioadei de suspendare;
   b) Abrogata prin punctul 54. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 108 lit. c) din Codul penal;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 6. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

   d) Abrogata prin punctul 54. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;
   f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal.
   (11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 55. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (12) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 55. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament.
   
Punere in aplicare Art. 113. prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
SECTIUNEA a 4-a Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce
Art. 219. - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere care il are in evidenta, la cererea titularului, in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, cand sanctiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, cand sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz, a fost majorata cu 30 de zile, daca titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
c) in baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au incetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, la cererea titularului, in baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala ori incetarea urmaririi penale, in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a incetarii masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contravenient se efectueaza de catre serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, in cazul in care sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz, a fost majorata cu 30 de zile.
(4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta in completarea unui test-grila, ce contine 15 intrebari din legislatia rutiera. Este declarata "promovata" persoana care a formulat raspunsul corect la cel putin 13 intrebari.
(5) Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, in perioada executarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, in zilele stabilite, saptamanal, la nivelul serviciului politiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si in cazul titularului unui permis de conducere romanesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta straina, ca urmare a savarsirii de catre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplica aceasta sanctiune.
Art. 220. - (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.
(2) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.
Art. 221. - (1) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin un an inainte de savarsirea faptei;
c) in ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de masura;
d) in ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:
a) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;
c) a fost implicat intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul in timp ce se afla sub influenta alcoolului;
d) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune.

   Art. 114. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele cazuri:
   a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;
   b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 31. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   c) Abrogata prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.
   d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 31. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta.
   f) permisul de conducere a fost obtinut in perioada in care titularul era cercetat sau judecat in cadrul unui proces penal pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, atunci cand acesta a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
    ___________
    Litera f) a fost introdusa prin punctul 56. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (2) Permisul de conducere se anuleaza si in cazul in care titularul acestuia a decedat.
   (3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.
   Art. 115. -
   (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.
   (2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.
   Art. 116. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una dintre situatiile urmatoare:
   a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul de munca;
   b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 4. din Lege nr. 255/2013 incepand cu 01.02.2014.

   c) a intervenit amnistia;
   d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 32. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Alineatul (1) a fost derogat prin alineatul (6) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 incepand cu 01.02.2014.
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.

   (2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savarsirii, intr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative.
   (21) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, in conditiile ordinului ministrului afacerilor interne prevazut la art. 24 alin. (53), fara a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atesta o astfel de situatie.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 33. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (22) In situatia in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de restituire de catre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, in baza documentului care atesta o astfel de situatie.
    ___________
    Alineatul (2^2) a fost introdus prin punctul 33. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   (3) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:
   a) este apta din punct de vedere medical;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.01.2007.

   b) nu a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1).
   Art. 117. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:
   a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
   b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune in pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;
   c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
   d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;
   e) refuza sa se legitimeze;
   f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.
   (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni.
   (3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.
   (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

   
CAPITOLUL VIII

  Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

   Art. 118. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
   (2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.

   (3) Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevazut la alin. (1) se prezinta de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile in evidente si ii va restitui permisul de conducere.
   (31) Abrogat prin punctul 1. din Decizie nr. 500/2012 incepand cu 02.09.2012.
    ___________
    Alineatul (3^1) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.

   (4) In termen de 15 zile de la data pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.

   (5) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (4), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.
    ___________
    Art. 118. a fost modificat prin punctul 57. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   Art. 119. - In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, precum si, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.

   (2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul sau, dupa caz, rezidenta normala in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Politiei Romane.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 58. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.

   (3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane comunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului.
   Art. 121. - (1) Abrogat prin punctul 59. din Ordonanta de urgenta nr. 69/2007 incepand cu 29.06.2007.
   (2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

   
CAPITOLUL IX

  Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

   Art. 122. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
   a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
   b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare;
   c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
   d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
   e) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
   f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;
   g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;
   h) autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere;
    ___________
    Litera h) a fost modificata prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
   j) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;
   k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
   l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;
   m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
   n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;
   o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
   p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.
   q) elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.
    ___________
    Litera q) a fost modificata prin litera e) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 123. - Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:
   a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
   b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
   c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
   d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;
   e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;
   f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
   g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare.
   Art. 124. - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
   a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar;
   b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
   c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
   d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.
   Art. 125. - Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:
   a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
   b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
   c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a substantelor psihoactive asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
   d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
   e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.
   Art. 126. - Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate.
   Art. 127. - (1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera*).
   (2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    In prezent, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.

   Art. 128. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
   a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
   b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;
   c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
   d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
   e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor agricole sau forestiere, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;
   g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
   h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
   i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
   (2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.
   Art. 129. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.
   (2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr... din 04/10/2006 :
Art. 224. - (1) La nivelul unitatilor de invatamant, curs primar si gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor fi sprijinite si indrumate de catre politisti rutieri.
(2) Concursurile organizate la nivelul unitatilor de invatamant pe teme rutiere vor fi coordonate de catre serviciul politiei rutiere din judetul in care isi are sediul unitatea de invatamant.

   (3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
   (4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.
   Art. 130. - Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
CAPITOLUL X

  Dispozitii finale

   Art. 131. - In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin litera d) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   Art. 132. - Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.
   Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   (2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
   Art. 1331. - Substantele ori produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.
    ___________
    Art. 133^1. - a fost introdus prin punctul 8. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 15.11.2012.

   Art. 134. -
   (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.
   (2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
   Art. 135. - In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
   *) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.

   Art. 136. - In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
   a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);
   b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3);
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 20.01.2007.

   c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
   d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7) si ale art. 125 litera a);
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 187/2012 incepand cu 01.02.2014.

   e) Abrogata prin punctul 37. din Ordonanta de urgenta nr. 63/2006 incepand cu 01.12.2006.
   f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);
   g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g);
   h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130.
   Art. 137. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    ___________
    Art. 137. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

    * ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 36. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

    Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule.
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 36. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   NOTĂ:
    Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care nu a fost inclus in forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002:
    "Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

   
ANEXA Nr. 1
 

   
Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere

    Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:
   a) categoria AM: mopede;
   b) categoria A1:
   1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
   2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW;
   c) categoria A2: motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale;
   d) categoria A: motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
   e) categoria B1: cvadricicluri a caror masa proprie nu depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri), neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculelor electrice si care sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta maxima nu depaseste 15 kW sau cu motor electric a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 15 kW;
   f) categoria B:
   1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
   2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4.250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg;
   g) categoria BE: ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4.250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg;
   h) categoria C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata depaseste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   i) categoria C1E:
   1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
   2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totala maxima autorizata de peste 3.500 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
   j) categoria C:
   1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara conducatorului auto;
   2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   k) categoria CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
   l) categoria D1:
   1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m;
   2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
   n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
   o) categoria DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
   p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.
    ___________
    Litera p) a fost modificata prin punctul 34. din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   r) categoria Tb: troleibuz;
   s) categoria Tv: tramvai.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost introdusa prin punctul 17. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.

   
ANEXA Nr. 2

   
INDICATOARE RUTIERE

   
A.
INDICATOARE DE AVERTIZARE

   
Curba la stanga

   
Curba la dreapta

   
Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga

   
Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta

   
Curba deosebit de periculoasa

   
Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase

   
Coborare periculoasa

   
Urcare cu inclinare mare

   
Drum ingustat pe ambele parti

   
Drum ingustat pe partea dreapta

   
Drum ingustat pe partea stanga

   
Acostament periculos

   
Drum aglomerat

   
Tunel

   
Pod mobil

   
Iesire spre un chei sau mal abrupt

   
Drum cu denivelari

   
Denivelare pentru limitarea vitezei

   
Drum lunecos

   
Improscare cu pietris

   
Caderi de pietre

   
Presemnalizare trecere pietoni

   
Copii

   
Biciclisti

   
Animale

   
Animale

   
Lucrari

   
Semafoare

   
Aeroport

   
Vant lateral

   
Circulatie in ambele sensuri

   
Alte pericole

   
Accident

   
Intersectie de drumuri

   
Intersectie cu un drum fara prioritate

   
Intersectie cu un drum fara prioritate

   
Intersectie cu un drum fara prioritate

   
Intersectii cu drumuri fara prioritate, decalate

   
Intersectii cu drumuri fara prioritate, decalate

   
Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu

   
Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere sau semibariere

   
Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere

   
Trecere la nivel cu linii de tramvai

   
Masini si utilaje agricole

   
Presemnalizarea unei amenajari rutiere care ofera si
posibilitatea intoarcerii vehiculelor

   
Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata

   
Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrazi

   
Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin stanga

   
Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta

   
Baliza bidirectionala

   
Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere

   
Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere

   
Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere

   
Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere

   
B.
INDICATOARE DE REGLEMENTARE

   
B1.
Indicatoare de prioritate

   
Cedeaza trecerea

   
Oprire

   
Drum cu prioritate

   
Sfarsitul drumului cu prioritate

   
Prioritate pentru circulatia din sens invers

   
Prioritate fata de circulatia din sens invers

   
B2.
Indicatoare de interzicere sau restrictie

   
Accesul interzis

   
Circulatia interzisa in ambele sensuri

   
Accesul interzis autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas

   
Accesul interzis motocicletelor

   
Accesul interzis bicicletelor

   
Accesul interzis ciclomotoarelor

   
Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de marfuri

   
Accesul interzis autovehiculelor cu remorca, cu exceptia
celor cu semiremorca sau cu remorca cu o osie

   
Accesul interzis autobuzelor

   
Accesul interzis pietonilor

   
Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala

   
Accesul interzis vehiculelor impinse sau trase cu mana

   
Accesul interzis tractoarelor agricole sau forestiere si masinilor autopropulsate pentru lucrari
IMAGINE

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordonanta nr. 21/2014 incepand cu 01.09.2014.

   
Accesul interzis autovehiculelor

   
Accesul interzis autovehiculelor si vehiculelor cu tractiune animala

   
Accesul interzis vehiculelor cu latimea mai mare de ... m

   
Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de ... m

   
Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t

   
Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simpla

   
Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dubla mai mare de ... t

   
Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia tripla mai mare de ... t

   
Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule
cu lungimea mai mare de ... m

   
Interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre
ele un interval de cel putin ... m

   
Interzis a vira la stanga

   
Interzis a vira la dreapta

   
Intoarcerea interzisa

   
Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa

   
Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri

   
Limitare de viteza

   
Limitare de viteza diferentiata pe categorii de autovehicule

   
Claxonarea interzisa

   
Vama

   
Taxa de trecere

   
Control POLITIE

   
Sfarsitul tuturor restrictiilor

   
Sfarsitul limitarii de viteza

   
Sfarsitul interzicerii de a depasi

   
Stationarea interzisa

   
Oprirea interzisa

   
Stationare alternanta

   
Stationare alternanta

   
Zona de stationare cu durata limitata

   
Sfarsitul zonei de stationare cu durata limitata

   
Zona cu viteza limitata la 30 km/h

   
Sfarsitul zonei cu viteza limitata la 30 km/h

   
Accesul interzis vehiculelor care transporta substante
explozive sau usor inflamabile

   
Accesul interzis vehiculelor care transporta marfuri periculoase

   
Accesul interzis vehiculelor care transporta substante
de natura sa polueze apele

   
B3.
Indicatoare de obligare

   
Inainte

   
La dreapta

   
La dreapta

   
Inainte sau la dreapta

   
Ocolire

   
Ocolire

   
Intersectie cu sens giratoriu

   
Pista pentru biciclete

   
Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule

   
Drum pentru pietoni

   
Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete

   
Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete

   
Pista comuna pentru pietoni si biciclete

   
Viteza minima obligatorie

   
Sfarsitul vitezei minime obligatorii

   
Lanturi pentru zapada

   
Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase

   
Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase

   
Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase

   
C.
INDICATOARE DE ORIENTARE SI INFORMARE

   
C1.
Indicatoare de orientare

   
Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri
din afara localitatilor

   
Presemnalizarea directiilor la o intersectie denivelata de drumuri

   
Presemnalizarea directiilor indicate

   
Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii

   
Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu

   
Drum inchis sau deschis circulatiei publice

   
Presemnalizarea traseului de urmat in cazul unei restrictii de circulatie

   
Presemnalizare pe autostrada pentru parcare

   
Presemnalizare pe autostrada pentru spatiu de servicii

   
Confirmarea directiei de mers pe autostrada spre localitati
mai importante si distantele pana la acestea

   
Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o
restrictie pe un drum lateral

   
Presemnalizarea traseului de urmat in vederea efectuarii
virajului la stanga

   
Banda rezervata circulatiei autovehiculelor de transport
public de persoane

   
Drum fara iesire

   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule

   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule

   
Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule

   
Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

   
Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

   
Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

   
Banda destinata circulatiei vehiculelor lente

   
Terminarea benzii de circulatie din dreapta a partii carosabile

   
Terminarea benzii de circulatie din stanga a partii carosabile

   
Viteza minima obligatorie pentru o banda de circulatie

   
Viteza minima obligatorie pentru diferite benzi de circulatie

   
Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie

   
Banda de circulatie rezervata autovehiculelor de
transport public de persoane

   
Directia spre localitatea indicata

   
Directia spre localitatea indicata

   
Directia spre localitatile indicate

   
Directia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de marfuri

   
Directia spre obiectivul turistic

   
Directia spre obiective locale

   
Directia spre aeroport

   
Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei

   
Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei

   
Drum national

   
Drum judetean

   
Drum comunal

   
Drum deschis traficului international

   
Directia drumului deschis traficului international

   
Traseu de tranzit european

   
Simbolul si numarul autostrazii

   
Intrare in localitate

   
Intrare in localitate

   
Iesire din localitate

   
Iesire din localitate

   
Limita de judet

   
Curs de apa sau viaduct

   
Confirmarea directiei de mers spre o localitate si
distanta pana la aceasta

   
Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante
si distantele pana la acestea

   
Organizarea traficului pe benzi de circulatie

   
Telefon de urgenta
(Politie, Ambulanta, Pompieri, Depanare)

   
C2.
Indicatoare de informare

   
Trecere pentru pietoni

   
Trecere pentru pietoni

   
Limite generale de viteza

   
Sens unic

   
Sens unic

   
Autostrada

   
Sfarsit de autostrada

   
Limite maxime de viteza pe autostrada, functie de conditiile meteorologice

   
Spital

   
Politia

   
Post de prim ajutor

   
Pasarela pentru pietoni

   
Pasaj subteran pentru pietoni

   
Statie de autobuz

   
Statie de tramvai

   
Statie de taximetre

   
Drum pentru autovehicule

   
Sfarsitul drumului pentru autovehicule
IMAGINE

   
Vulcanizare

   
Telefon

   
Statie de alimentare cu carburanti

   
Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb

   
Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb
si gaz petrolier lichefiat

   
Hotel sau motel

   
Restaurant

   
Bufet sau cofetarie

   
Teren pentru camping (tabara turistica)

   
Teren pentru caravane (tabara turistica)

   
Teren pentru camping si caravane

   
Loc pentru popas

   
Cabana pentru turisti

   
W.C. public

   
Service auto

   
Parcare

   
Parcare

   
Parcare subterana sau in cladire

   
Complex de servicii

   
Zona rezidentiala
IMAGINE

   
Sfarsitul zonei rezidentiale

   
Zona cu viteza recomandata 30 km/h

   
Sfarsitul zonei cu viteza recomandata 30 km/h

   
Zona pietonala

   
Sfarsitul zonei pietonale

   
Tunel

   
Sfarsit de tunel

   
Imbarcare pe vagoane platforma de cale ferata

   
Imbarcare pe ferry-boat

   
Port

   
Gara

   
Autogara

   
Inchirieri auto

   
Plaja

   
Zona de vanatoare

   
Zona de pescuit

   
Centru viticol

   
Zona industriala

   
Posta

   
Apa potabila

   
Loc de joaca pentru copii

   
Stadion

   
Supermarket

   
Acces internet

   
Teatru

   
Muzeu

   
Cantar pentru autovehicule

   
Control radar

   
Informatii rutiere

   
Viteza recomandata

   
Punct de informare turistica

   
Denumirea strazii

   
Intrarea pe strada indicata

   
Numarul imobilului

   
Monitorizare trafic

   
Refugiu rezervat depanarii

   
Presemnalizarea sediului Politiei autostrazii

   
Distanta de siguranta intre vehicule pentru viteze de cel mult 60 km/h

   
Distanta de siguranta intre vehicule pentru viteze mai mari de 60 km/h

   
Acces pe baza de tichet

   
Directia si distanta pana la telefonul pentru apel de urgenta

   
C3.
Indicatoare de informare turistica

   
Castel, cetate

   
Vestigii istorice

   
Monument

   
Biserica

   
Manastire

   
Rezervatie naturala

   
Cascada

   
Pestera

   
Partie schi

   
Teleschi

   
Telecabina

   
Pensiune agroturistica

   
D.
PANOURI ADITIONALE

   
Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de
presemnalizare sau informare

   
Distanta intre indicator si inceputul locului periculos

   
Categoria de autovehicule la care se refera indicatorul

   
Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul

   
Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul

   
Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul

   
Trecere la nivel cu cale ferata industriala completand
semnificatia indicatorului "Alte pericole"

   
Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul

   
Inceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului

   
Inceputul zonei de actiune a indicatorului

   
Confirmarea zonei de actiune a indicatorului

   
Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului

   
Persoane cu handicap

   
Categoriile de autovehicule care trebuie sa respecte
semnificatia indicatorului

   
Folosirea luminilor de intalnire

   
Parcare cu plata

   
Parcare cu plata

   
Distanta pana la indicatorul "Oprire"

   
Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificatia indicatorului

   
Intervalele de timp cand este permisa stationarea vehiculelor
ce efectueaza aprovizionarea

   
Drum inchis circulatiei publice

   
Trecere pentru pietoni desfiintata

   
Cu exceptia riveranilor

   
Cu exceptia autovehiculelor autorizate

   
Autovehiculul se ridica

   
Directia drumului cu prioritate

   
Directia drumului cu prioritate

   
Viteza recomandata pe un sector de drum cu semafoare sincronizate

   
Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila
semnificatia semnalelor luminoase ale semaforului

   
Trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de
semnalizare luminoasa automata

   
Rampa pentru persoane cu handicap locomotor

   
Modalitati in care se executa parcarea

   
Modalitati in care se executa parcarea

   
Ridicare autovehicule parcate neregulamentar

   
Folosirea luminilor de intalnire

   
Polei, gheata, zapada

   
Dus

   
Ploaie, ceata, viscol

   
Vehicule care transporta substante explozive sau usor inflamabile

   
Vehicule care transporta marfuri periculoase

   
Vehicule care transporta substante de natura sa polueze apele

   
Numarul nodului rutier de pe autostrada

   
DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASA

   
1.
Semafoare pentru dirijarea circulatiei

   
Semafor

   
Semafoare cu indicarea directiei de deplasare

   
Semafor combinat cu dispozitiv de cronometrare a timpului aferent culorii

   
Semafor cu panou de contrast

   
Semafor special pentru tramvaie

   
Semafor pentru biciclete

   
Semafor pentru pietoni

   
Semafor pentru pietoni combinat cu dispozitiv de cronometrare
a timpului aferent culorii

   
Semafor de avertizare

   
2.
Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferata

   
Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta
cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

   
Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere, prevazuta
cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

   
Trecere la nivel cu o cale ferata simpla cu semibariera, prevazuta
cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

   
INDICATOR KILOMETRIC

   
Autostrada

   
Drum national

   
Drum judetean

   
Drum comunal

   
INDICATOR HECTOMETRIC

   
INDICATOARE RUTIERE SI MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR
IN ZONA DRUMULUI PUBLIC

   
1.
Indicatoare rutiere temporare

   
Drum ingustat pe ambele parti

   
Drum ingustat pe partea dreapta

   
Drum ingustat pe partea stanga

   
Acostament periculos

   
Drum cu denivelari

   
Drum lunecos

   
Improscare cu pietris

   
Lucrari

   
Semafoare

   
Circulatie in ambele sensuri

   
Alte pericole

   
Depasirea autovehiculelor, cu exceptia
motocicletelor fara atas, interzisa

   
Limitare de viteza

   
Sfarsitul tuturor restrictiilor

   
Sfarsitul interzicerii de a depasi

   
Deviere temporara

   
Deviere temporara

   
Deviere temporara

   
Deviere temporara

   
Denivelare fata de banda alaturata

   
Ingustare temporara

   
Ingustare temporara

   
Abatere temporara

   
Abatere temporara

   
Abatere temporara

   
Terminarea abaterii temporare

   
Ingustare temporara

   
Ingustare temporara

   
Presemnalizarea rutei ocolitoare

   
Presemnalizarea rutei ocolitoare

   
Presemnalizarea rutei ocolitoare

   
Marcaje rutiere

   
Semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand

   
Succesiune de puncte de lucru

   
Presemnalizarea unui sector cu circulatie alternanta

   
Presemnalizarea unui sector cu circulatie alternanta

   
Lucrari de tratamente ale suprafetei partii carosabile

   
Presemnalizare lucrari pe strazi

   
2.
Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor

   
Ghirlanda polietilena sau lant

   
Semafor mobil

   
Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin stanga

   
Baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta

   
Baliza tip jalon

   
Baliza bidirectionala

   
Con de dirijare

   
Balize cuplate cu lampi cu lumina galbena intermitenta

   
Lampa cu lumina galbena intermitenta

   
Bariera normala

   
Bariera directionala

   
Fanion de semnalizare

   
Parapet lestabil din material plastic

   
Carucioare portsemnalizare

   
Palete de semnalizare

   
3.
Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulatiei pe benzi

   
Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulatiei pe benzi reversibile

   
Panou cu mesaje variabile

   
MARCAJE RUTIERE

   
a)
Longitudinale

   
Marcaj de separare a sensurilor de circulatie format dintr-o linie
discontinua simpla. Marcaj de delimitare a partii carosabile
cu linie discontinua

   
Marcaj de separare a sensurilor de circulatie format dintr-o linie
continua simpla. Marcaj de delimitare a partii carosabile
cu linie discontinua

   
Marcaj de separare a sensurilor de circulatie format dintr-o linie
continua dubla. Marcaj de delimitare a benzilor de circulatie de
acelasi sens cu linie discontinua.
Marcaj de delimitare a partii carosabile cu linie discontinua

   
Marcaj de separare a sensurilor de circulatie format dintr-o linie
continua, dublata cu una discontinua. Marcaj de delimitare a partii
carosabile cu linie continua

   
Marcaj pentru benzi cu circulatia reversibila

   
Marcaj pe drumuri cu zona verde de separare a sensurilor de circulatie

   
Marcaj la apropierea de o intersectie

   
Marcajul pe o banda de decelerare

   
Marcajul pe o banda de accelerare

   
Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente

   
Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stanga

   
b)
Transversale

   
Marcaj de oprire si cedare a trecerii

   
Benzi rezonatoare din marcaj rutier

   
Marcaje de traversare pentru pietoni

   
Marcaj de traversare pentru biciclete

   
c)
Diverse

   
Marcaj de ghidare la traversarea unei intersectii

   
Marcaj de ghidare in intersectie

   
Marcaj pentru spatii inguste

   
Marcaj la ingustarea drumului cu o banda pe sens

   
Marcaj pe drum cu trei benzi pentru alocarea alternativa a doua benzi
pentru unul sau celalalt sens de circulatie

   
Spatii interzise circulatiei

   
Interzicerea stationarii

   
Marcajul benzii rezervate circulatiei autovehiculelor
de transport persoane

   
Statie autovehicule de transport persoane

   
Locuri de parcare

   
d)
Laterale

   
Marcaje pe ziduri de sprijin si pe infrastructurile pasajelor inferioare

   
Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de inaltime

   
Marcaje pe parapete

   
Marcaje pe coronamentele podetelor

   
Marcaje la refugii pe partea carosabila

   
Marcaje pe borduri

   
Marcaj de interzicere a depasirii in unele curbe deosebit de periculoase

   
Marcaj de reducere a vitezei inaintea unor curbe deosebit de periculoase

   
Sageti de revenire pe banda aferenta sensului de mers

   
Sageti de schimbare a benzii de circulatie

   
Marcaje inscriptionate pe partea carosabila

   
e)
Marcaje temporare pentru semnalizarea lucrarilor in zona drumului public

   
SEMNALELE POLITISTULUI

   
SEMNALELE POLITISTULUI DE PE MOTOCICLETA DE POLITIE

   
SEMNALELE POLITISTULUI DIN AUTOVEHICULUL DE POLITIE

   
MESAJE VARIABILE TRANSMISE CU DISPOZITIVE LUMINOASE
INSTALATE PE AUTOVEHICULELE DE POLITIE

   
Mesajele afisate:

   1. STOP POLITIA
   2. ATENTIE PERICOL
   3. CONCURS SPORTIV
   4. MENTINETI ORDINEA
   5. ELIBERATI ZONA
   6. ELIBERATI BANDA
   7. URMATI POLITIA
   8. GABARIT DEPASIT
   9. COLOANA OFICIALA
   10. CONTROL POLITIA
   11. REDUCETI VITEZA
   12. ATENTIE BLOCAJ
   13. ATENTIE ACCIDENT
   14. CIRCULATI

   
SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCATORII DE AUTOVEHICULE CU
VECHIMEA IN CONDUCERE MAI MICA DE UN AN
IMAGINE
    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificata prin punctul 17. din Lege nr. 203/2012 incepand cu 19.01.2013.