Pagina principală - Bucuresti

Galerie foto

 

Trasee Maxi-Taxi

 

    Transportul privat în Municipiul Bucuresti este reglementat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti Nr. 87 / 13.04.2006, durata de functionare fiind de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 1 an.

    Traseele sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti Nr. 28 / 20.02.2007 (înlocuieste anexa H.C.G.M.B. 87 / 13.04.2006).

    În acest moment, nu avem date oficiale despre traseele care mai sunt prestate sau nu, întrucât nu există nicio hotărâre a Consiliului General. Totusi, presupunând că autorizatiile au fost prelungite, în niciun caz nu a fost aprobată vreo modificare de traseu, astfel că traseele sunt, teoretic, valabile.

     Administratorii site-ului www.transport-in-comun.ro/bucuresti nu îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor date si pentru respectarea traseeleor de către operatorii privati.

 

          701. Hypermarket Cora Pantelimon, Sos. Pantelimon, Sos. Dudesti – Pantelimon, Str. Rosu Nicolae, Str. Eretelui, Sos. Gării Cătelu, Str. Industriilor, Str. Radu Tina, Str. Valsanesti, Str. Depozitului, Str. Industriilor, Bd. Basarabia, Sos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Complex Europa

Lungime traseu: 19,60 km

Operatori: S.C. Milenium Expo 2000 S.R.L., S.C. Trans Cyty 2002 S.R.L., S.C. Do & Do S.R.L.

 

          702. Gura Ialomitei, Str. Fetesti, Str. J. Steriadi, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu,  Bd. Chisinău, Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Sos. Stefan cel Mare, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikovski, Bd. Mircea Eliade, Bd. Aviatorilor, Bd. M-sal. C-tin. Prezan, Sos. Pavel D. Kiseleff, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Intersectia Al. Privighetorilor cu Str. Lucian Blaga.

Lungime traseu: 22,50 km

Operatori: S.C. Ivan trans, S.C. Ana Rox Comprod S.R.L., S.C. Transvib Serv S.R.L.

 

          703. Spitalul Sf. Ioan, Sos. Vitan - Bârzesti, Str. Ion Iriceanu, Sos. Berceni, Sos. Oltenitei, P-ta. Eroii Revolutiei, Sos. Viilor, Str. C-tin. Istrati, Sos. Progresului, Cal. Rahovei, Str. M. Sebastian, Cal. 13 Septemrbie, Bd. Ghencea, Str. C-tin. Titel Petrescu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Valea Argesului, Intersectia Str. N.D. Cocea/Str. Radu Dudescu.

Lungime traseu: 14,50 km

Operatori: S.C. Prod Com Impex Sildancris S.R.L., S.C. CSL Trans S.R.L.

 

       704. Depoul Metrorex Berceni, Sos. Berceni, Str. Ion Iriceanu, Sos. Oltenitei, P-ta. Eroii Revolutiei, Bd. Pieptănari, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei, Sos. Alexandriei, Autogara Rahova.

Lungime traseu: 13,70 km

Operatori:

 

          705. Gara Progresul, Drumul Bercenarului, Sos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Sos. Oltenitei, Cal. Văcărestilor, Sos. Mihai Bravu, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Lungime traseu: 17,00 km.

Operatori: S.C. Millenium Trans S.R.L., S.C. Ridm Impex S.R.L., S.C. N & G Atlas Transport S.R.L.

 

       706. Intersectia Str. Sinei cu Intr. Lacul Pasărea, Str. Sinei, Str. Zetarilor, Prel. Ferentari, Cal. Ferentari, Str. Veseliei, Sos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Cal. 13 Septembrie, Sos. Progresului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Romancierilor, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Str. Mărgelelor, Intersectia Str. Mărgelelor cu Str. Drenajului.

Lungime traseu: 17,30 km.

Operatori:

 

          707. Rostar, Sos. Alexandriei, Sos. Antiaeriană, Dr. Sării, Bd. Geniului, P-ta. Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti - Pitesti, Carrefour Militari

Lungime traseu: 15,00 km.

Operatori: S.C. Atlassib S.R.L., S.C. Cofrom Total S.R.L.

 

          708. Intersectia Str. Pucheni/Str. Crasna, Str. Pucheni, Sos. Alexandriei, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argesului, Valea Argesului.

Lungime traseu: 7,50 km

Operatori: S.C. Atlassib S.R.L., S.C. Cofrom Total S.R.L.

 

          709. Intersectia Str. Răsadnitei cu Cal. Giulesti, Cal. Giulesti, Bd. Constructorilor, Sos. Virtutii, Pasajul Lujerului, Bd. Timisoara, Str. Romancierilor, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argesului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Cimitirul Ghencea 2.

Lungime traseu: 14,40 km

Operatori: S.C. Atlassib S.R.L., S.C. Cofrom Total S.R.L.

 

          710. Autogara Rahova, Sos. Alexandriei, Sos. Antiaeriană, Bd. Ghencea, Str. C-tin. Titel Petrescu, Bd. 1 Mai, Str. Brasov, Pasajul Lujerului, Sos. Virtutii, Splaiul Independentei (malul drept), Sos. Orhideelor, Cal. Giulesti, Drumul Săbăreni, Str. Fiordului, Str. Chitila Triaj, Intersectia Str. Chitila Triaj/Intrarea Câmpul cu Maci.

Lungime traseu: 16,90 km

Operatori: S.C. Atlassib S.R.L., S.C. Cofrom Total S.R.L.

 

       711. Intersectia Bd. Laminorului cu Str. Stănilesti, Str. Episcopul Vulcan, Str. Brinarul, Str. Subcetate, Bd. Bucurestii-Noi, Cal. Grivitei, Bd. Ion Mihalache, Str. Clăbucet, Cal. Grivitei, Sos. Chitilei, Str. Subcetate, Str. Munteniei, Str. Mihai Viteazul, Str. Proletarului, Str. Harghitei, Str. Sf. Gheorghe, Str. C-tin. Godeanu, Bd. Bucurestii-Noi, Sos. Bucuresti - Târgoviste, Str. Redea, Intersectia Str. Redea cu Str. Lonea.

Lungime traseu: 12,80 km

Operatori:

 

        712. Pod Chitila, Sos. Chitilei, Str. Ciulnita, Str. Radu Dumitru Durbac, Str. Matei Corvin, Str. Mezes, Sos. Chitilei, Str. Vestei, Str. Hulubitei, Str. Marmurei, Str. Demnitătii, Str. Niagara, Str. Timisului, Sos. Chitilei, Cal. Grivitei, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popisteanu, Bd. Expozitiei, Str. Parcului, Str. Tipografilor, Gara Băneasa.

Lungime traseu: 10,40 km

Operatori:

 

           713. Intersectia Bd. Regiei/Str. Cristian Pascal, Str. Cristian Pascal, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Sos. Crângasi, Podul Grant, Cal. Grivitei, Str. Caraiman, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăsti, P-ta. Montreal, P-ta. Presei Libere, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Str. Elena Văcărescu, Str. Belizarie, Str. Horia Măcealriu, Str. Neagoe Vodă, Str. Elena Văcărescu, Str. C-tin. Dobrogeanu Gherea, Str. Brodina, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bioterra.

Lungime traseu: 9,50 km

Operatori: S.C. Ivan trans, S.C. Ana Rox Comprod S.R.L., S.C. Transvib Serv S.R.L.

 

          714. P-ta. Trapezului, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. C-tin. Brâncusi, Str. Lucretiu Pătrăscanu, Sos. Morarilor, Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. Aviator Alexandru Serbănescu, Bd. Aerogării, Aeroport Băneasa (cap linie 5).

Lungime traseu: 18,50

Operator: S.C. Laur & Oana S.R.L.

 

          715. Republica S.A., Bd. Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Sos. Vitan – Bârzesti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zetarilor, Prel. Ferentari, Str. Bachus, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Sos. Alexandriei, Intersectia Sos. Alexandriei cu Sos. Măgurele.

Lungime traseu: 20,80 km

Operatori: S.C. Condor Impex S.R.L., S.C. Nikarom Group S.R.L.

 

          716. Gara Basarab, Sos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Av. Nicolae Găină, Drumul Sării, Cal. 13 Septembrie, Str. Mihail Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Amurgului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentari, Str. Zetarilor, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Drumul Găzarului, Str. Resita, P-ta. Resita.

Lungime traseu: 14,80 km

Operatori: S.C. Allegro Maxi Taxi S.A., S.C. Ridm Impex S.R.L., S.C. Amic Transport S.R.L.

 

          717. Zetarilor, Prel. Ferentari, Str. Toporasi, Sos. Giurgiului, Drumul Găzarului, Str. Straja, Str. Resita, Str. Izvorul Rece, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Secuilor, Str. Nitu Vasile, P-ta. Sudului, Cal. Văcărestilor, Sos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Sos. Vergului, Hypermarket Cora Pantelimon.

Lungime traseu: 18,30 km

Operatori: S.C. Condor Impex S.R.L., S.C. Nikarom Group S.R.L.

 

Atenţie! Administratorii acestui site nu pot fi făcuţi responsabili pentru orice pagubă directă, indidrectă sau circumstanţială cauzată de informaţiile prezentate în această pagină! Acesta nu este un site oficial al R.A.T.B., A.M.T.B., P.M.B. sau C.G.M.B.!