Pagina principală - Bucuresti

Trasee autobuze R.A.T.B. *** Parc autobuze R.A.T.B.

Galerie foto *** Galerie foto autobuze R.A.T.B.

 

Autobuze Daf SB 220 cu caroserie Hispano Carrocera

 

Numere de parc: #665-#757.

Aceste autobuze apartin autobazelor Alexandria, Ferentari, Floreasca si Militari.

Aceste vehicule au fost casate, respectiv retrase în vederea casării de la 11.03.2011. De la 30.05.2011, câteva autobuze au fost reactivate în vederea retragerii autobuzelor Rocar de Simon ale autobazelor Alexandria, Floreasca și Militari.

Ultima actualizare: 05.12.2015, 18:38.

(343 poze)

 

Faceti click pentru a mari poza #665 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #665 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #666 pe linia 282, în stația ,,Mozart", sensul spre Cart. Fundeni.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #666 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #667 pe linia 783, în Piața Unirii, mergând spre Piața Unirii II.                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #667 pe linia 783, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #669 pe linia 133, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #669 pe linia 139, pe Bd. Iuliu Maniu, mergând spre Piața Leul.                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #670 pe linia 241, la capătul ,,Bd. Alexandru Obregia".                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #670 pe linia 300, pe Bd. Ion Mihalache, mergând spre Clăbucet.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #670 pe linia 615, la capătul ,,Șura Mare".                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #671 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #671 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #672 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #672 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #672 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #672 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #672 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #673 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #673 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #674 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 pe linia 139, la capătul ,,Piața Leul".                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 pe linia 141, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 - vedere din spate.                                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 pe linia 616, la capătul ,,Piața Sfântul Gheorghe".                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - vedere din față.                                                                                  Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - vedere din față - stânga.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - vedere din spate - stânga.                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - bordul.                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - vitezometrul.                                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - partea centrală a bordului.                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - partea dreaptă a bordului.                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - consola de comandă a sistemului de afișaj exterior.            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - router pentru Sistemul Automat de Taxare.                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din față către spate.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din față către spate.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din față către spate.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din spate către față.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - aerotermă din salon.                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - perforator de bilete.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - perforator de bilete.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - perforator de bilete.                                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #675 (pregătit pentru casare) - validator de carduri.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #676 pe linia 604, pe Șos. Olteniței, mergând spre Bd. Tineretului.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #676 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #676 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #676 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #677 pe linia 220, în stația ,,Bd. Alex. Obregia", sensul spre Piața Rahova.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #677 pe linia 241, pe Str. D-tru. Brumărescu, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #677 pe linia 615, în stația ,,Șura Mare - URCARE".                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #678 pe linia 634, în stația ,,Gara de Nord", sensul spre Piața Dorobantilor.                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #678 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #679 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #679 în curs de casare în URAC.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #679 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #680 pe linia 139, în stația ,,Lt. N. Găină", sensul spre Piața Leul.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #681 pe linia 783, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #683 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Răzoare.                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #683 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #683 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #683 si #741 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #684 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #684 pe linia 783, în stația ,,Piața Unirii", sneusl spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #684 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #684 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #684 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 pe linia 141, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 si #795 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685.                                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #685 (pregătit pentru casare) - vedere din față - stânga.                                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 pe linia 139, pe Drumul Sării, mergând spre Piața Zețarilor.                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 pe linia 139, în stația ,,Lt. N. Găină", sensul spre Piața Leul.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 pe linia 323, pe Șos. Giurgiului, mergând spre Podul Timpuri Noi.                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 pe linia 335, la capătul ,,Aeroportul Băneasa".                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 pe linia 335, pe Șos. Stefan cel Mare, mergând spre Aeroportul Băneasa.                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 si #718 în Autobaza Ferentari.                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #686 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #687 și #714 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #688 pe linia 139, în stația ,,Lt. N. Găină", sensul spre Piața Leul.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #689 pe linia 330, în stația ,,Perla", sensul spre Piața Presei Libere.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #689 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #689 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #689 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #689 si #709 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #690 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #690 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #690 - vedere laterală.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #690 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #690 pe Str. Turnu Măgurele.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 pe linia 141, pe Bd. Metalurgiei, mergând spre Zețarilor.                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 pe linia 220, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #691 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 pe linia 135, în stația ,,Unex A-Z", sensul spre C.F.R. Constanta.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 pe linia 139, la capătul ,,Piața Leul".                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 si #756 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 si #756 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #692 si #786 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #693 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Operei.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #694 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #694 si #4298 în Autobaza Ferentari.                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #695 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #695 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #695 pe linia 634, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #696 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #696 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #696 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #698 pe linia 616, la capătul ,,Piața Sfântul Gheorghe".                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #699 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #699 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #700 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 pe linia 141, în stația ,,Cimitirul Șerban Vodă", sensul spre I.M.G.B. - Vulcan.         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 pe linia 141, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 pe linia 453, la capătul ,,Ghencea".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #701 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 pe linia 783, Șos. Bucuresti - Ploiesti, mergând spre Piața Unirii II.                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 - vedere din partea stângă.                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #702 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 pe linia 141, pe Str. D-tru. Brumărescu, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 - afisaj frontal.                                                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #703 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #704 în Autobaza Ferentari.                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #704 pe linia 641, în stația ,,Pod Ciurel", sensul spre Piața Presei Libere.                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #705 pe linia 135, luând curba dinspre Șos. Mihai Bravu spre Cal. Vitan.                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #705 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #705 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #706 pe linia 641, la capătul ,,Ghencea".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #707 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #707 pe linia 133, pe Bd. Dacia, mergând spre Bd. Tineretului.                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #707 pe linia 133, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #707 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #707 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #705 si #722 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #708 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #708 pe linia 634, în stația ,,Gara de Nord", sensul spre Piața Dorobantilor.                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 pe linia 139, în stația ,,Lt. N. Găină", sensul spre Piața Leul.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 pe linia 641, la capătul ,,Ghencea".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 si #732 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din față către spate.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din față către spate.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din spate către față.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare) - interiorul - vedere din spate către față.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #709 (pregătit pentru casare).                                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #710 pe linia 220, în stația ,,Bd. Alex. Obregia", sensul spre Piața Rahova.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #710 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #710 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #711 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #711 pe linia 133, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #711 pe linia 434, la capătul ,,Romprim".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 pe linia 330, la capătul ,,PiațaPresei Libere".                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #712 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #713 pe linia 335, la capătul ,,Aeroportul Băneasa".                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #713 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #713 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #713 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 pe linia 141, în stația ,,Bd. Alex. Obregia", sensul spre Zețarilor.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 pe linia 141, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #714 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #715 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #715 pe 133, în stația ,,Univ. Creștină Dimitrie Cantemir", sensul spre Bd. Tineretului.       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #716 pe linia 611, pe Drumul Sării, mergând spre Bd. G-ral. Vasile Milea.                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #716 în curs de casare în URAC.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #717 pe linia 104, la capătul ,,Piața Operei".                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #717 pe linia 611, pe Drumul Sării, mergând spre stația ,,Răzoare".                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 pe linia 139, la capătul ,,Piața Leul".                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 pe linia 220, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 - vedere din față.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #718 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #719 pe linia 139, pe Bd. Iuliu Maniu, mergând spre Piața Leul.                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #720 pe linia 133, pe Cal. Văcărestilor, mergând spre Gara Basarab.                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #721 pe linia 783, în stația ,,Aeroportul Băneasa", sensul spre Aeroportul Otopeni.           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #721 pe linia 783, în stația ,,Aeroportul Băneasa", sensul spre Aeroportul Otopeni.           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #722 pe linia 139, la capătul ,,Piața Leul".                                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #722 pe linia 611, pe Drumul Sării, mergând spre Bd. G-ral. Vasile Milea.                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #722 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #722 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #723 pe linia 135, în stația ,,Piața Spaniei", sensul sre C.E.T. Sud - Vitan.                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #724 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #724 pe linia 139, în stația ,,Lt. N. Găină", sensul spre Piața Leul.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #725 pe Str. Dr. Iacob Felix, mergând spre Autobaza Floreasca.                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #725 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #725 si #747 în Autobaza Ferentari.                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #726 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #726 pe linia 220, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #726 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #726 (pregătit pentru casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #727 (casat) - plăcuța producătorului.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #727 (casat) - plăcuța producătorului.                                                                              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #728 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #728 pe linia 611, în Piața Eroii Revolutiei, mergând spre Răzoare.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #729 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #729 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #729 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #729 pe linia 604, pe Șos. Olteniței, mergând spre Bd. Tineretului.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 pe linia 125, la capătul ,,Bd. Alexandru Obregia".                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 pe linia 139, pe Bd. G-ral. Vasile Milea, mergând spre Piața Leul.                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 pe linia 141, în stația ,,Bd. Alexandru Obregia", sensul spre Zețarilor.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #730 - vedere din spate - stânga.                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #731 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #731 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #732 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #732 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #732 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #732 - vedere laterală.                                                                                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #733 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #733 - motorul.                                                                                                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #733 pe linia 133, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #734 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #734 pe Str. Turnu Măgurele.                                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #735 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #735 pe linia 141, în stația ,,Piața Eroii Revolutiei", sensul spre Zețarilor.                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #736 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #736 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 pe linia 611, în stația ,,Șura Mare - URCARE".                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 si #751 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #737 si #756 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #738 pe linia 220, în stația ,,Bd. Alex. Obregia", sensul spre I.M.G.B.-Vulcan.                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #738 pe linia 220, pe Str. Turnu Măgurele, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #738 pe linia 300, în stația ,,Clăbucet - URCARE".                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #738 pe linia 453, la capătul ,,Ghencea".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #739 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #739 la terminalul ,,Gara Basarab".                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #739 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #739 - vedere din față.                                                                                                         Foto: Icsilviu.

Faceti click pentru a mari poza #740 pe linia 335, în stația ,,Piața Charles de Gaule", sensul spre Barajul Dunării.              Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #741 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #741 pe linia 300, în stația ,,Clăbucet", sensul spre Piața Romană.                                     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #741 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #742 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #742 pe Acces 125, pe Bd. Metalurgiei, mergând spre I.M.G.B.-Vulcan.                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #742 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".     Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #742 pe linia 104, în Piața Unirii, mergând spre Stadionul National ,,Lia Manoliu".             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #742 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #743 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #743 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #743 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #743 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #743 (pregătit de casare) în parcul rece din Depoul Berceni.                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #744 pe linia 141, în stația ,,Cimit. Șerban Vodă", sensul spre I.M.G.B. Vulcan.               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #744 pe linia 611, în Piața Eroii Revolutiei, mergând spre Răzoare.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #745 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #745 pe linia 141, la capătul ,,Zețarilor".                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #745 pe linia 641, pe Șos. Virtutii, mergând spre Piața Presei Libere.                                Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 pe linia 611, pe Drumul Sării, mergând spre stația ,,Răzoare".                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 pe linia 611, pe Bd. Timisoara, mergând spre Șura Mare.                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 pe linia 627, la capătul ,,Comp. R.A.T.B. Titan".                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 pe linia 627, în stația ,,Bd. 1 Decembrie 1918", sensul spre Șura Mare.                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 - interiorul - vedere din față către spate.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 - validator din salon.                                                                                                                 Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #746 - corp de iluminat din salon.                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #747 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #747 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #748 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #748 pe linia 330, la capătul ,,Barajul Dunării".                                                                                  Foto:  Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #748 pe linia 330, la capătul ,,PiațaPresei Libere".                                                            Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #748 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #749 pe linia 335, la capătul ,,Aeroportul Băneasa".                                                         Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #750 în Autobaza Ferentari.                                                                                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #750 - vedere din spate - dreapta.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #750 pe linia 162, la capătul ,,Bd. Regiei".                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #750 pe linia 611, la capătul ,,Șura Mare".                                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #751 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #751 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #751 - vedere din spate - drepata.                                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #751 - numărul.                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #751 - interiorul - vedere din spate către față.                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 pe linia 783, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 pe linia 783, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 - vedere din față.                                                                                                                      Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 - vedere din față - stânga.                                                                                        Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #752 - numărul.                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #753 pe linia 611, în stația ,,Șura Mare - URCARE".                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #755 pe linia 135, în stația ,,Piața Spaniei", sensul spre C.E.T. Sud - Vitan.                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #755 pe linia 418, la capătul ,,Romprim".                                                                          Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #755 pe linia 634, la capătul ,,Gara Basarab".                                                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #756 pe linia 104, în stația ,,Piața Unirii", sensul spre Piața Unirii II.                                   Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #756 pe linia 139, în stația ,,Lt. Nicolae Găină", sensul spre Piața Leul.                             Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #756 pe linia 604, pe Șos. Olteniței, mergând spre Bd. Tineretului.                                    Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #756 pe linia 615, în stația ,,Șura Mare - URCARE".                                                       Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #756 în parcul rece din Depoul Berceni.                                                                           Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #757 în URAC.                                                                                                               Foto: Dr2005.

Faceti click pentru a mari poza #757 pe linia 323, în stația ,,Șura Mare", sensul spre Podul Timpuri Noi.                           Foto: Dr2005.