Pagina principală

 

19.07.2009

 

 

Liniile 62, 71, 85, 93, 96, 133 si 635 revin pe traseele de bază

   

    

   

        Începând cu data de 20.07.2009 se reia circulatia troleibuzelor si autobuzelor pe Str. Baldovin Pârcălabul, astfel:

 

Liniile 62, 71 si 93 vor circula pe traseele de baza între Liceul Industrial Auto, Valea Argesului, respectiv Valea Ialomitei si intersectia Sos. Cotroceni cu Str. Dr. Marinescu, de unde vor reveni pe traseul anterior datei de 11.06.2009 prin Sos. Cotroceni, Podul Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Str. Mirecea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Sos. Gării de Nord, Gara de Nord, cu întoarcere prin Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. C-tin. Noica, Sos Cotroceni.

 

Linia 85 va reveni pe traseul de bază de la cap linie 'Vasile Pârvan' prin Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, cu întoarcere prin Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul actual.

 

Linia 96 va reveni pe traseul de bază de la intersectia Str. Constantin Noica/Cal. Plevnei prin Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, cu întoarcere prin Str. Witing, Calea Plevnei, apoi traseul actual.

 

Linia 133 va reveni pe sensul spre Bd. Tineretului, de la intersectia Str. Mircea Vulcănescu/Bd. Dinicu Golescu, pe Str. Baldovin Părcălabul, Str. Gării de Nord, Piata Gării de Nord, Cal. Grivitei apoi traseul actual.

 

Linia 635 va reveni pe traseul anterior, pe sensul spre Ghencea, de la intersectia Bd. Dinicu Golescu/Str. Baldovin Pârcălabul, prin Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, apoi traseul actual.

 

De la aceeasi dată linia 696 se desfiintează.