Pagina principală - Bucureşti

Galerie foto

 

Maşini de intervenţie ale R.A.T.B.

 

*** Vehicule similare din: Botoşani, Braşov, Brăila, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Slatina, Târgovişte ***

Ultima actualizare: 11.11.2012, 16:50.

(185 poze)

 

 

Camioane Roman - depanare şi tractare

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #5341 în Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #5341 în Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #5341 în Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #2643 pe Drumul Sării.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #2643 pe Drumul Sării.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-NJK + #5308 pe Bd. Timişoara.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-ZFK + #3342 pe Şos. Alexandriei.                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-ZFK + #3342 pe Sos. Alexandriei.                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-ZFK în Depoul Dudeşti.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-ZFK pe Cal. Griviţei.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-VCO.                                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-VCO pe Str. Ion Conea.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-GJH în intersecţia Prel. Ghencea cu Str. Braşov.                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-20-KJI în terminalul ,,Ghencea".                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-BZO în Depoul Berceni.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-BZO în Depoul Berceni.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-BZO pe Cal. Griviţei.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-BZO pe Str. Serg. Niţu Vasile.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-BZO în Autobaza Titan.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-XVX + #19 în Autobaza Floreasca.                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-24-XVX pe Bd. Geniului.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-30-XTC parcat în zona intersecţiei Şos. Progresului cu Cal. Rahovei.                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-79-RTB în Autobaza Titan.                                                                                          Foto: Dr2005.

 

Tatra - depanare şi tractare (casate)

Faceti click pentru a mari poza B-22-XSB în terminalul ,,Piaţa Presei Libere".                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCU pe Cal. Griviţei.                                                                                             Foto: Dr2005.

 

Kraz - depanare şi tractare

Faceti click pentru a mari poza B-13-RTB pe Cal. Griviţei.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-13-RTB pe Şos. Progresului.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-13-RTB în zona Căii Văcăreşti.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-14-SAJ + #1044 în Autobaza Militari.                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-PPJ pe Str. Tony Bulandra.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-PPJ pe Str. Sportului.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-PPJ + #7413 pe Cal. Văcăreşti.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-PPJ + #7413 pe Cal. Văcăreşti.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-PPJ + #7413 pe Cal. Văcăreşti.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCP.                                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCP + #5293 în Piaţa Danny Huwe.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCP + #5293 în Piaţa Danny Huwe.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCP pe Str. Serg. Niţu Vasile.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-25-XCP - vedere din spate - stânga.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - vedere din faţă.                                                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - vedere din faţă - stânga.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - vedere din spate - stânga.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - vedere din spate.                                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - vedere din spate - dreapta.                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU.                                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - puntea - faţă.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - roata din dreapta - faţă.                                                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - arc în foi din suspensie.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU - amortizor.                                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-26-GOU.                                                                                                                     Foto: Dr2005.

 

Iveco - depanare şi tractare

Faceti click pentru a mari poza B-18-SPB în terminalul ,,Ghencea".                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SPB în terminalul ,,Ghencea".                                                                            Foto: Alex Chirilă.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SPB luând curba dinspre Bd. Ghencea spre Şos. Antiaeriană.                                  Foto: Dr2005.

 

Autoutiliatre intervenţii linii

Faceti click pentru a mari poza B-14-SAI pe Bd. Lacul Tei.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-14-SBA în Depoul Victoria.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-14-XOD în terminalul ,,Complex R.A.T.B. Titan".                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-39-RTB pe Sos. Virtuţii (intersecţia cu Splaiul Independenţei).                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-49-RTB.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FKX în intersecţia Str. Braşov cu Bd. Ghencea.                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FKX în intersecţia Str. Braşov cu Bd. Ghencea.                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FKX în intersecţia Str. Braşov cu Bd. Timişoara.                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FKX în terminalul ,,Ghencea".                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FKX pe Şos. Orhideelor (intersecţia cu Bd. Regiei).                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-FLE pe Şos. N. Titulescu.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-54-GVP pe Str. Cavafii Vechi.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-RTB în intersecţia Str. Braşov cu Bd. Ghencea.                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-RTB în intersecţia Str. Braşov cu Bd. Ghencea.                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-55-RTB pe Cal. Griviţei.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-61-RTB pe Str. Lucian Blaga.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-75-RTB pe Şos. Alexandriei.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-75-RTB în terminalul ,,Ghencea".                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-75-RTB pe Sos. Orhideelor (intersecţia cu Bd. Regiei).                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-75-RTB parcat în apropierea intersecţiei Şos. Progresului cu Cal. Rahovei.                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-75-RTB parcat în apropierea intersecţiei Şos. Progresului cu Cal. Rahovei.                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-77-RTB în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                               Foto: Dr2005.

 

Autoutilitare intervenţii reţele de fir-contact

Faceti click pentru a mari poza B-18-SNO pe Str. Braşov.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SNO pe Cal. Griviţei (intersecţia cu Bd. Ion Mihalache).                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SOJ în Piaţa Danny Huwe.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SOJ - vedere din spate - stânga.                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SOU parcat pe Str. Emil Racoviţă, în faţa Depoului Berceni.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-18-SOU pe Şos. Ştefan cel Mare (intersecţia cu Str. Lizeanu).                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-AJY pe Cal. Giuleşti.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-AJY pe Şos. Giurgiului.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-LIH pe Şos. Orhideelor (terminal ,,Gara Basarab").                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-LIH în intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-LIH în intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-LIH în intersecţia Bd. Timişoara cu Bd. G-ral. Vasile Milea.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE în intersecţia Bd. Octavian Goga cu Cal. Vitan.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE în intersecţia Bd. Octavian Goga cu Cal. Vitan.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE în intersecţia Bd. Octavian Goga cu Cal. Vitan.                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE pe Şos. Orhideelor (terminal ,,Gara Basarab").                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE pe Şos. Orhideelor (terminal ,,Gara Basarab").                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-TAE în intersecţia Dr. Taberei cu Str. Sibiu.                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-32-WHV pe Cal. Moşilor (intersecţia cu Bd. Carol I).                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-46-JFB.                                                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-46-JFB în Piaţa Universităţii.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-85-RTB pe Şos. Antiaeriană.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-85-RTB parcat pe Str. Emil Racoviţă (în faţa Depoului Berceni).                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-85-RTB pe Str. C-tin. Istrate (zona Autogării Filaret).                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-85-RTB - vedere din spate - stânga.                                                                             Foto: Dr2005.

 

Autoutilitare Scania Vabis

Faceti click pentru a mari poza #3999 în Depoul Berceni.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 în Depoul Berceni.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 în Depoul Berceni.                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 - vedere din faţă.                                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 - vedere din faţă - stânga.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 în Autobaza Obregia.                                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 - roata din dreapta - faţă.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #3999 - roata din dreapta - spate.                                                                                    Foto: Dr2005.

 

Cisterne combustibil

Faceti click pentru a mari poza B-32-BID în Autobaza Titan.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-32-RTB pe Intr. Vagonului.                                                                                          Foto: Dr2005.

 

Autocamioane - transport divers

Faceti click pentru a mari poza B-09-RAT + B-15-RAT pe Str. Ion Conea.                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-09-RAT + B-15-RAT - vedere din spate - stânga.                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-14-SAY în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-14-SAY în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-ZCU pe Drumul Taberei (intersecţia cu Bd. 1 Mai).                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-ZDC în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-20-JAP pe Şos. Ştefan cel Mare.                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-29-GCA în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-29-GCA - vedere din faţă.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-29-GCA pe Bd. Timişoara (intersecţia cu Str. Valea Oltului).                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-30-GRO pe Bd. G-ral. Vasile Milea.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-73-RTB în Depoul Berceni.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-73-RTB - vedere din spate - stânga.                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-89-RTB în Depoul Alexandria.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-89-RTB - vedere din spate.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-89-RTB în Piaţa Danny Huwe.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-89-RTB pe Str. Mexic.                                                                                                Foto: Dr2005.

 

Mercedes Unimog

Faceti click pentru a mari poza B-52-FRO pe Str. Braşov (staţia ,,Tricodava").                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-FRO în terminalul ,,Piaţa Presei Libere".                                                                  Foto: Dr2005.

 

Automacarale

Faceti click pentru a mari poza B-00048 în Autobaza Alexandria.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-0052 la terminalul ,,Cartier Dămăroaia".                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-0052 la terminalul ,,Ghencea".                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-0052 la terminalul ,,Ghencea".                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-15-TWI în Depoul Berceni.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-16-JTZ în Depoul Berceni.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-16-JTZ în Depoul Berceni.                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-16-JTZ - vedere din faţă - stânga.                                                                                Foto: Dr2005.

 

Multicar

Faceti click pentru a mari poza B-96-PJB în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                                Foto: Dr2005.

 

Dube şi camionete - transport divers

Faceti click pentru a mari poza B-24-RTB în Depoul Berceni.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-50-UPH pe Şos. Virtuţii (în zona intersecţiei cu Splaiul Independenţei).                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-68-RZE în intersecţia Bd. Timişoara cu Str. Braşov.                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-VDI în Depoul Victoria.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-VDI pe Şos. Progresului (intersecţia cu Cal. Rahovei).                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-VDI în terminalul ,,Piaţa Sfântul Gheorghe".                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-VDJ în terminalul ,,Ghencea".                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-VDO parcat în apropierea intersecţiei Şos. Progresului cu Cal. Rahovei.                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-ZZR pe Cal. Dudeşti.                                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-96-ZZR în terminalul ,,Ghencea".                                                                                  Foto: Dr2005.

 

Dacia

Faceti click pentru a mari poza B-46-FOB în Autobaza Nordului.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-46-FOB pe Str. Alecu Russo.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-46-FOD în Depoul Berceni.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-46-FOF.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-FPY pe Str. Vasile Lascăr.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-FRB în terminalul ,,Ghencea".                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-52-FRH în Depoul Victoria.                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-56-WPY pe Cal. Vitan.                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-56-WRB pe Şos. Colentina (aproape de Dep. Colentina).                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-56-WRD în terminalul ,,Ghencea".                                                                                Foto: Dr2005.

 

Tractoare

Faceti click pentru a mari poza B-00069 în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-00069 în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-00069 în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-00069 în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-00082 pe Cal. Vitan.                                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-00082 - vedere din spate - stânga.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-04-RTB.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-VGO pe Şos. Progresului (intersecţia cu Cal. 13 Septembrie).                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-VGO pe Şos. Progresului (intersecţia cu Cal. 13 Septembrie).                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-19-VGO parcat pe Şos. Virtuţii (zona Pod Ciurel).                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-62-RTB în Autobaza Nordului.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-62-RTB în Autobaza Nordului.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-62-RTB - vedere din partea stângă.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Tractor fără număr în Autobaza Alexandria.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Tractor fără număr în Autobaza Alexandria.                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Tractor fără număr în URAC.                                                                                           Foto: Dr2005.

 

Remorci

Faceti click pentru a mari poza B-80-WIM în depoul Secţiei Linii.                                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-81-FMW în Depoul Bucureştii-Noi.                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza B-81-FMW - vedere din spate - dreapta.                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Remorcă necunoscută în depoul Secţiei Linii.                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Remorcă necunoscută în depoul Secţiei Linii.                                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Remorcă necunoscută în depoul Secţiei Linii.                                                                    Foto: Dr2005.

 

Alte utilaje

Faceti click pentru a mari poza 4-23475 în Depoul Berceni.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza 4-23475.                                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza Faceti click pentru a mari poza